Intervisie - Les 5.9

Intervisie - Les 5.9
1 / 12
next
Slide 1: Slide
IntervisieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Intervisie - Les 5.9

Slide 1 - Slide

Opbouw periode 5
5.3 BPV werkboek & handleiding bespreken
5.4 Verwachtingen m.b.t. stage
5.5 Incidentmethode
5.6 De rol van de praktijkbegeleider
5.7 Hoe maak je contact met collega's en leerlingen
5.8 Incidentmethode (Brenda ziek)
5.9 Gesprek over incident in Hoorn

Slide 2 - Slide

Eindverslag (1 punt)
Je schrijft een eindverslag met daarin:
  • Een korte samenvatting van iedere les (les 5.3 t/m 5.9).
  • Wat je meeneemt per les naar jouw stage.
  • Wat je deze periode hebt geleerd.
  • Hoe heb je deze lessenreeks intervisie ervaren (FB)?

Slide 3 - Slide

Herhaling opdrachten P5
Je schrijft een eindverslag met daarin:
- Een korte samenvatting van iedere les (les 5.3 t/m 5.9).
- Wat je meeneemt per les naar jouw stage.
- Wat je deze periode hebt geleerd.
- Hoe heb je deze lessenreeks intervisie ervaren (FB)?

        Vergeet de opdrachten uit de lessen niet in het verslag!

Slide 4 - Slide

Opdrachten les 5.3
- Werkboek & handleiding BPV doorlezen, aantekeningen maken (kopiëren/plakken eindverslag) en (eventuele) vragen opschrijven

Slide 5 - Slide

Opdrachten les 5.4
- Schrijf voor jezelf uit welke verwachtingen jij hebt ten aanzien van jouw stage, taken/werkzaamheden en begeleiding door jouw praktijkbegeleider. Denk hierbij ook aan mogelijke probleemsituaties die je tegen zou kunnen komen.
- Vervolgens ga je in gesprek met jouw praktijkbegeleider over de verwachtingen die hij/zij m.b.t. jouw functioneren heeft.
- Maak aantekeningen van het gesprek voor eindverslag!

Slide 6 - Slide

Opdrachten les 5.5
- Kort verslag incidentmethode

Slide 7 - Slide

Opdrachten les 5.6
- Maak individueel een lijst met taken die jij mag verwachten van een praktijkbegeleider. 
- Vink in je eigen gemaakte lijst aan wat jouw huidige stagebegeleider tot nu toe doet. Laat open wat hij/zij niet doet of nog niet gedaan heeft.
- De klas wordt opgedeeld in 3 groepen.
- Jullie bespreken om de beurt je lijst met verwachtingen en vinkjes
- Zijn er bijzonderheden en of verschillen? Zo ja, benoem en bespreek deze.
- Neem de uitkomst van het gesprek samen met de lijst op in je aantekeningen voor het eindverslag.

Slide 8 - Slide

Opdrachten les 5.7
- Lees de twee artikelen 'Contact tussen leraar en leerling belangrijk voor pedagogisch klimaat' & 'Zo bouw je een goede band op met je leerlingen' van Leraar24

- Maak daarna een tipkaart met tien tips plus voorbeeld(en), die een eerstejaars stagiaire zou kunnen gebruiken om een band op te bouwen met zijn/haar leerlingen

Slide 9 - Slide

Opdrachten les 5.8
- Kort verslag incidentmethode (Brenda ziek dus geen verslag)

Slide 10 - Slide

Opdrachten les 5.9
- Kort verslag van de les van vandaag: Gesprek over incident met dodelijke afloop bij school in Hoorn.

- Maak een korte samenvatting van het gesprek van vandaag.

- Voor studenten die afwezig waren: Vermeld kort wat jouw rol als OA'er hierin kan zijn.

Slide 11 - Slide

Volgende week
- Les 5.10: toetsweek > geen les intervisie

- Inleveren eindverslag voor 4 november 23.59 uur

- Let goed op wat je aan moet vullen als je het verslag retour krijgt.

Slide 12 - Slide