BS 5 mens en milieu klas 2

Lesdoel
10 Je kunt enkele oorzaken en gevolgen noemen van uitputting en vervuiling.
11 Je kunt enkele oorzaken en gevolgen noemen van klimaatverandering
bron
methode biologievoorjou
1 / 30
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Lesdoel
10 Je kunt enkele oorzaken en gevolgen noemen van uitputting en vervuiling.
11 Je kunt enkele oorzaken en gevolgen noemen van klimaatverandering
bron
methode biologievoorjou

Slide 1 - Slide

Het gebruik van grond en water door mensen beïnvloedt de leefomgeving van planten en dieren. Mensen halen ook stoffen uit het milieu en laten er stoffen in achter.

Slide 2 - Slide

juni 2019: 7,7 mld mensen


juni 2049 10 mld mensen?

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

bevolkingstoename en de manier van leven van de mens

milieuproblemen
nadelig invloed van mensen op het milieu
uitputting
zo veel stoffen uit het milieu halen dat ze opraken

vervuiling
stoffen aan het milieu toevoegen die schadelijk zijn

Slide 5 - Slide

Bron 2

Slide 6 - Slide

Bron 10

Slide 7 - Slide

fossiele brandstoffen
brandstoffen die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan uit resten van dode planten en dieren

Slide 8 - Slide

welke apparaten staan er in jouw huis?

Slide 9 - Mind map

grondstoffen
stoffen die uit het milieu worden gehaald om bijvoorbeeld machines, apparaten, huizen en kleding te maken

Slide 10 - Slide

lucht- en bodemvervuiling
video in de volgende slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

watervervuiling

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

broeikaseffect
en versterkt broeikaseffect

Slide 16 - Slide

wat is het versterkte broeikaseffect

Slide 17 - Open question

aantekening
broeikasgassen
gassen in de dampkring die de warmtestraling van de aarde tegenhouden
broeikaseffect
deel van de warmte-uitstraling van de aarde wordt tegengehouden door gassen in de dampkring

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

klimaatverandering
het weer over een langere periode verandert

  • droogte
  • blauwalg
  • stijging van
      de zeespiegel

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

gevolgen voor de natuur
De gevolgen van de klimaatverandering zijn in de natuur al goed merkbaar. In Nederland komen nu planten- en diersoorten voor die vroeger alleen in België en Frankrijk voorkwamen. Er zijn ook soorten die minder voorkomen of zelfs zijn verdwenen.
Doordat het warmer is geworden, is het jaarritme van veel soorten veranderd. Bomen krijgen vroeger in het jaar bladeren. Veel planten bloeien eerder. Doordat de eiken eerder bladeren krijgen, zijn er ook eerder rupsen die de bladeren eten. Als de eieren van een koolmees uitkomen, zijn die rupsen alweer weg. Er is dan te weinig voedsel voor de jonge mezen. Koolmezen moeten daarom op zoek naar ander voedsel voor hun jongen. Ze eten nu ook eikenprocessierupsen.

Slide 22 - Slide

Wat is uitputting in de biologie?
A
dat is als je veel hebt gerend en je moe bent
B
dat is als de mens te veel stoffen uit het milieu onttrekt

Slide 23 - Quiz

Debby zegt dat de mens voor grondstoffen afhankelijk is van het milieu.
Jack zegt dat het milieu belangrijk is als plaats voor recreatie
A
alleen Debby heeft gelijk
B
Debby en Jack hebben geen gelijk
C
alleen Jack heeft gelijk
D
Debby en Jack hebben beiden gelijk

Slide 24 - Quiz

olievoorraden raken wereldwijd op
A
milieuvervuiling
B
milieu-uitputting
C
milieu-aantasting

Slide 25 - Quiz

toename scooters in Groningen
A
milieuvervuiling
B
milieu-uitputting
C
milieu-aantasting

Slide 26 - Quiz

de volgende 3 slides bevatten video's

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

Slide 29 - Video

Slide 30 - Video