2 KGT Th. 6.6 Duurzaamheid

Wat weten we nog?
1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wat weten we nog?

Slide 1 - Slide

Biotische factoren
Abiotische factoren

Slide 2 - Slide

Niveau's van ecologie

Slide 3 - Slide

Planteneters (eten planten): konijnen bijv
Vleeseters (eter vlees): een wezel bijvoorbeeld
Alleseters: eten zowel vlees als planten

Slide 4 - Slide

voedselketen
consument van de eerste orde

consument van de tweede orde
consument van de derde orde
consument van de vierde orde
producent
  

Slide 5 - Slide

Reducenten
Bacteriën en schimmels
ruimen dode organismen
op. --> reducenten

Hierbij komen 
voedingsstoffen vrij

Slide 6 - Slide

Populatiegrootte

Slide 7 - Slide

Biologisch evenwicht

Slide 8 - Slide

Symbiose
Symbiose = langdurig samenleven van individuen van verschillende soorten

Slide 9 - Slide

Biodiversiteit
Biodiversiteit

Slide 10 - Slide

herintroductie
=terugbrengen van een  dier/ plantensoort in een land

maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Slide 11 - Slide

soorten natuurbeheer

Slide 12 - Slide

watervervuiling

Slide 13 - Slide

Versterkt broeikaseffect

  • Warmte straling
  •  Terugkaatsing
  • Versterkt broeikaseffect
  • Opwarming van de aarde

Slide 14 - Slide

Duurzaamheid

Slide 15 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is.

Je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn.

Slide 16 - Slide

Duurzaamheid
Duurzaamheid
timer
2:00
Wat is duurzaamheid?

Zoek het op en bespreek met je buurman/buurvrouw

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

1. Duurzame energie
Biomassa
Windmolens
Zonnepanelen
Waterkracht

Slide 19 - Slide

2. Duurzame grondstoffen
Door hergebruik en recycling hoeven minder nieuwe grondstoffen te worden gebruikt.


Slide 20 - Slide

3. Duurzame landbouw
kringlooplandbouw
                                  


Slide 21 - Slide

Stadslandbouw
                                  

Slide 22 - Slide

Preciesie landbouw (technologie)
                                  


Slide 23 - Slide

4. Minder vervuiling
- Schepen en fabrieken mogen schadelijke stoffen niet lozen in het milieu. 
- Auto’s krijgen een katalysator , daardoor minder vervuilende uitlaatgassen
- Fabrieken moeten filters in hun schoorstenen aanbrengen 
boeren filteren de lucht uit de stallen


• geen vuurwerk afsteken met oud en nieuw
• geen hout stoken in houtkachel, vuurkorf of open haard

Slide 24 - Slide

5.Minder broeikasgassen

Slide 25 - Slide

Vragen?

Slide 26 - Slide

Maken van de opdrachten
Th. 6.6  Duurzaamheid  1   t/m  9
Klaar? Test jezelf *alles voldoende*

De opdrachten worden gecheckt. Foute antwoorden goed rekenen is niet toegestaan!!


Slide 27 - Slide

Wat is duurzaamheid?

Slide 28 - Slide


Welke oplossingen hebben we voor milieuproblemen in Nederland?

Slide 29 - Slide