KP-3 Les 2

KOSTPRIJS
1 / 39
next
Slide 1: Slide
Kostprijs 3Tertiary Education

This lesson contains 39 slides, with text slides.

Items in this lesson

KOSTPRIJS

Slide 1 - Slide

Lesplanning

Slide 2 - Slide

Inhoud 
Hoofdstuk 5
5.3 De kostprijsformule  opgave 9 t/m 12
5.4 Transactieresultaat, bezettingsresultaat en bedrijfsresultaat opgave 13, 14 en 16


Slide 3 - Slide

5.3 De kostprijsformule

Slide 4 - Slide

De kostprijsformule
  • Voor de aanvang van het productieproces moet de ondernemer de kostprijs van zijn producten kennen.

  • Vaak zal de de verkoopprijs op basis van die kostprijs worden bepaald.

  • De kostprijs van een product bestaat uit alle onvermijdbare kosten (constante en variabele kosten)

Slide 5 - Slide

Integrale kostencalculatie
De kostprijs van een product bestaat uit alle onvermijdbare kosten (constante en variabele kosten).


Slide 6 - Slide

Integrale kostprijs (IKP)
De kostprijs die we bereken noemen we de integrale kostprijs.
(totaal van alle kosten die moeten worden gemaakt om een product te kunnen maken of een dienst te kunnen leveren)

Slide 7 - Slide

Integrale kostprijs (IKP)
De integrale kostprijs bestaat uit twee onderdelen: 

Eerste deel: Constante kosten
de constante kosten/normale productie (verwachte productie)

Tweede deel: Variabele kosten
variabele kosten/werkelijke productie
NC=
WV=

Slide 8 - Slide

Integrale kostprijs (IKP)
Samen vormen ze:
NC+WV

Slide 9 - Slide

Voorbeeld 10 t/m 12
QAS

Slide 10 - Slide

Voorbeeld 10 
Voorbeeld 10

Slide 11 - Slide

Voorbeeld 11
Voorbeeld 11

Slide 12 - Slide

Voorbeeld 12
€3/100% x 5%= €0.15
€3+€0.15= €3.15

Slide 13 - Slide

Opgave 9 t/m 13

Slide 14 - Slide

Bezettingsraad (opgave 9)
De mate waarin de aanwezige capaciteit wordt benut.
(welk percentage van de productiecapaciteit wordt gebruikt):
  • Normale bezettingsraad (%)

  • Verwachte bezettingsraad(%)

  • Gemiddelde Constante kosten ($)


BestaandeCapaciteitNormaleProductie=
BestaandeCapaciteitVerwachteProductie
NormaleProductie(N)Constan(te)kosten(C)

Slide 15 - Slide

Opgave 9
9a. Normale Bezettingsraad
25.500=  0.85 x100%= 85%
 30.000

9b. Verwachte Bezettingsraad
24.900 = 0.83 x 100%= 83%
30.000
 
9c. Gemiddelde constante kosten
71.400= €2,80
25.500


Slide 16 - Slide

Opgave 10
Bereken de Kostprijs12 + 13= 25

NC+WV
12.000144.000+13.000169.000

Slide 17 - Slide

Opgave 11
11a. Bereken Kostprijs 2003€55+€25 =€80
NC+WV
1.60088.000+1.70042.500

Slide 18 - Slide

Opgave 11
11b. Bereken Kostprijs werkelijke productie van 1600 stuks
1.600x25 (Variabel 11a)= 40.000 €55+€25= €80
Je ziet dat de V-kosten per product onveranderd blijven!
NC+WV
1.60088.000+1.60040.000

Slide 19 - Slide

Opgave 12
12a. Bereken de kostprijs:
€6 + €6,75=€12,75

12b. Totale constante kosten blijft €30.000
Totale variabele: 4500 x  6,75= €30.375
NC+WV
5.00030.000+4.00027.000

Slide 20 - Slide

Opgave 13
Bereken totale kosten van 5000 eenheden

Constante kosten: 70% van € 24.000= € 16.800
Variabele kosten: 30% van €24.000= €7.200

€16.800 + €9.000 (5.000x € 1,80)= € 25.800
4.0007.200=1,80perproduct

Slide 21 - Slide

5.4 Transactieresultaat, bezettingsresultaat en bedrijfsresultaat 

Slide 22 - Slide

Transactieresultaat (voorbeeld 13)
Transactieresultaat =verkoopresultaat

Het verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs. 

(ALLEEN MANIER 2)
Slide 23 - Slide

Transactieresultaat(voorbeeld 13)
Transactieresultaat = verkoopresultaat​
Manier 1:
​Opbrengst verkopen – Kostprijs verkopen(Variabele kosten+constante kosten) = transactieresultaat​ ​ 

Stap 1: Omzet (opbrengst verkopen) verwachte productie x  verkoopprijs
Stap 2: Varialbele kosten ( Verwachte productie x Variabele kosten)
Stap 3: Constante kosten (Vast Bedrag)

Slide 24 - Slide

Transactieresultaat (2 manieren)
Manier 2:Transactiewinst
Transactieresultaat = afzet (verwachte productie) x winst per product​
Stap 1: Kostprijs


Stap 2: Winst per product: Verkoopprijs (GEGEVEN) - kostprijs (STAP 1)

STAP 3: VERWACHTE WINST: afzet (verwachte productie  (GEGEVEN) ) x winst per product  (STAP2)


NC+WV

Slide 25 - Slide

Verwachte winst (MANIER 1)

Omzet - (variabele kosten + constante kosten)

Het verschil tussen transactieresultaat en de verwachte winst wordt veroorzaakt  doordat de constante kosten gelijk blijven

Slide 26 - Slide

Bezettingsresultaat
Het in geld uitgedrukt resultaat dat ontstaat indien de werkelijke productie of afzet afwijkt van de normale productie of afzet.

Bezettingsresultaat = (W-N) x C/N

W > N bezettingsresultaat = positief (bezettingswinst)
W < N bezettingsresultaat= negatief (bezettingsverlies)
W=N bezettingsresultaat = 0 NIHIL

Slide 27 - Slide

Bedrijfsresultaat (operating results)
Het resultaat dat wordt behaald door het samennemen van transactie- en bezettingsresultaten


Slide 28 - Slide

Bedrijfsresultaat

Manier 1:

*Transactieresultaat 270.000
*Bezettingsresultaat 25.000 +/-
Bedrijfsresultaat 245.000

Bedrag ta positief +
Bedrag ta negatief -
Bedrijfsresultaat

Manier 2:

Opbrengst Verkopen - (variabele kosten + constante kosten)

1.575.000 - (1.080.000 + 250.000)=
1.575.000 -1.330.000 = € 245.000


Slide 29 - Slide

Opgave 14 en 16
Huiswerk 

Slide 30 - Slide

Opgave 14
14a. Bereken Integrale kostprijs€ 0,60 + € 1,15= € 1,75 voor één balpen
Verwachte productie = werkelijke productie
NC+WV
200.000120.000+180.000207.000

Slide 31 - Slide

Opgave 14
14b. Verwachte bezettingsresultaat
(W-N) x C/N=

(180.000 - 200.000) x € 120.000/  200.000 = - 12.000
- 20.000 x € 0.60 = -12.000 verlies/ nadelig/ negatief

Nadelig (negatief) verlies bezettingsresultaat


Slide 32 - Slide

Opgave 14
C. Bereken verwachte transactieresultaat

afzet (verwachte/werkelijke productie) x winst per product​ (verkoopprijs - kostprijs)

180.000 x (€ 2,50 - € 1,75 (14.a))=  € 135.000
180.000 x € 0.75 = € 135.000

Slide 33 - Slide

Opgave 14
d. Verwachte bedrijfsresultaat:

Transactie Resultaat             €135.0000
Bezettingsresultaat               €.   12.000 - (negatief daardoor -)
Bedrijfsresultaat                      € 123.000 

Slide 34 - Slide

Opgave 16
A. Bereken de totale kosten voor 2003

Variabele Kosten € 13.200 x 110% (100%+10%)= € 14.520


Verwachte productie in 2003 = 2400 eenheden
2.400 x € 6,60= € 15.840


2.20014.520=6,60
NC+WV

Slide 35 - Slide

Opgave 16
Constante kosten € 10.000 x 105% (100% + 5%) = € 10.500 

Totale Kosten: € 10.500 + € 15.840= €26.340

B. Kostprijs voor een product.
2.00010.500=(5,25+6,60)=11,85
NC+WV

Slide 36 - Slide

Opgave 16
C1. Bezettingsresultaat 2003
Bezettingsresultaat = (W-N) x C/N
(2.200-2.000) x € 5,25= € 1.050


C2. Doordat er meer dan normaal gebruikt is gemaakt van de normale productie capaciteit.
2.00010.500=5,25

Slide 37 - Slide

Opgave 16
D1. Bij een werkelijke bezetting van 2.000 eenheden zou er geen bezettingsresultaat zijn geweest (2.000-2.000 =0 X €5,25= € 0).

D2. Werkelijke bezetting van 1.700 eenheden onstaat een bezettingsverlies
(1.700-2.000) x € 5,25 = € -1.575 Verlies

(W-N) x C/N

Slide 38 - Slide

The end!

Slide 39 - Slide