Kgt 2 H3.3 Hoe is het geregeld?



KGT 2
3.3 Hoe is het geregeld?
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson



KGT 2
3.3 Hoe is het geregeld?

Slide 1 - Slide

Lesdoelen 3.3
  • Wat een cao is
  • Het verschil tussen brutoloon en nettoloon en hoe je dat berekent
  • Wat het minimumloon en minimumjeugdloon is
  • Welke wetten de werknemer beschermen

Slide 2 - Slide

CAO = Collectieve ArbeidsOvereenkomst
Hierin staan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor iedereen in bepaalde bedrijfstak. 

De CAO-afspraken zijn gemaakt door vakbonden en organisaties van werkgevers. 

Vakbonden komen op voor de belangen van werknemers.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Wat is een CAO?
A
Centrale Arbeidsovereenkomst
B
Collectieve Arbeidsonderneming
C
Centrale Arbeidsonderneming
D
Collectieve Arbeidsovereenkomst

Slide 5 - Quiz

Bedenk twee goede afspraken die jij wilt maken met je werkgever.

Slide 6 - Open question

Wie zitten er om te tafel bij CAO onderhandelingen
A
1 werknemer
B
de werkgever
C
vakbonden en werkgevers
D
Werknemers, vakbonden en werkgevers

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Video

€ ............
€ 400,-
€ 1200,-
€ 3000,-
Brutoloon
Nettoloon = brutoloon - (loonbelasting + sociale premies)

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Wat is wat?
Brutoloon = Wat je betaald krijgt voor jouw werk.
Inhoudingen = Loonbelasting en andere bedragen die van het nettoloon worden ingehouden door de overheid. De overheid gebruikt dit om bijv. uitkeringen te betalen.
Nettoloon = Het geld dat je op jouw bankrekening krijgt voor het werk dat je deed.

Slide 11 - Slide

Het brutoloon is € 1.253,-.
De inhoudingen zijn € 375,-.
Wat is het nettoloon?

Slide 12 - Open question

Je verdient € 2.757 bruto per maand. De inhoudingen zijn 34,8%.
Bereken het nettoloon.

Slide 13 - Open question

Je verdient € 2.457 netto per maand. De inhoudingen zijn € 989.
Bereken het Brutoloon.

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Link

Wettelijk minimumloon
  • Iedereen die gaat werken, heeft recht op het wettelijk minimumloon
  • In de wet staat iedereen van 21 jaar en ouder moet in ieder gavel dit verdienen.
  • Tussen de 15 en 21 jaar bent, geldt het minimumjeugdloon. Afhankelijk van je leeftijd krijg je een bepaald percentage van het minimumloon

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Arbowet & Arbeidstijdenwet
Arbowet (Arbeidsomstandigheden) = staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. 

Arbeidstijdenwet = geeft regels voor werk- en rusttijden.

 Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden.

Slide 18 - Slide

Een werknemer wil alle pauzes doorwerken, zodat hij eerder klaar is. Van zijn werkgever moet hij wel pauzes nemen.

In welke wet is dit geregeld?
A
Wet minimumloon
B
Arbowet
C
Arbeidstijdenwet

Slide 19 - Quiz

Arbeidsomstandigheden

Arbowet
Arbeidstijdenwet
Algemene wet
gelijke behandeling

Slide 20 - Slide

Arbowet
Arbeidstijdenwet

Slide 21 - Drag question

timer
2:00

Slide 22 - Slide

MAKEN § 3.3
DIGITAAL 
VIA DE LINK IN MAGISTER

Slide 23 - Slide