3.1 - Het Chinese Keizerrijk les 2

Les 2: Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht (1842-1911)?
Imperialisme
1 / 21
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 21 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Les 2: Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht (1842-1911)?
Imperialisme

Slide 1 - Slide

Onderzoeksvraag
(uit syllabus)
Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht (1842-1911)?

 • Je weet hoe China te maken kreeg met het modern imperialisme

Slide 2 - Slide

Les 1
3.1
1/3
Les 2
3.1
2/3
Les 3
3.1
3/3
Les 4
3.2
1/3
Les 5
3.2
2/3
Les 6
3.2
3/3
Les 7
3.3
1/3
Les 8 
3.3
2/3
Les 9
3.3
3/3
Planning China

Slide 3 - Slide

Modern imperialisme
 • 1900: China gaat kennismaken met modern imperialisme
 • Al langer handelen, maar amper toegang
 • Kanton/Ghangzhou enige toegestane haven
 • Britten willen meer handelen, betalen met zilver en opium.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Keizer Daoguang (Deejokwan)
 • 1839
 • Pakte opiumhandel aan
 • Neemt miljoen kilo opium in beslag
 • Britten boos: oorlogsschepen, bombardementen Chinese kust en zinken Chinese schepen
 • Britten veroveren forten en kustplaatsen.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Eerste opiumoorlog (1839-1842)
 • Duidelijkheid: verhoudingen door wetenschappelijk en industriële revolutie anders
 • Chinezen zijn kansloos tegenover de Britten
 • Einde: Verdrag van Nanking (1842)
 • Begin van ongelijke verdragen
 • Europese landen sluiten ongelijke verdragen met China. China verliest zeggenschap over grondgebied en economische inkomsten mislopen

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Tweede Opiumoorlog
 • Chinezen willen hier onderuit komen
 • Tweede Opiumoorlog
 • China is kansloos
 • Groot-Brittannië, Frankrijk en VS meer invloed in steden als Shanghai en Hongkong

Slide 12 - Slide

Europeanen in China
 • Leven in consessies (rechtsspraak van moederland)
 • Chinese overheid heeft er geen zeggenschap
 • Stadsdelen in westerse handen, westerse uitstraling.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Opdrachten ter verwerking

Lees het kopje Imperialisme van 3.1
Maak opdracht 2, 3, 12
Maken deel van de samenvattingsopdracht


Slide 15 - Slide

Extra filmpjes/informatie hierna
Wat weten jullie al?

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Gevolgen Eerste Opiumoorlog 
Gezichtsverlies Qing-dynastie
Verdrag van Nanking (1842)
- vijf verdragshavens
- Hongkong permanente basis Engeland
- Engelse koning gelijkwaardig aan Chinese Keizer
- Extra-terriorialiteit (Engelsen vallen onder Engelse rechtspraak)

Ongelijke verdragen

Slide 21 - Slide