Les 4 en 5 samen (prijs en promotie)

Prijs
1 / 32
next
Slide 1: Slide
MarketingTertiary Education

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Prijs

Slide 1 - Slide

Bepaalt de hoogte van de winst
Bepaalt of het product gekocht wordt

Slide 2 - Slide

Prijsstrategie vs prijstactiek

Slide 3 - Slide

Prijsstrategie:
 • doel: aantrekken    bepaalde doelgroep
 • tijdsduur: langdurig
 Prijstactiek:
 • doel: extra stimuleren van afzet
 • tijdsduur: tijdelijk

Slide 4 - Slide

60+ betalen minder voor een buskaart.
A
Prijsstrategie
B
Prijstactiek

Slide 5 - Quiz

Als je een combo upsized bij Wendy's krijg je een gratis handsanitizer.
A
Prijsstrategie
B
Prijstactiek

Slide 6 - Quiz

Prijsstelling op lange termijn:
4 prijsstellingsmethoden:
 1. kosten-georienteerde prijsstelling;
 2. concurrentie-georienteerde prijstelling;
 3. vraag-georienteerde prijstelling;
 4. geintegreerde prijsstelling

Slide 7 - Slide

1. Kosten-georienteerd prijsbeleid
Materiaal:                         20
Loon:                                   10 +
                                                30
Opslag materiaal 10%: 2
Opslag loon 5%:              0,50 +
                                                32,50
Winst 50%:                       16,25 +
                                                 48,75

Slide 8 - Slide

Vraag georiënteerd prijsbeleid
 1. Psychologische prijzen
 2.  Prijsdiscriminatie
 3. Yield management

Slide 9 - Slide

Psychologische prijs

Slide 10 - Slide

Prijsdiscriminatie

Slide 11 - Slide

Yield management

Slide 12 - Slide

Kijk naar de afbeelding. Waarmee hebben we hier te maken?
A
Psychologische prijs
B
Prijsdiscriminatie
C
Yield Management

Slide 13 - Quiz

Promotie
Het verstekken van boodschappen met het doel het gedrag van de (voor de organisatie) belangrijke personen te beïnvloeden.

Slide 14 - Slide

Promotie
 • Doelgroep en promotiemiddel
 • Kenmerken Promotie: een boodschap verstrekken, netwerk, mensen beïnvloeden 
 • Commerciële doel

Slide 15 - Slide

Promotiemix

Slide 16 - Slide

Reclame
Reclame

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Reclame
1. Het onpersoonlijke
2. Het massamedium
3. De betaling
4. Ondertekend

Slide 19 - Slide

Twee belangrijkste vormen van reclame:

- Themareclame
- Actiereclame

Slide 20 - Slide

... is een vorm van niet-persoonlijke communicatie die gericht is op grote
groepen afnemers
A
Public Relations
B
Instore marketing
C
Sales promotion
D
Reclame

Slide 21 - Quiz

De reclameboodschap

USP

Een unique selling proposition (Uniek verkoopargument), ook wel unique selling point (USP) genoemd, is een eigenschap van een product die het onderscheidt van vergelijkbare producten.


Slogan

Slide 22 - Slide

Promotie: AIDA model 

Slide 23 - Slide

AIDA-model bestaat uit de volgende stappen
A
Attention- Inspiration - Design - Action
B
Attention - Interest - Design - Action
C
Attention - Interest - Desire - Action
D
Attention - Inspiration - Design - Action

Slide 24 - Quiz

De mediakeuze
 1. Digitale media
 2. Persmedia of Printmedia
 3. Ethermedia
 4. Drukwerk
 5. Direct Mail
 6. Overige (Billboards , reclame in de lucht, op treinen en auto's, bioscopen)
 7. Mix

Slide 25 - Slide

Public relations (PR)
 • Goede verstandhouding met de publieksgroepen
 • Bevorderen van naamsbekendheid
 • Onderhouden of scheppen van een goed imago

Slide 26 - Slide

Sponsoring
 1. Sportsponsoring
 2. Kunstsponsoring
 3. Sociale sponsoring
 4. TV sponsoring


Slide 27 - Slide

Sponsoring is een vorm van
A
Productbeleid
B
Promotiebeleid
C
Plaatsbeleid
D
Prijsbeleid

Slide 28 - Quiz

Persoonlijke verkoop
 • Persoonlijk direct contact met de client
 • Sprake van tweerichtingsverkeer
 • Verkoper is flexibel in formuleren van de boodschap
 • Relatie opbouwen met de klant


Slide 29 - Slide

Verkoop door een verkoopgesprek met een medewerker, noem je:
A
Persoonlijke verkoop
B
Sales promotion
C
Instore marketing
D
Public Relations

Slide 30 - Quiz

* je deelt premiums uit aan klanten
* je bent een klant aan het helpen
* Je zet een advertentie in de krant
* je hebt een aanbieding '3 halen, 2 betalen'
Reclame
Persoonlijke verkoop
Sales promotion
Public relations (Pr)

Slide 31 - Drag question

Offline promotie- instrumenten 
 Online promotie-instrumenten 

Slide 32 - Slide