חזרה על לולאות for

חזרה על לולאות for
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Recently usedPrimary EducationAge 4,6,9

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

חזרה על לולאות for

Slide 1 - Slide

לולאות For
נגדיר מספר פעולות אותן נבצע מספר ידוע של פעמים


Slide 2 - Slide

מהי לולאה?

לולאה היא ביצוע חוזר של פעולה או רצף פעולות
בחיים אנחנו עושים הרבה פעולות באופן חזרתי, לדוגמה
קשירת שרוכי הנעליים
סיבוב ריצה
קימה בבוקר


Slide 3 - Slide

לולאות For

Slide 4 - Slide

לולאות For
ערכו של המשתנה יאותחל אוטומטית ל-0
הלולאה תתבצע כל עוד  ערכו יהיה קטן מ- 10

Slide 5 - Slide

for item in range (5):
print(‘Hagit')
כמה פעמים יודפס השם

Slide 6 - Open question

for item in range (5):
print(‘Hagit')
מה יהיה הערך הסופי של
item

Slide 7 - Open question

לאיזה ערך מאותחל המשתנה
K

Slide 8 - Open question

מה יהיה הערך של
K
בסוף הלולאה

Slide 9 - Open question

מה יהיה הערך הראשון שיודפס

Slide 10 - Open question

מה יהיה הערך האחרון שיודפס

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

for item in range(100, 105):
print(item, end=" " )

Slide 13 - Open question

for item in range(100, 120, 5):
print(item, end=" " )

Slide 14 - Open question

for item in range(100, 150, 10):
print(item, end=" " )

Slide 15 - Open question

for item in range(150, 120, -10):
print(item, end=" " )

Slide 16 - Open question

?לפניך שתי לולאות האם הפלט זהה
A
כן
B
לא

Slide 17 - Quiz

לולאה על מחרוזת
מכיוון שבפייתון מחרוזות הן רצפים בפני עצמם, שימוש בלולאת
for
על מחרוזת יביא לריצה של הלולאה על כל אחד מהתווים ע"פ הסדר

Slide 18 - Slide

מה יודפס

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Link