Klassenmanagement

OA 2A
Schooldoelen

Je legt uit wat klassenmanagement is en waarom een goed klassenmanagement belangrijk is voor het leren.

 
Je legt uit wat je moet organiseren en welke regels je moet stellen om tot een goed klassenmanagement te komen. 

1 / 21
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

OA 2A
Schooldoelen

Je legt uit wat klassenmanagement is en waarom een goed klassenmanagement belangrijk is voor het leren.

 
Je legt uit wat je moet organiseren en welke regels je moet stellen om tot een goed klassenmanagement te komen. 

Slide 1 - Slide

OA 2B
Schooldoelen

Je laat a.d.h.v. een praktijksituatie uit de BPV zien wat goed klassenmanagement is. Je besteedt hierbij aandacht aan regels en gewoontevorming, structuur en orde handhaven. 


Slide 2 - Slide

Klassenmanagement

OA profielboek hfst. 4.3

- Wat is klassenmanagement?
 - Pedagogisch klimaat
- Opdrachten

Slide 3 - Slide

Belangrijke begrippen
Klassenmanagement

Regels

Routines

Ergonomie

Slide 4 - Slide

Waar is klassenmanagement voor bedoeld?


* Het creëren van een optimale onderwijs- en leersitutatie
Klassenmanagement gaat over:
 Het pedagogisch klimaat:
sfeer, orde houden, materiële dingen.
De inrichting van het lokaal:
praktische aspecten
pedagogische aspecten


Slide 5 - Slide

Het pedagogisch klimaat wordt bepaald door de manier waarop de leraar en de leerlingen met elkaar omgaan. Verschillende factoren zijn van invloed op het ontstaan en handhaven van een goed pedagogisch klimaat. Het gaat hierbij om: 

 • de opvoedingsstijl van de leerkracht
 • de regels en routines in de klas
 • het straffen en belonen door de leerkracht

Slide 6 - Slide

Autoritaire opvoedingsstijl
Alle initiatieven vanuit de leerkracht
Leerkracht bepaald wat er moet gebeuren en hoe dat moet
Relatie tussen de leerlingen en de leerkracht is afstandelijk


Slide 7 - Slide

Sociaal geïntegreerde opvoedingsstijl
Leerlingen worden bij besluitvorming betrokken 
Leerlingen mogen initiatieven nemen
Slide 8 - Slide

Wat zijn regels?        

Regels hebben betrekking op normen. Met regels wordt de leerling duidelijk gemaakt hoe het eigenlijk hoort. Regels gelden niet alleen in de klas, maar eigenlijk overal.       

* we zijn aardig voor elkaar             
Wat zijn routines?

Routines hebben betrekking op veel voorkomende gedragingen, die volgens een vast patroon moeten worden uitgevoerd. Zijn typerend voor schoolsituaties.

* naar wc - eerst bordje omdraaien
Slide 9 - Slide

Regels en afspraken
Formulier regels en afspraken positief.
Dus niet:
Je mag niet schreeuwen in de klas
Je mag niet pesten
Maar:
Als je iets wil zeggen, steek je je vinger op.
We zorgen dat iedereen zich prettig voelt in de klas.Opdracht
Maak opdracht 4.09 op blz. 103 van het OA profielboek.

De antwoorden kun je gebruiken voor de schooldoelen én de BPV-opdracht van 2A
timer
10:00

Slide 10 - Slide

BPV-opdracht 2A OA 
Maak een checklist waar jij op gaat letten bij jouw begeleider en in jouw klas als het gaat om
klassenmanagement. 
Dmv deze lijst kun je deze criteria uitvoeren.

Slide 11 - Slide

Straffen en Belonen
Het pedagogisch klimaat wordt ook bepaald door de mate waarin de leerkracht straft en beloont en de middelen die daarvoor worden gebruikt. 

Kinderen leren meer van belonen dan van straffen!!
1 x straffen =
4 x belonen

Slide 12 - Slide

Straffen en Belonen
Waar moet een leerkracht voor zorgen als er straf wordt gegeven? 

 • dat de straf in overeenstemming is met de ernst van de overtreding
 • dat de straf rechtvaardig is
 • dat de straf door de leerling als terecht en zinvol wordt ervaren

Slide 13 - Slide

Straffen en Belonen
Welke straffen waren er bij jou op de basisschool?

Slide 14 - Slide

inrichting van het lokaal
De inrichting van het lokaal zegt iets over:

 • onderwijsvisie
 • persoonlijkheid
 • manier van lesgeven
 • keuze van onderwijsactiviteiten van de leerkracht
Tekst

Slide 15 - Slide

inrichting van het lokaal
De inrichting van het lokaal zegt iets over:

 • pedagogische aspecten:
decoratie, kleurgebruik, veiligheid, hygiëne, planten, thematafel

 • praktische aspecten: vaste plek materialen, ergonomie, materiaalkeuze, sfeer
Tekst

Slide 16 - Slide

inrichting van het lokaal
Opdracht:

Beantwoord de vragen van opdracht 4.05 op 
blz. 101 van het OA profielboek.

Deze antwoorden kun je ook gebruiken voor de schooldoelen en BPV-opdracht 2A.
Tekst
timer
10:00

Slide 17 - Slide

BPV-opdracht 2A OA 
Maak een checklist waar jij op gaat letten bij jouw begeleider en in jouw klas als het gaat om
klassenmanagement. 
Dmv deze lijst kun je deze criteria uitvoeren.

Slide 18 - Slide

Opdracht klassenmanagement
Elk leerteam krijgt een casus.
Lees de casus en schrijf op hoe jullie zouden handelen door het beantwoorden van de volgende vragen:
1.Wat is de directe oorzaak van het probleem en hoe beïnvloedt het de klas?
2.Welke tips uit het artikel ga je toepassen en op welke manier? (zie volgende pagina)

Na de opdracht vertellen jullie aan elkaar welke casus jullie hebben en hoe jullie dat oplossen.
timer
10:00

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Link

Wat neem je uit deze les straks mee naar stage?

Slide 21 - Mind map