ZHV les 4

Welkom in les 4 !
Wat gaan we doen?
- Terugblik op les 3
- Stellingen
- Theorie module 4.1 - Veiligheid en gevaar blz 99
- Verder werken aan je logboek en je moodboard

1 / 21
next
Slide 1: Slide
ZHV1.1MBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welkom in les 4 !
Wat gaan we doen?
- Terugblik op les 3
- Stellingen
- Theorie module 4.1 - Veiligheid en gevaar blz 99
- Verder werken aan je logboek en je moodboard

Slide 1 - Slide

Lesdoelen les 4
Aan het eind van deze les
 • Kun je uitleggen wat een veilige omgeving is.
 • Hoe je als pedagogisch medewerker zorgt voor een veilige omgeving.
 • Kun je vertellen waar een veilige omgeving aan moet voldoen.
 • Je weet hoe je gevaar kunt voorkomen
 • Je weet welke preventiemaatregelen  je kunt nemen om ongevallen te voorkomen.

Slide 2 - Slide

Door hygiënisch te werken voorkom je de verspreiding van ziektekiemen
eens
oneens

Slide 3 - Poll

Gezond werken betekent dat alles perfect moet zijn
eens
oneens

Slide 4 - Poll

Door ergonomisch te werken heb je geen kans meer op lichamelijke klachten.
eens
oneens

Slide 5 - Poll

Theorie 4.1 Veiligheid en gevaar blz 99
Begrippen
 • Veilige omgeving = er is alles aan gedaan om ongelukken te voorkomen.
 • Emotionele veiligheid = gevoel van geborgenheid
 • Fysieke veiligheid = voorkomen van lichamelijke verwondingen.
 • Basisvertrouwen = zorgen voor een veilige en warme sfeer, begin daar vanaf de geboorte mee! Eerste levensjaar is belangrijk voor het vertrouwen dat een kind opbouwt.

Slide 6 - Slide

Hoe kun je zorgen voor een
veilige omgeving?

Slide 7 - Mind map

Zorgen voor een veilige omgeving
Hulpmiddelen
 • strip aan scharnierkant van de deur (voorkomt beknelde vingertjes) 
 • hoekbeschermers (voorkomen verwondingen door scherpe hoeken)
 • kindveilige stopcontacten (voorkomen dat peuters hun vingertjes erin steken)
 • geen uitstekende voorwerpen 
 • (let op kapstokken)

Slide 8 - Slide

Regels
GGD controleert de veiligheid - voldoet de organisatie aan de wet?

https://www.ggdtwente.nl/over-de-ggd/wat-we-doen/ggd-twente-de-gezondheidsdienst

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Strenge veiligheidseisen - blz 101
 • beknelling
 • bewegende delen
 • vallen
 • stabiliteit
 • verstikking
 • verstrikking
 • scherpe rand
 • constructie en materialen 
 • fysieke belasting
 • gebruiksaanwijzing voor bed of box

Slide 11 - Slide

Veiligheidseisen
 • Verplichte jaarlijkse risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) --> Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een onderzoek dat erop gericht is om risico's in kaart te brengen en te benoemen. 
 • Methode Veiligheidsmanagement - checklist om te controleren of het veilig is.
 • Risicovol gedrag - Leer kinderen; wat is veilig en wat niet?
 • In de omgeving van een baby liggen geen kleine voorwerpen. 
 • Maak goede afspraken met collega's, kinderen en ouders.
 • Geef zelf het goede voorbeeld.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Waar ligt voor jou de balans
tussen een veilige omgeving en een uitdagende omgeving?

Slide 14 - Mind map

Op de juiste manier reageren
 • Brandalarm (ontruimen regelmatig oefenen!)
 • Eerste hulp (EHBO koffer moet compleet zijn, nummers in de buurt).
 • Incidentmelding en incidentenanalyse = noodzakelijk.

Slide 15 - Slide

Veilig buitenspelen
 • Omheining
 • Speeltoestellen + onderhoud
 • Ondergrond en beplanting
 • Toezicht en regels
 • Uitstapjes (protocol van vermissing)
 • Verkeer

Slide 16 - Slide

Voorkomen van gevaar
Als je jezelf afvraagt hoe je gevaar kunt voorkomen, kijk je naar:
 • het gedrag van je doelgroep waarmee je werkt;
 • je eigen gedrag;
 • maatregelen om ongevallen te voorkomen.

Slide 17 - Slide

Gevaarlijke stoffen
 • Gevaarlijke stoffen (geneesmiddelen, reinigingsmiddelen)
 • Elektriciteit 
 • Brand (tips om brand te voorkomen zie blz. 110)

Slide 18 - Slide

Bedrijfshulpverleners 

Bij een organisatie moeten altijd een of meer mensen aanwezig zijn die een cursus bedrijfshulpverlening hebben gevolgd. Bedrijfshulpverleners hebben drie belangrijke taken: 
 1. Ze verlenen eerste hulp bij ongevallen en zorgen ervoor dat de gevolgen beperkt blijven. 
 2. Ze beperken het gevaar op brand en weten hoe ze moeten handelen bij beginnende brand. 
 3. in noodsituaties alarmeren ze alle aanwezigen in een pand en zorgen voor evacuatie. 

Slide 19 - Slide

Terug naar lesdoelen van les 4
Bespreek met je buur:
 • Kun je uitleggen wat een veilige omgeving is?
 • Hoe je als pedagogisch medewerker zorgt voor een veilige omgeving?
 • Kun je vertellen waar een veilige omgeving aan moet voldoen?
 • Vertel hoe je gevaar kunt voorkomen.
 • Welke preventiemaatregelen kun je nemen om ongevallen te voorkomen?

Slide 20 - Slide

Logboek en Moodboard
Werk verder aan je logboek en moodboard.
Wat heb je geleerd? Wat was nieuw voor je? Welke tips wil je onthouden?
Wat kun jij doen om je droomlocatie zo veilig mogelijk te maken?
Beschrijf het in je logboek en verwerk het in je moodboard.

Lezen Module 4.1 


Slide 21 - Slide