Les 2

Lesdoelen:
 • Kan het sociale netwerk van de client in kaart brengen
 • Weet hoe een sociaal netwerk versterkt kan worden van de client
 • Weet wat eenzaamheid betekent voor een sociaal netwerk
 • Kan een ecogram opstellen (verplichte opdracht)
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with text slides.

Items in this lesson

Lesdoelen:
 • Kan het sociale netwerk van de client in kaart brengen
 • Weet hoe een sociaal netwerk versterkt kan worden van de client
 • Weet wat eenzaamheid betekent voor een sociaal netwerk
 • Kan een ecogram opstellen (verplichte opdracht)

Slide 1 - Slide

Terugblik

Wat weten we nog van:
Kwaliteit van leven
eigen regie
autonomie
empowerment

Slide 2 - Slide

Een sociaal netwerk
- mensen waarmee je een persoonlijke band hebt. 
- geven waardering en een gevoel van veiligheid
-op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid

Slide 3 - Slide

Wat is het verschil tussen steun vanuit een sociaal netwerk en de steun van een professionele zorgverlener? wat is het verschil tussen de steun vanuit het sociale netwerk en de steun van een professionele zorgverlener? 

Slide 4 - Slide

Persoonlijke relaties: 
Praktische steun
Sociale steun; bij elkaar zijn
Steun op het gebied van zorg
Adviserende steun
Emotionele steun
Digitale steun

Professionele relaties:
Gefinancieerde zorg
professionele relatie
Gebonden aan tijd
professionele nabijheid
Slide 5 - Slide

Welke drempels kunnen een sociaal netwerk ervaren:
- onwennigheid
- onwetendheid
- vraagverlegenheid
- te weinig tijd
- een te grote afstand
- weinig mensen
- desinteresse
- niet op 1 lijn zitten
- de situatie niet kunnen accepteren

Slide 6 - Slide

Hoe kan je drempels verlagen voor de client?
- Breng het netwerk in kaart (ecogram) 
- Je helpt contact te leggen met het netwerk
- Je leert de client om hulp te vragen
- Geef mantelzorgers de ruimte voor het uiten van gevoelens
- Je geeft voorlichting aan netwerk
- je begeleidt een familiegesprek

Slide 7 - Slide

Wanneer is een client eenzaam? 

Slide 8 - Slide

Sociale eenzaamheid:
De client heeft minder contacten met andere mensen dan hij wenst. Het gemis zit hem in de hoeveelheid.

Emotionele eenzaamheid:
De client heeft genoeg contacten maar er zit onvoldoende diepgang en emotionele binding in.

Isolatie: 
Combinatie van sociale en emotionele eenzaamheid
 

Slide 9 - Slide

Oorzaken van eenzaamheid:
- mobiliteitsproblemen
- medische of psychiatrische behandelingen
- angst voor contact met andere mensen
- onvoldoende voorzieningen in de buurt
- gebrek aan sociale vaardigheden

Slide 10 - Slide

Netwerk in kaart brengen
Ecogram: 
Een ecogram brengt het sociaal netwerk van de client, het clientsysteem of huishouden uit diverse leefgebieden in beeld en maakt potentiële hulpbronnen en knelpunten zichtbaar.  

Slide 11 - Slide

Ecogram Jan

Slide 12 - Slide

Opdrachten maken: 
Opdrachten boek: module 5 client en samenleving
Blz 15 hfst. 2 Het sociale netwerk van de client:
1. opdracht eenzaamheid 
2. Neem een eigen casus en breng het sociale netwerk in beeld. 


Slide 13 - Slide

Lesdoelen en evaluatie:
 • Kan het sociale netwerk van de client in kaart brengen
 • Weet hoe een sociaal netwerk versterkt kan worden van de client
 • Weet wat eenzaamheid betekent voor een sociaal netwerk
 • Kan een ecogram opstellen (verplichte opdracht)

Slide 14 - Slide

Volgende les: 
 • Socialisatie en gezinsvormen
 • Persoonlijke relaties
 • Participatie 
 • Opdracht : maak je eigen ecogram, casus Aria, netwerk in beeld 

Slide 15 - Slide