2 KGT Th. 6.6 Duurzaamheid

Wat weten we nog?
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 2

This lesson contains 33 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wat weten we nog?

Slide 1 - Slide

Biotische factoren
Abiotische factoren

Slide 2 - Slide

Niveau's van ecologie

Slide 3 - Slide

Planteneters (eten planten): konijnen bijv
Vleeseters (eter vlees): een wezel bijvoorbeeld
Alleseters: eten zowel vlees als planten

Slide 4 - Slide

voedselketen
consument van de eerste orde

consument van de tweede orde
consument van de derde orde
consument van de vierde orde
producent
  

Slide 5 - Slide

Reducenten
Bacteriën en schimmels
ruimen dode organismen
op. --> reducenten

Hierbij komen 
voedingsstoffen vrij

Slide 6 - Slide

Populatiegrootte

Slide 7 - Slide

Biologisch evenwicht

Slide 8 - Slide

Symbiose
Symbiose = langdurig samenleven van individuen van verschillende soorten

Slide 9 - Slide

Biodiversiteit
Biodiversiteit

Slide 10 - Slide

herintroductie
=terugbrengen van een  dier/ plantensoort in een land

maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Slide 11 - Slide

soorten natuurbeheer

Slide 12 - Slide

watervervuiling

Slide 13 - Slide

Versterkt broeikaseffect

  • Warmte straling
  •  Terugkaatsing
  • Versterkt broeikaseffect
  • Opwarming van de aarde

Slide 14 - Slide

Duurzaamheid

Slide 15 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is.

Je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn.

Slide 16 - Slide

Duurzaamheid
Duurzaamheid
timer
2:00
Wat is duurzaamheid?

Zoek het op en bespreek met je buurman/buurvrouw

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

1. Duurzame energie
Biomassa
Windmolens
Zonnepanelen
Waterkracht

Slide 19 - Slide

2. Duurzame grondstoffen
Door hergebruik en recycling hoeven minder nieuwe grondstoffen te worden gebruikt.


Slide 20 - Slide

3. Duurzame landbouw
kringlooplandbouw
                                  


Slide 21 - Slide

Duurzaam - kringlooplandbouw
kringlooplandbouw = alle grondstoffen en eindproducten worden hergebruikt in een kringloop.

voordeel = weinig afval en uitstoot van gassen. 

Slide 22 - Slide

Duurzame landbouw
verticale landbouw

Slide 23 - Slide

Stadslandbouw
                                  

Slide 24 - Slide

Preciesie landbouw (technologie)
                                  


Slide 25 - Slide

4. Minder vervuiling
- Schepen en fabrieken mogen schadelijke stoffen niet lozen in het milieu. 
- Auto’s krijgen een katalysator , daardoor minder vervuilende uitlaatgassen
- Electrische auto's: geen CO2 uitstoot, geen uitlaatgassen
- Fabrieken moeten filters in hun schoorstenen aanbrengen 
- boeren filteren de lucht uit de stallen, minder methaangas


• geen vuurwerk afsteken met oud en nieuw
• geen hout stoken in houtkachel, vuurkorf of open haard

Slide 26 - Slide

5.Minder broeikasgassen

Slide 27 - Slide

zelf duurzame keuzen maken?

Slide 28 - Open question

zelf duurzame keuzen maken?
voorbeelden
minder kleding kopen
verwarming lager zetten
korter douchen
computer uit als je het niet gebruikt
afval scheiden en in de juiste bak
koop bewust, kijk op het keurmerk

Slide 29 - Slide

Vragen?

Slide 30 - Slide

Maken van de opdrachten
Th. 6.6  Duurzaamheid  1   t/m  9
Klaar? Test jezelf *alles voldoende*
Slide 31 - Slide

Wat is duurzaamheid?

Slide 32 - Slide


Welke oplossingen hebben we voor milieuproblemen in Nederland?

Slide 33 - Slide