GVO

Voolichting en instructie geven
Veilig omgaan met een rollator
1 / 41
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Voolichting en instructie geven
Veilig omgaan met een rollator

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag?
 1. Even opfrissen
 2. Voorlichting
  - Doel
  - Kenmerken
 3. Advies
  - Doel
  - Aandachtspunten
 4. Planmatige aanpak

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Komende weken:
Preventie
Voorlichting, advies en instructie
Veiligheid en hygiëne binnen de instelling
Zelfredzaamheid en zelfmanagement
Voorlichting en het beïnvloeden van personen en groepen
Maatschappelijke ontwikkelingen en instanties
Feedback bijeenkomsten

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Preventie is gezondheidsproblemen voorkomen en gezond gedrag stimuleren
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Gezond eten en condoom of pilgebruik zijn voorbeelden van Secundaire preventie
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

Onjuist:
Primaire preventie: is het voorkomen van ziekte. Je neemt de ziekteoorzaken of risicofactoren weg voor het krijgen van een aandoening.
Wisselligging geven is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 6 - Quiz

Primair: Je voorkomt decubitus
Een borstonderzoek is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 7 - Quiz

Secundair:
Je spoort een ziekte in een vroeg stadium op en gaat deze dan behandelen 
voorlichting
bewust gegeven hulp bij menings- of besluit vorming waarbij het belang van de cliënt centraal staat

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Instructie
richtlijn voor een uit te voeren handeling gericht informatie geven over hoe wanneer of op welke manier.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Advies
Is aanraden, aanprijzen of aanbevelen. Deskundige suggesties het geven van raad en tips

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Doel van voorlichting
1. Vergroten van de kennis van de zorgvrager/verlener
2. Verminderen van de onzekerheid en angst bij de zorgvrager. 
3. Goede voorlichting zorgt voor beter geïnformeerde zorgvragers/verleners.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Voorlichting
Voorlichting geven betekent dat je de zorgvrager/zorgverlener informatie geeft over specifieke onderwerpen. De voorlichting helpt de zorgvrager om beter voor zichzelf te zorgen.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

De volgende elementen horen bij voorlichting


 1. communiceren
 2. weten wat belangrijk is
 3. ontwikkelen van gewenst gedrag
 4. informatie overdragen
 5. meer kennis en inzicht verschaffen

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken van een voorlichting.

1. Er moet van tevoren een duidelijk doel gesteld worden.
2. Bij goede voorlichting is er sprake van tweerichtingsverkeer tussen de hulpverlener en de hulpvrager. 
3. De hulpvrager moet centraal staan. 
4. De voorlichting moet herhaald worden. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Advies
Adviseren betekent dat je deskundige suggesties en raad of tip geeft.
Je geeft advies over:
 • Leef- en gedragsregels
 • Hulpmiddelen
 • Behandeling of therapie
 • Onderzoek

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Aandachtspunten bij het geven van Advies

1. Sluit aan bij het verpleegplan
2. Sluit met jouw advies aan bij wat de zorgvrager al weet en wat hij kan begrijpen
3. Geef de adviezen op het juiste tijdstip.
4. Betrek de familie bij het advies. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Planmatige aanpak

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

1. Verzamelen van gegevens

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

3. Plan van Aanpak
1. Kies een doelstelling
2. Stel de aandachtspunten aan de orde
3. Zorg voor extra materialen.

Ezelbruggetje: 7 W's.
Wie, waarom, wat, wijze, waar, wanneer, wie doet wat


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

4. Uitvoeren van de voorlichting/Advies

Het is belangrijk dat je de zorgvrager voorlicht, adviseert en motiveert om zijn gedrag te veranderen.

Voorlichting richt zich voornamelijk op blijvende gedragsveranderingen.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen.
Je geeft de zorgvrager deskundige suggesties en raad.
Je legt de zorgvrager iets uit en je doet voor hoe iets werkt.
Instructie
Advies
Voorlichting

Slide 21 - Drag question

This item has no instructions

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Volhouden
Doen
Kunnen
Willen
Begrijpen
Openstaan

Slide 22 - Drag question

This item has no instructions

5. Evalueren
 • Procesevaluatie: waren de gekozen middelen geschikt?
 • Effect evaluatie: resultaat?
 • Kosten-baten analyse

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Lichamelijke gezondheid

 • Gezond lichaam
 • Goede hygiëne
 • volwaardige voeding 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Psychische gezondheid
 • Onzekerheid
 • Verdriet
 • Angst
 • Minderwaardigheidsgevoel 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Sociaal welbevinden
 • Vrienden
 • liefdesrelatie
 • netwerk 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

preventie
voorkomen van problemen door vroegtijdig in te grijpen

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

het in stand houden van de gezondheid

gezondheidsbevordering

ziektepreventie

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

primaire preventie

zorgen voor hygiëne

veilig gedrag

vaccinaties


Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Secundaire preventie

opsporen van en vroegtijdig behandelen van ziekten en stoornissen.

observeren en rapporteren

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Tertiaire preventie

richt op mensen met een stoornis of ziekte.

maatregelen en en voorlichting geven om verergering te voorkomen.

kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Microniveau

individuele zorg-/ hulpvrager en zijn leefomgeving.

gedrag

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

mesoniveau
specifieke groepen, instanties en organisaties

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

macroniveau
gericht op de samenleving, bevolkingsgroep

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Stappenplan 
 1. Probleemanalyse
 2. Gedragsfactorenbepalen
 3. Voorlichtings/instructiedoelen stellen
 4. vooorlichtings/instructieactiviteit 
 5. uitvoerenevalueren

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Preventie is gezondheidsproblemen voorkomen en gezond gedrag stimuleren
A
Juist
B
Onjuist

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

Gezond eten en condoom of pilgebruik zijn voorbeelden van Secundaire preventie
A
Juist
B
Onjuist

Slide 37 - Quiz

Onjuist:
Primaire preventie: is het voorkomen van ziekte. Je neemt de ziekteoorzaken of risicofactoren weg voor het krijgen van een aandoening.
Wisselligging geven is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 38 - Quiz

Primair: Je voorkomt decubitus
Een borstonderzoek is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 39 - Quiz

Secundair:
Je spoort een ziekte in een vroeg stadium op en gaat deze dan behandelen 

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Slide

This item has no instructions