les 2 - Nederland verandert §2 havo

1 / 40
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 40 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Na 3 minuten...
 • Telefoon in de telefoontas;
 • In je 1-blik agenda staat:

 • woensdag 14 november =                                           H2.                                                                                       §2: opdr. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12.
 • Volgende week huiswerkcontrole!

timer
1:00

Slide 2 - Slide

Waar hebben we het de vorige les over gehad?

Slide 3 - Slide

Voordracht brief burgemeester

Slide 4 - Slide

De vorige les kwamen we het probleem tegen hoe de leefbaarheid van gebieden te verbeteren. 

Slide 5 - Slide

Met de inrichting van het standscentrum kunnen we de leefbaarheid verbeteren.Leg met een duidelijk voorbeeld uit waarom de leefbaarheid dan verbetert. Gebruik het woord stedelijke vernieuwing

Slide 6 - Slide

Leg met een duidelijk voorbeeld uit waarom de leefbaarheid dan verbetert. Gebruik het woord stedelijke vernieuwing. 
De mate waarin een woonwijk geschikt is om in te leven verbetert door stedelijke vernieuwing toe te passen. Dit kan bereikt worden door hoogwaardige gebouwen en groene, veilige parken aan te leggen.  

Slide 7 - Slide

Wijnhaven Rotterdam.  'Wederopbouwarchitectuur'

Slide 8 - Slide

'
Stadstuinen 

Slide 9 - Slide

Hoe is de stadsdriehoek van Rotterdam ontstaan?

Slide 10 - Slide

Ontstaan stadsdriehoek Rotterdam
 • Ontstaan aan de Rotte, zijrivier van de Nieuw Maas. Eeuwenlang stad niet veel groter dan deze driehoek. 

Slide 11 - Slide

Beschrijf de inrichting van de stadsdriehoek Rotterdam per periode :


1870 - 1940

1940 - 1980

1980 - nu

Slide 12 - Slide

Inrichting stadsdriehoek per periode
 • 1870 - 1940. Het oude stadscentrum aan de zijrivier van de Maas, de Rotte ontstaan.
 • 1940 - 1980. WO II -> stedelijke vernieuwing -> centrale zakenwijk.
 • 1980-2018. Aantrekkelijk maken wonen, werken, vrijetijd.

Slide 13 - Slide

De oude havens in de binnenstad werden te klein voor moderne scheepvaart


Op welke manier heeft er herinrichting plaatsgevonden van het oude havengebied?

Slide 14 - Slide

De oude havens in de binnenstad werden te klein voor moderne scheepvaart
 • Nieuwe kantoren, musea, terrassen aan de noordoever van de Nieuwe Maas.
 • Kop van Zuid met hoogbouw aan gelegenheid om uit te gaan en verbinding door Erasmusbrug. 

Slide 15 - Slide

Re-urbanisatie. Verklaar waarom hier in Rotterdam sprake van is. 

Slide 16 - Slide

Re-urbanisatie in Rotterdam ontstaan door...
 • Door verandering en uitbreiding stadscentrum
 • Aandacht voor wonen
 • Met als gevolg: meer voorzieningen, zoals restaurents, bioscopen en theaters

Slide 17 - Slide

Geef eens een voorbeeld van een organisatie uit de quartiare sector.

Slide 18 - Slide

gezondheidszorg, onderwijs, defensie, brandweer.

Slide 19 - Slide

Leefbaarheid in Rotterdam door belangrijke vernieuwingen in het stadscentrum. 

Waar zijn Rotterdammers trots op?

Slide 20 - Slide

Suburbanisatie, urbanisatie of re-urbanisatie?

Slide 21 - Slide

BB 164: 
 • Door verstedelijking van het platteland (suburbanisatie) nam bevolking van steden af.
 • Gevolg: meer stad bouwen -> oude bedrijventerreinen plaatsmaken voor woonwijken. Ook in binnenstad meer woningen. Bouwen tegen stad aan = compact stad-beleid.

Slide 22 - Slide

Aantekening (1) 
 • Door verstedelijking van het platteland (suburbanisatie) nam bevolking van steden af.
 • Gevolg: meer stad bouwen -> oude bedrijventerreinen plaatsmaken voor woonwijken. Ook in binnenstad meer woningen. Bouwen tegen stad aan = compact stad-beleid.

Slide 23 - Slide

B 166: Model van een stad.

1. Historische binnenstad/stadscentrum - kantoren
2. oude woonwijken - industrie
3. nieuwe woonwijken - ruimte

Slide 24 - Slide

Ruimtegebruik in de stad?

Waarvoor gebruiken jullie de stad?


Slide 25 - Slide

BB 168: Grondprijs en ruimtegebruik 
 • Ruimtegebruik = gebruik voor winen, werken, verkeer of recreatie.
 • Verband grondprijs en afstand binnenstad.
 • Hoe dichter bij het stadscentrum, hoe hoger de prijzen en hoe hoger de bevolkingsdichtheid. 

Slide 26 - Slide

Aantekening (2)
 • Ruimtegebruik = gebruik voor wonen, werken, verkeer of recreatie.
 • Verband grondprijs en afstand binnenstad.
 • Hoe dichter bij het stadscentrum, hoe hoger de prijzen en hoe hoger de bevolkingsdichtheid. 

Slide 27 - Slide

Nakijken in tweetallen met nakijkbladen.
timer
10:00

Slide 28 - Slide

Vragen?

Slide 29 - Slide

Ik wel. 

Slide 30 - Slide

Stof verwerken
 


 • Leerling 1 tegen leerling 2: vertel 5 dingen die je herinnert over §1 
 • Leerling 2 tegen leerling 1: vertel 5 dingen die je herinnert over §1 

Maak flash cards met elkaar > overhoren!
timer
20:00

Slide 31 - Slide

 Model van een stad.

1. Historische binnenstad/stadscentrum - kantoren
2. oude woonwijken - industrie
3. nieuwe woonwijken - ruimte

Slide 32 - Slide

§2. Afrikaanderwijk

 • Achtergrond naam: vroeger Zuid-Afrika Republiek.
 • Straatnamen: kaapstraat, bloemfonteinstraat.

Slide 33 - Slide

Wat zeggen deze foto's over de leefbaarheid in de Afrikaanderwijk?

Slide 34 - Slide

§2. Profiel Afrikaanderwijk

 • 1900: nieuwe havens zuidoever Nieuwe Maas
 • Gevolg: veel werk havenarbeiders -> ontstaan Afrikaanderwijk
 • Kenmerken: goedkope woningen: klein, slechte staat, dicht op elkaar. 

Slide 35 - Slide

§2. Profiel Afrikaanderwijk

 • Nu: profiel Afrikaanderwijk verandert
 • Oorzaak: komst arbeidsmigranten Middellandse Zee 
 • Kenmerken: bevolking 75% niet-westerse allochtonen
 • Nieuwe situatie: havens stadscentrum te klein -> veel verlaten de wijk.
 • Gevolg: selectieve migratie. Achterstand in de wijk.

Slide 36 - Slide

Zoek foto's van de Afrikaanderwijk op je telefoon en plaats je beste foto op het bord. 
Als dezelfde foto er al staat, plaats je die niet op nieuw. Je kunt ook Google maps gebruiken.
timer
3:00

Slide 37 - Slide

Plaats hier je foto's van de Afrikaanderwijk

Slide 38 - Open question

Slide 39 - Slide

Je moet leren:
• Hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid onstonden
• Waardoor de Afrikaanderrwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid achterstandswijken werden
• Hoe de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk verloopt
Huiswerk woensdag 14/11
 §2: opdr. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12.
Huiswerkcontrole volgende week.

Slide 40 - Slide