Thema 6 BS 4 Piramides

6.4 Piramides
1 / 28
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

6.4 Piramides

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Je kunt omschrijven wat piramides van aantallen en van piramides biomassa weergeven
Je weet wat biomassa is

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Piramide van aantallen

met andere woorden:
Geeft weer uit hoeveel organismen een schakel in de voedselketen  bestaat.
Is niet altijd een piramidevorm

Slide 4 - Slide

2 Piramides schematisch weergegeven

Slide 5 - Slide

Waar verwacht je een piramide van aantallen die GEEN piramide vorm heeft?
A
Bos
B
Weiland

Slide 6 - Quiz

2 voorbeelden

Slide 7 - Slide

Piramide van biomassa
Biomassa= het totale gewicht van alle energierijke stoffen in een organisme (koolhydraten / eiwitten / vetten)

Slide 8 - Slide
 

- hoeveel biomassa per
   schakel...
- elke schakel is lichter...
Piramide van biomassa

Slide 9 - Slide

Elke schakel heeft energieverlies door:
- verbranding( bijvoorbeeld voor: warmhouden,  voor beweging, etc.)
-uitscheiding (uitwerpselen)
- afgestorven onderdelen

Slide 10 - Slide

Piramide van biomassa
heeft altijd:
een piramidevorm
(Want per schakel gaat
er energie verloren)

Slide 11 - Slide

Waarom heeft piramide van biomassa altijd een piramide vorm
A
Er zijn meer predatoren
B
Er zijn altijd meer producenten
C
Er gaat per schakel energie verloren

Slide 12 - Quiz

Aan het werk
Lees 6.4 door
Maak van 6.4 opdracht 15 en 16.

Slide 13 - Slide

Weet je wat biomassa nu is?
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll

Kun je het verschil tussen een piramide van aantallen en een piramide van biomassa uitleggen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll

Kies de juiste pijlen om een voedselweb te maken

Slide 16 - Drag question

Vul in het schema van het voedselweb de volgende organismen op de juiste plaats in (zie afbeelding). 
muggenlarve
snoek
kikkervisje
waterkever
baars
algen

Slide 17 - Drag question


Een juiste voedselketen is:
A
konijn-> havik-> vos
B
gras <- konijn <- vos
C
gras -> konijn -> havik -> vos
D
vos -> havik -> konijn ->gras

Slide 18 - Quiz

Van welke orde zijn vleeseters?
A
consumenten 1ste orde
B
consumenten 2e orde

Slide 19 - Quiz

Zie afbeelding; Autotroof of heterotroof?
A
autotroof
B
heterotroof

Slide 20 - Quiz

Bamboe is (1) en een panda is (2)
A
(1) autotroof (2) autotroof
B
(1) autotroof (2) heterotroof
C
(1) heterotroof (2) autotroof
D
(1) heterotroof (2) heterotroof

Slide 21 - Quiz

Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 22 - Drag question

Een 1e consument:
A
Wordt gegeten
B
Eet de plant en wordt dan gegeten
C
Staat aan de top van een voedselpiramide

Slide 23 - Quiz

Hoe lang is de langste voedselketen in dit voedselweb?
A
7 schakels lang
B
6 schakels lang
C
5 schakels lang
D
8 schakels lang

Slide 24 - Quiz

Wat bestuderen we in de ecologie?
A
In de ecologie bestuderen we alle relaties (betrekkingen) tussen organismen en hun milieu
B
In de ecologie bestuderen we een milieu
C
In de ecologie bestuderen we de invloeden die afkomstig zijn van de levende natuur
D
In de ecologie bestuderen we de wisselwerkingen binnen een populatie

Slide 25 - Quiz

Wat staat er altijd onderaan de voedselpiramide? En wat bovenaan?
A
Onder: toppredator Boven: consument
B
Onder: producent Boven: toppredator
C
Onder: consument Boven: producent
D
Onder: toppredator Boven: producent

Slide 26 - Quiz

Noem een abiotische factor in deze afbeelding.

Slide 27 - Mind map

Noem een biotische factor in deze afbeelding.

Slide 28 - Mind map