Positieve groepsvorming

1 / 47
next
Slide 1: Slide
MentorlesMBOStudiejaar 4

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Programma
9.00-10.10 Welkom en programma
Manuel
10.10-10.50 In tweetallen terugblik
Wicher
10.55 Pauze (Kounin kennisclip)
11.05 Energizer Rudy
11. 10 Wat is klassemanagement (theorie en verwerking)
11.45 In je leerteam
12.20 Afronding en evaluatie

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
Je relateert je pedagogisch handelen aan het CAR-model.


Met behulp van theorie kun je positieve groepsvorming inzetten in je klas  en maatregelen nemen om de orde te herstellen en te handhaven in de klas.

Slide 4 - Slide

Manuel

Slide 5 - Slide

Terugblik
In tweetallen (40 minuten)
 • Deel je 3 pedagogische uitgangspunten vanuit je biografie.
 • Maak per pedagogisch uitgangspunt een koppeling met een pedagogische grondlegger.
 • Bespreek het ingevulde 9-veld CAR-model (Relatie) en vertel welke 3 actiepunten jij gaat  kiezen die jij in de les in praktijk gaat brengen.
Verrijking
 • Vertel aan elkaar waar je nu staat en waar je naar toe wil, kijkend naar de gedragsindicatoren 5.1 tm 5.8 (cursushandleiding)
 • Aandachtspunt : Hoe borg je dit in je lesplan (beroepsproduct C)

Verwerking: Vul het volledige 9-veld CAR model in

Slide 6 - Slide

Competentie 'Ik kan het'

het ontwikkelen van een gevoel van competentie is een combinatie van hoge (en reële) verwachtingen en beschikbaar zijn voor hulp en ondersteuning.


Autonomie 'Ik kan het zelf'

Het pedagogische antwoord hierop is het bieden van veiligheid, ruimte, begeleiding en ondersteuning en het waarborgen van de verbondenheid met de ander. 

Slide 7 - Slide

Wicher

Slide 8 - Slide

Kenmerken positieve groep
(Donker-van der Meer & Tempert, 2013) (Van Engelen, 2007)
studenten zijn- meestal- eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te behalen


studenten voelen zich medeverantwoordelijk voor de groep

studenten tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid

studenten zijn bereid tot samenwerking
De leden zijn eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te behalen
  
Groepsleden voelen zich medeverantwoordelijk voor de groep

De leden tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid

Groepsleden zijn bereid tot samenwerking


Slide 9 - Slide

Welk kenmerk van een
positieve groep herken je in jouw groep en
hoe is dit tot stand gekomen?

Slide 10 - Mind map

Gevolgen van een positieve groep
Hoog leerrendement
Studenten komen met plezier naar school
Conflicten worden opgelost en hebben geen blijvend effect
Geen pestgedrag
Ontwikkeling van positieve zelfbeelden
Allerlei activerende werkvormen zijn in te zetten

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Inclusie: Wat doe ik om inclusie te versterken
Controle: wat doe ik om macht en invloed in balans te houden
Affectie: wat doe ik om groepsleden te verbinden

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Werkvorm
Positieve groepsvorming

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Tips:
 • het doel van de werkvorm aan laten sluiten bij het actuele lesthema 
 • studenten in verschillende samenstellingen met elkaar laten samenwerken

Slide 23 - Slide

Welke werkvorm om
positieve groepsvorming
te creëren heb je al
eens ingezet en wil je delen?

Slide 24 - Mind map

BLz. 8
cursushandleiding

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Rudy

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Wat is klassenmanagement volgens jou?

Slide 29 - Open question

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Je geeft les, en je houdt orde

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

De klas erbij houden (4/5)
Om het continu signaal te behouden, kun je kleine interventies inzetten zodat je de aandacht van de klas erbij houdt:

'Goochelen' met lesstof: geef ‘let op-signalen’, stel eerst de vraag en noem daarna pas de naam
van de leerling, geef betekenis aan de lesstof
'Goochelen' met je focus: verplaats je focus van de leerling die de orde verstoort naar een andere leerling, naar een ander onderwerp of een ander tijdstip
'Goochelen' met het onderwerp: als docent verplaats je de aandacht van het onderwerp dat
de leerling aankaart, naar een ander onderwerp, zodat de leerling weer bij de les is en
probleemgedrag wordt geneutraliseerd.


 

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Opdracht in leerteam (40')
Voorbereiden individueel:
Wat doe je allemaal op het gebied van klassenmanagement om je lessen zo goed mogelijk te laten verlopen?
Wat vind je het belangrijkst, wat minder? 
Wat heeft dat te maken met je normen, waarden, overtuigingen?

Deel samen: Wat gaat je goed af,  welke vaardigheden zet je daarvoor in?
Wat gaat je minder goed af en wil je graag ontwikkelen?

Opbrengst: je deelt in de groep 1 gouden tip over klassenmanagement
Verwerking: Hoe ondersteunt jouw klassenmanagement bij pedagogische momenten. (caR)


Slide 39 - Slide

Waar zit jouw kracht?

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

evalueren
 • Wat heeft je geraakt vandaag en wil je meer over weten?
 • Wie vertelt de volgende bijeenkomst over een boeiende pedagoog

 • Actie: plan een lesbezoek voor beroepsproduct C (na 13/1)

 • Verwerking: welke manier van evalueren draagt ook bij aan positieve groepsvorming?

Slide 43 - Slide

Leerdoelen behaald?
Je relateert je pedagogisch handelen aan het CAR-model.


Met behulp van theorie kun je positieve groepsvorming inzetten in je klas  en maatregelen nemen om de orde te herstellen en te handhaven in de klas.

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Slide

Slide 47 - Slide