Intervisie - Les 5.9

Intervisie - Les 5.9
1 / 17
next
Slide 1: Slide
IntervisieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Intervisie - Les 5.9

Slide 1 - Slide

Opbouw periode 5
5.3 BPV werkboek & handleiding bespreken
5.4 Verwachtingen m.b.t. stage
5.5 Incidentmethode
5.6 De rol van de praktijkbegeleider
5.7 Hoe maak je contact met collega's en leerlingen
5.8 Incidentmethode
5.9 Verwachtingen m.b.t. de praktijkexamens

Slide 2 - Slide

Eindverslag (1 punt)
Je schrijft een eindverslag met daarin:
 • Een korte samenvatting van iedere les (les 5.3 t/m 5.9).
 • Wat je deze periode hebt geleerd.
 • Wat je meeneemt per les naar jouw stage.
 • Hoe heb je deze lessenreeks intervisie ervaren (FB)?

Slide 3 - Slide

Lesplanning
 • Voorkennis activeren
 • Instructie
 • Uitvoeren
 • Lesafsluiting

Slide 4 - Slide

Verwachtingen omtrent praktijkexamens

Om er voor te zorgen dat het maken en nakijken van je praktijkexamens vlekkeloos verloopt, is het belangrijk om daar goed over te communiceren met je praktijkbegeleider

Slide 5 - Slide

Tips en stappenplan
 • Zorg dat je eerst zelf goed weet wat je moet doen.  Lees de     examens in Teams goed door en maak aantekeningen
 • Plan een gesprek in met je begeleider en bespreek hierin het examen
 • Bespreek met je begeleider hoe je het examen aan wilt pakken en wat je nodig hebt aan contact met leerlingen, materiaal, hulp, informatie en afspraken
 • Indien je een methodisch stappenplan of DA moet maken, dan maak je deze alvorens het examen uit te voeren

Slide 6 - Slide

Tips en stappenplan
 • Spreek met je begeleider af welke deadline(s) jullie hebben   en noteer die meteen in je agenda/telefoon
 • Houd rekening met de tijd die je praktijkbegeleider moet   krijgen om te beoordelen (twee weken is redelijk)
 • Maak een planning en vraag een GO op school/stage (houd rekening met onvoorziene zaken, ziekte etc.)
 • Voer je examen uit


Slide 7 - Slide

Wat zou er mis kunnen gaan met het uitvoeren van een examen?

Slide 8 - Mind map

Herhaling opdrachten P5
Je schrijft een eindverslag met daarin:
- Een korte samenvatting van iedere les (les 5.3 t/m 5.9).
- Wat je deze periode hebt geleerd.
- Wat je meeneemt per les naar jouw stage.
- Hoe heb je deze lessenreeks intervisie ervaren (FB)?

        Vergeet de opdrachten uit de lessen niet in het verslag!

Slide 9 - Slide

Opdrachten les 5.3
- Werkboek & handleiding BPV doorlezen, aantekeningen maken (kopiëren/plakken eindverslag) en (eventuele) vragen opschrijven

Slide 10 - Slide

Opdrachten les 5.4
- Schrijf voor jezelf uit welke verwachtingen jij hebt ten aanzien van jouw stage, taken/werkzaamheden en begeleiding door jouw praktijkbegeleider. Denk hierbij ook aan mogelijke probleemsituaties die je tegen zou kunnen komen.
- Vervolgens ga je in gesprek met jouw praktijkbegeleider over de verwachtingen die hij/zij m.b.t. jouw functioneren heeft.
- Maak aantekeningen van het gesprek voor eindverslag!

Slide 11 - Slide

Opdrachten les 5.5
- Kort verslag incidentmethode

Slide 12 - Slide

Opdrachten les 5.6
- Maak individueel een lijst met taken die jij mag verwachten van een praktijkbegeleider. 
- Vink in je eigen gemaakte lijst aan wat jouw huidige stagebegeleider tot nu toe doet. Laat open wat hij/zij niet doet of nog niet gedaan heeft.
- De klas wordt opgedeeld in 3 groepen.
- Jullie bespreken om de beurt je lijst met verwachtingen en vinkjes
- Zijn er bijzonderheden en of verschillen? Zo ja, benoem en bespreek deze.
- Neem de uitkomst van het gesprek samen met de lijst op in je aantekeningen voor het eindverslag.

Slide 13 - Slide

Opdrachten les 5.7
- Lees de twee artikelen 'Contact tussen leraar en leerling belangrijk voor pedagogisch klimaat' & 'Zo bouw je een goede band op met je leerlingen' van Leraar24

- Maak daarna een tipkaart met tien tips plus voorbeeld(en), die een eerstejaars stagiaire zou kunnen gebruiken om een band op te bouwen met zijn/haar leerlingen

Slide 14 - Slide

Opdrachten les 5.8
- Kort verslag incidentmethode

Slide 15 - Slide

Opdrachten les 5.9
- Kort verslag van de les van vandaag

Slide 16 - Slide

Volgende week
- Les 5.10: toetsweek > geen les intervisie

- Inleveren eindverslag voor 29 oktober 23.59 uur

- Let goed op wat je aan moet vullen als je het verslag retour krijgt.

Slide 17 - Slide