H7.3 Hoe vrij is de handel?

4 TL
Hoofdstuk 7 Nederland handelsland
7.1 Wat voeren we uit?
7.2 Europa zonder grenzen? 
7.3 Hoe vrij is de handel?
7.4 De wereld is een dorp!
1 / 11
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

4 TL
Hoofdstuk 7 Nederland handelsland
7.1 Wat voeren we uit?
7.2 Europa zonder grenzen? 
7.3 Hoe vrij is de handel?
7.4 De wereld is een dorp!

Slide 1 - Slide

Terugblik les 7.2

Slide 2 - Slide

7.2 Europa zonder grenzen? 
EMU (Europese Monetaire Unie)
 • Landen die deelnemen aan de EMU vormen de eurozone
 • ECB (Europese Centrale Bank) is de centrale bank van landen met de Euro

Slide 3 - Slide

7.2 Europa zonder grenzen? 
Taken ECB
 • Zorgen voor prijsstabiliteit (behouden koopkracht Euro)
 • Bepalen rente voor de banken
 • In omloop brengen bankbiljetten

Slide 4 - Slide

Leerdoelen §7.3
Na afloop van deze les ken/kan ik ...
 1. ... uitleggen waarom er handelsbelemmeringen zijn
 2. ... benoemen welke handelsbelemmeringen er zijn
 3. ... uitleggen hoe de Europese Unie de landbouw steunt

Slide 5 - Slide

Protectiemaatregelen
 • Protectiemaatregelen (of protectionisme of handelsbelemmeringen):
     Maatregelen die de EU neemt om de productie en werkgelegenheid
     van bedrijven in de EU te beschermen tegen concurrentie van buitenaf.

 • Doel: ‘eigen’ bedrijven beschermen waardoor ze beter kunnen concurreren met bedrijven buiten de EU.

 • Het tegenovergestelde van protectionisme is vrijhandel (EU bemoeit zich er helemaal niet mee).Slide 6 - Slide

Veel voorkomende protectiemaatregelen: 

 • invoerrechten

 • Contingentering

 • Invoerverbod

 • Exportsubsidie
Douanerechten of importheffingen. 
Belasting op ingevoerde producten
Importquota. 
Er mag een maximum aantal producten worden ingevoerd.
De overheid geeft subsidie aan exporterende bedrijven.
Bepaalde goederen mogen helemaal niet worden ingevoerd.

Slide 7 - Slide

Afschaffen van protectiemaatregelen:
EU landen proberen afspraken te maken over het afschaffen van protectiemaatregelen met als doel de welvaart te verbeteren.

Hoe dan?

geen protectiemaatregelen betekent vrijhandel →
bedrijven uit verschillende landen concurreren met elkaar→
prijzen dalen →
consumenten kunnen meer kopen om in hun behoeften te voorzien →
welvaart stijgt.

Slide 8 - Slide

WTO (World Trade Organisation)
 • Wereld Handelsorganisatie
 • Helpt landen bij het maken van onderlinge afspraken over het afschaffen van protectiemaatregelen
 • Voorwaarde daarbij is dat de concurrentie tussen die landen eerlijk moet verlopen.
 • Dat betekent overal fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, geen kinderarbeid en bijvoorbeeld dezelfde milieuregels. 

Slide 9 - Slide

 • Om de vrijhandel te bevorderen, heeft de EU besloten om te stoppen met het geven van exportsubsidies op landbouwproducten.
 • Europese boeren kregen vroeger subsidie, met als doel dat zij voldoende voedsel zouden produceren voor de bevolking van de Europese Unie. Maar…..
 • Die subsidie was zo aantrekkelijk, dat boeren veel te veel gingen produceren.
 • Een deel van die productie werd voor een (te) lage prijs in arme landen verkocht.
 • Dat ging ten koste van lokale boeren in die landen.
Minder protectionisme, een voorbeeld:

Slide 10 - Slide

Maken van §7.3
Verplicht: 22 t/m 26 + 28 en 29


Extra oefenen (niet verplicht):
Oefenopgaven blz. 223: 17 t/m 20 en 23

Slide 11 - Slide