Pedagogiek periode 2.3 - les 12

Dagopening
 1 Korinthe 11 vers 20-34
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Dagopening
 1 Korinthe 11 vers 20-34

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Deze les
Het speciaal basisonderwijs (SBO)

Slide 3 - Slide

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent:
A
Dat de school een kind altijd zo lang mogelijk moet houden
B
Dat de school moet zorgen voor een passende onderwijsplek voor een kind
C
Dat de school moet zorgen voor een veilig klimaat in de klas

Slide 4 - Quiz

Passend onderwijs
Niet elke school kan elke begeleiding bieden die nodig is.
Samenwerkingsverband tussen scholen: scholen kijken samen waar het kind het beste op zijn plek is.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Speciaal onderwijs
Speciaal Basis Onderwijs (SBO)
Speciaal Voortgezet Onderwijs (SVO)

Slide 7 - Slide

BSO en VSO
  • Kind gaat tot 14 jaar naar SBO, van 14-20 jaar naar VSO
  • Kan na BSO doorstromen naar VSO of regulier voortgezet onderwijs
  • Dezelfde kerndoelen als regulier onderwijs, maar kind krijgt meer tijd om die te halen
  • Bij ernstige of meervoudige beperkingen worden kerndoelen aangepast
  • Kerndoelen worden ook aangepast naar het type onderwijs

Slide 8 - Slide

Vormen van speciaal onderwijs
Cluster 1: voor slechtziende of blinde kinderen
Cluster 2: voor slechthorende of dove kinderen
Cluster 3: voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Cluster 4: voor kinderen met gedragsproblemen of psychische stoornis

Slide 9 - Slide

Kijkopdracht
In de video zie je een peuteropvang voor kinderen met een visuele beperking: 'De Bosmuis', onderdeel van Bartimeüs.

Wat bieden deze pedagogisch medewerkers wat een gewone peuteropvang niet kan bieden?
Hoe stimuleren de medewerkers de ontwikkeling van de kinderen?

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video