5.4 Welzijnsdilemma in Nederland

'Welzijnsdilemma'
Welzijnsdilemma in Nederland
1 / 51
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes, text slides and 12 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

'Welzijnsdilemma'
Welzijnsdilemma in Nederland

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Bejaarde ouders zouden zoveel mogelijk bij
hun kinderen in huis moeten gaan wonen.
Bejaarde ouders zouden zoveel mogelijk bij hun kinderen in huis moeten gaan wonen.
A
Eens
B
Oneens

Slide 2 - Quiz

This item has no instructionsGeef een argument waarom je het
wel/niet eens bent met de stelling.
Geef een argument waarom je het wel/niet eens bent met de stelling.

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • Welzijnsdilemma
 • Bestaanszekerheid
 • Eigen verantwoordelijkheid


Terugblik vorige les

Slide 4 - Slide

 • Beeldvorming: de media beïnvloedt het beeld en onze voorstellingen van bepaalde personen en groepen mensen
 • Stereotype: een vaststaand beeld over een groep mensen
 • Vooroordeel: een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent
 • Discriminatie: het maken van onderscheid op basis van kenmerken die er niet toe doen
Wat leerde ik de vorige les?
 • Welzijnsdilemma
 • Bestaanszekerheid
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Planeconomie
 • Nachtwakersstaat

Terugblik vorige les

Slide 5 - Slide

 • Beeldvorming: de media beïnvloedt het beeld en onze voorstellingen van bepaalde personen en groepen mensen
 • Stereotype: een vaststaand beeld over een groep mensen
 • Vooroordeel: een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent
 • Discriminatie: het maken van onderscheid op basis van kenmerken die er niet toe doen
De gemeente Amsterdam gaat vanaf komend schooljaar bijspringen als ouders de vrijwillige ouderbijdrage op de basisschool niet kunnen betalen. Kinderen uit arme gezinnen kunnen zo altijd mee op schoolreisje.

Slide 6 - Slide

Je kunt deze dia ook alleen voorlezen en verder niet laten zien door de hoeveelheid tekst.

Lees dit stukje uit een nieuwsartikel van de NOS (https://nos.nl/artikel/2287092-schoolopdrachten-in-plaats-van-een-schoolreisje-omdat-je-arm-bent.html).
In de volgende dia volgt hier een vraag bij.


Welke waarde heeft de gemeente van Amsterdam?
Welke waarde heeft de gemeente van Amsterdam?
A
Bestaanszekerheid
B
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Extreem-links
Midden
Links
Rechts
Extreem-rechts
Zet de begrippen op de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
Eigen verantwoordelijkheid
Bestaanszekerheid

Slide 8 - Drag question

Met deze vraag is de vorige les geëindigd. Een belangrijke opfrisser waar deze les verder op zal doorgaan.
Extreem-links
Midden
Links
Rechts
Extreem-rechts
Zet de begrippen op de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
Nachtwakersstaat
Eigen verantwoordelijkheid
Planeconomie
Bestaanszekerheid

Slide 9 - Drag question

Met deze vraag is de vorige les geëindigd. Een belangrijke opfrisser waar deze les verder op zal doorgaan.
Wat leer ik deze les?
 • het verschil tussen een verzorgingsstaat en een participatiesamenleving
 • vijf grondwetsartikelen die passen bij het welzijnsdilemma
Ik leer...

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 11 - Video

This item has no instructions

01:06

Wat is het probleem als er steeds meer ouderen komen?
Wat is het probleem als er steeds meer ouderen komen?

Slide 12 - Open question

Dat moet er met minder werkenden voor meer ouderen gezorgd worden. Hierdoor is er óf minder geld beschikbaar voor deze ouderen óf werkenden moeten veel meer gaan betalen.
Welke waarde uit het welzijnsdilemma hoort hier bij?

Welke waarde uit het
welzijnsdilemma hoort hier bij?

Slide 13 - Mind map

Eigen verantwoordelijkheid

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Verzorgingsstaat
Een samenleving waarin de overheid zorgt dat alle mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

Dit stukje uit de troonrede laat zien hoe Nederland is veranderd van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving

* naar 12
Participatiesamenleving
Een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor elkaars welzijn.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions
Voor welke samenleving is deze politieke partij?
Voor welke samenleving is deze politieke partij?
A
Verzorgingsstaat
B
Participatiesamenleving

Slide 19 - Quiz

Dit is het standpunt van de PvdA

Slide 20 - Slide

This item has no instructions
Voor welke samenleving is deze politieke partij?
Voor welke samenleving is deze politieke partij?
A
Verzorgingsstaat
B
Participatiesamenleving

Slide 21 - Quiz

Dit is het standpunt van de VVD

Slide 22 - Video

This item has no instructions


Voor welke samenleving is Lodewijk Asscher?
Voor welke samenleving is Lodewijk Asscher?
A
Verzorgingsstaat
B
Participatiesamenleving

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Sociale grondrechten
Rechten in de Grondwet die aangeven dat de overheid voor je zorgt.

Slide 25 - Slide

Hier zullen nu 5 sociale rondrechten volgen
Artikel 19
Zorg voor baan en veilig werk.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Video

Deze filmpjes kunnen als extra uitleg dienen. U kunt er als docent ook voor kiezen om deze dia's onzichtbaar te maken (klik op het oogje).
Artikel 20
Zorg voor armen.

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Video

Deze filmpjes kunnen als extra uitleg dienen. U kunt er als docent ook voor kiezen om deze dia's onzichtbaar te maken (klik op het oogje).
Artikel 21
Zorg voor woonomgeving.

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Video

Deze filmpjes kunnen als extra uitleg dienen. U kunt er als docent ook voor kiezen om deze dia's onzichtbaar te maken (klik op het oogje).
Artikel 22
Zorg voor gezondheid en huizen.

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Video

Deze filmpjes kunnen als extra uitleg dienen. U kunt er als docent ook voor kiezen om deze dia's onzichtbaar te maken (klik op het oogje).
Artikel 23
Zorg voor onderwijs.

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Video

Deze filmpjes kunnen als extra uitleg dienen. U kunt er als docent ook voor kiezen om deze dia's onzichtbaar te maken (klik op het oogje).
Bij welk artikel hoort deze krantenkop?
Bij welk artikel hoort deze krantenkop?
A
Artikel 19 - Zorg voor baan en veilig werk
B
Artikel 20 - Zorg voor armen
C
Artikel 21 - Zorg voor woonomgeving
D
Artikel 22 - Zorg voor gezondheid en huizen

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

Bij welk artikel hoort deze krantenkop?
Bij welk artikel hoort deze krantenkop?
A
Artikel 20 - Zorg voor armen
B
Artikel 21 - Zorg voor woonomgeving
C
Artikel 22 - Zorg voor gezondheid en huizen
D
Artikel 23 - Zorg voor onderwijs

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

Bij welk artikel hoort deze krantenkop?
Bij welk artikel hoort deze krantenkop?
A
Artikel 19 - Zorg voor baan en veilig werk
B
Artikel 20 - Zorg voor armen
C
Artikel 22 - Zorg voor gezondheid en huizen
D
Artikel 23 - Zorg voor onderwijs

Slide 38 - Quiz

This item has no instructions

Bij welk artikel hoort deze krantenkop?
Bij welk artikel hoort deze krantenkop?
A
Artikel 20 - Zorg voor armen
B
Artikel 21 - Zorg voor woonomgeving
C
Artikel 22 - Zorg voor gezondheid en huizen
D
Artikel 23 - Zorg voor onderwijs

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

Bij welk artikel hoort deze krantenkop?
Bij welk artikel hoort deze krantenkop?
A
Artikel 19 - Zorg voor baan en veilig werk
B
Artikel 20 - Zorg voor armen
C
Artikel 21 - Zorg voor woonomgeving
D
Artikel 23 - Zorg voor onderwijs

Slide 40 - Quiz

This item has no instructions

3

Slide 41 - Video

This item has no instructions

00:18


Die uitkering is het resultaat van...
Die uitkering is het resultaat van...
A
...een verzorgingsstaat
B
...een participatiesamenleving

Slide 42 - Quiz

This item has no instructions

00:36
Nederland was dus vroeger een...

Nederland was dus vroeger een...

Slide 43 - Mind map

...participatiesamenleving
01:03


Welk grondwetsartikel komt hier niet aan bod?
Welk grondwetsartikel komt hier niet aan bod?
A
Artikel 19 - Zorg voor baan en veilig werk
B
Artikel 20 - Zorg voor armen
C
Artikel 21 - Zorg voor woonomgeving
D
Artikel 22 - Zorg voor gezondheid en huizen

Slide 44 - Quiz

This item has no instructionsWelk eerdergenoemd grondwetsartikel zou ingevoerd
moeten worden om dit laatste probleem te voorkomen?
Welk eerdergenoemd grondwetsartikel zou ingevoerd moeten worden om dit laatste probleem te voorkomen?

Slide 45 - Open question

Artikel 23: zorg voor onderwijs.
Als artsen beter onderwijs hadden gehad, was er meer kennis
Werkvorm debat
Verdeel de klas in twee groepen en ga in debat over de stelling:
Iedereen die het echt wil en zijn best ervoor doet, kan in Nederland miljonair worden.

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

Slide 47 - Video

This item has no instructions
Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 48 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 49 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
Ik leerde...
 • het verschil tussen een verzorgingsstaat en een participatiesamenleving
 • vijf grondwetsartikelen die passen bij het welzijnsdilemma

Slide 50 - Slide

This item has no instructions

Einde van de lessenserie over het welzijnsdilemma
Einde van de les 'Welzijnsdilemma in Nederland'

Slide 51 - Slide

This item has no instructions