Paragraaf 10.1 - Opgroeien

10.1 Opgroeien
Vandaag antwoord op de volgende vragen:

 • Welke levensfasen zijn er?
 • Waardoor verander je?
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Nask / BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

10.1 Opgroeien
Vandaag antwoord op de volgende vragen:

 • Welke levensfasen zijn er?
 • Waardoor verander je?

Slide 1 - Slide

10.1 Opgroeien
Welke levensfasen zijn er?

 • Levensfasen (blz. 86/bron 2)
  - Een mensenleven bestaat uit acht levensfasen
  - Baby > peuter > kleuter > (school)kind > puber > adolescent > volwassene > oudere

Slide 2 - Slide

10.1 Opgroeien
Veranderingen per levensfase

 • Ontwikkeling > Je verandert in elke levensfase
 • Lichamelijk ontwikkeling > groeien, zwaarder worden, leren kruipen/lopen/fietsen
 • Geestelijke verandering > leren praten, manier van denken verandert, je denkt na over wie je bent en wie je wilt worden.

Slide 3 - Slide

10.1 Opgroeien
Waardoor verander je? (blz. 87; bron 4)


 • Hormonen > regelstoffen > zorgen voor lichamelijke veranderingen
  - worden gemaakt in hormoonklieren
  - transport via het bloed
  - geven berichten door aan organen
  - zijn specifiek voor bepaalde organen
 • Hypofyse > klein orgaantje onder de hersenen
  - belangrijke hormoonklier
  - zorgt voor groeien en puberteit


Slide 4 - Slide

10.1 Opgroeien
 • Wat? Maken 10.1 – Opdracht 1 t/m 8
 • Hoe? Blz. 9 t/m 10
 • Hulp? Eerst overleggen met buur, daarna docent vragen.
 • Tijd? 20 minuten
 • Uitkomst? Opdracht 1 t/m 8 is af. Niet af? Rest is huiswerk.
 • Klaar? Samenvatting dikgedrukte woorden maken (lijst)

Slide 5 - Slide

10.1 Opgroeien
Vandaag antwoord op de volgende vragen:

 • Waardoor groeit een puber zo snel?
 • Waardoor worden mannen langer?

Slide 6 - Slide

10.1 Opgroeien
Waardoor groeit een puber zo snel?

 • Groeihormoon > hormoon die groei regelt
  - hypofyse maakt groeihormoon, geeft dit af aan het bloed
  - groeihormoon komt via het bloed bij al je organen
  - de cellen in je botten reageren op het hormoon; ze gaan sneller delen
  - er vindt celdeling plaats > één cel deelt zich in tweeën > er ontstaan twee nieuwe cellen

Slide 7 - Slide

10.1 Opgroeien
Celdeling 

 • Celdeling 
  - Organen bestaan uit cellen
  - Meer cellen nodig voor groeien
  - Cellen splitsen zich in tweeën
  - Nieuwe cellen groeien groter > celgroei
  - In puberteit maakt hypofyse extra veel groeihormoon aan;
  korte tijd snellere groei > groeispurt
  (- Let op! altijd x2)

Slide 8 - Slide

10.1 Opgroeien
Stoppen met groeien
   • Groeischijven > platte laagjes van kraakbeen
  - kraakbeen is bot wat niet zo hard en stevig is
  - stoppen met groeien als kraakbeen verkalkt is
  - verkalken is hard en stevig worden > kraakbeen wordt been (bot)
  - in verschillende botten komen groeischijven voor
  - aan het eind van de puberteit is de lengtegroei gestopt

Slide 9 - Slide

10.1 Opgroeien
Waardoor worden mannen langer?

Gemiddeld worden mannen langer dan vrouwen:
 1. Jongens beginnen later aan hun groeispurt;
  daardoor zijn ze al langer voordat ze er aan beginnen.
 2. De groeispurt duurt langer bij jongens.
 3. De groei tijdens de groeispurt is sneller bij jongens.

Slide 10 - Slide

10.1 Opgroeien
 • Wat? Maken 10.1 – Opdracht 9 t/m 16
 • Hoe? Blz. 11 t/m 12
 • Hulp? Eerst overleggen met buur, daarna docent vragen.
 • Tijd? 20 minuten
 • Uitkomst? Opdracht 9 t/m 16 is af. Niet af? Rest is huiswerk.
 • Klaar? Samenvatting dikgedrukte woorden maken (lijst)

Slide 11 - Slide