Монголын эзэнт гүрний задрал

1 / 22
next
Slide 1: Slide
Монголын түүхSecondary Education

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Юань улсын захиргаанд ямар, ямар улс багтаж байсан бэ? Зөв хариултыг сонго
A
Монгол, Солонгос, Хятад, Өмнөд Азийн орнууд
B
Монгол, Япон, Солонгос, Хятад
C
Монгол, Төвөд, Япон, Хятад
D
Монгол, Орос, Солонгос, Хятад

Slide 16 - Quiz

Хубилай хаан 1260 онд хоёр ёсыг тогтоожээ. Хоёр ёс гэж юуг хэлж байна вэ?
A
Төр ба шашны харилцааг тэгш явуулах
B
Хубилай, Аригбөх гэх хоёр хааны засаглал зэрэгцэн орших
C
Их нийслэл Дайду, дээд нийслэл Шандугийн тухай
D
Хаан болон төрийн хэргийг төвлөн засах яамны тухай

Slide 17 - Quiz

Юань улсын хүн амыг дөрвөн зэрэглэлд хуваасан. Тэгвэл гуравдугаар зэрэглэлд ямар хүмүүсийг эрэмбэлсэн бэ? Зөв хариултыг сонгоно уу?
A
Монгол хүмүүс
B
Өнгөт нүдтэн
C
Умард хятад дахь зүрчид, хятан нар
D
Өмнөд хятад дахь нанхиад нар

Slide 18 - Quiz

Цагадайн улсын нийслэлийг нэрлэнэ үү.
A
Сарай Бат
B
Алмалиг
C
Шанду
D
Самарканд

Slide 19 - Quiz

Цагадай улсын хүн амын олонх нь ямар шашин шүтдэг байсан бэ?
A
Бөө
B
Исламын шашин
C
Загалмайн шашин

Slide 20 - Quiz

Цагадай улсын захиргаанд ямар, ямар улс багтаж байсан бэ? Зөв хариултыг сонгоно уу
A
Монгол, Төвөд, Солонгос, Хятад
B
Иран, Ирак, Азербайжан, Армян, гүрж, Турк, Афганистаны баруун хэсэг, Сирийн хойд хэсэг
C
Дорно зүт эрчис мөрөн, өрнө зүгт Дунай мөрний доод урсгал, өмнө зүгт Кавказын нуруу, хойд үгт Ижил мөрөн
D
Казахстан болон Шинжааны ихэнх нутаг, Узбек, Тажик, Киргиз

Slide 21 - Quiz

Иран, Афганистан, Бага Ази, Иракийг нэгтгэсэн "Төмөрийн эзэнт гүрэн байгуулсан хаан хэн бэ?
A
Дува хан
B
Кебек хан
C
Доголон төмөр
D
Цагадай

Slide 22 - Quiz