Intervisie - Les 5.4

Intervisie - Les 5.4
1 / 24
next
Slide 1: Slide
IntervisieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Intervisie - Les 5.4

Slide 1 - Slide

Opbouw periode 5
5.3 BPV werkboek & handleiding bespreken
5.4 Verwachtingen m.b.t. stage
5.5 Incidentmethode
5.6 De rol van de praktijkbegeleider
5.7 Hoe maak je contact met collega's en leerlingen
5.8 Incidentmethode
5.9 Verwachtingen m.b.t. de praktijkexamens

Slide 2 - Slide

Eindverslag (1 punt)
Je schrijft een eindverslag met daarin:
  • Een korte samenvatting van iedere les (les 5.3 t/m 5.9).
  • Wat je meeneemt per les naar jouw stage.
  • Wat je deze periode hebt geleerd.
  • Hoe heb je deze lessenreeks intervisie ervaren (FB)?

Slide 3 - Slide

Verwachtingen m.b.t. stage

Slide 4 - Slide

Lesplanning
  • Voorkennis activeren
  • Instructie
  • Uitvoeren
  • Lesafsluiting

Slide 5 - Slide

Quiz stagewerkboek- en handleiding

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Tussen welke drie partijen wordt de POK afgesloten?
A
de student, het Horizon College en het BPV-leerbedrijf
B
de student, het bestuur, en het BPV-leerbedrijf
C
de student en het BPV-leerbedrijf

Slide 8 - Quiz

POK
Voor een opleiding moet je een praktijkovereenkomst (POK) hebben. Je werkgever moet een erkend leerbedrijf zijn. In de POK staan de afspraken tussen de school en de werkgever over onder andere begeleiding, verzekering en aansprakelijkheid. 

Het is een wettelijke verplichting en de POK wordt ondertekend via DigiD.

Slide 9 - Slide

De student zorgt voor een
veilig pedagogisch klimaat.
Dit is een werkproces wat valt onder... ......
A
basiskerntaak 1
B
basiskerntaak 2
C
profielkerntaak 1
D
profielkerntaak 2

Slide 10 - Quiz

Wat is het verschil tussen een basiskerntaak en een profielkerntaak?
A
Een basiskerntaak moet iedereen binnen het vakgebied onderwijs zelfstandig kunnen uitvoeren. Een profielkerntaak is specifiek gericht op Pedagogisch Werk.
B
Een basiskerntaak moet iedereen binnen Pedagogisch Werk zelfstandig kunnen uitvoeren. Een profielkerntaak is specifiek gericht op het vakgebied onderwijs.

Slide 11 - Quiz

Welke praktijkexamens dien je in het tweede leerjaar af te ronden?
A
1 & 2
B
1, 2, 3 & 5
C
1, 2, & 5
D
alle examens

Slide 12 - Quiz

examen 3
Examen 3 is een lintexamen wat wordt afgenomen als CGI in leerjaar 3. Een CGI is een individueel vraaggesprek voor een (praktijk)beoordeling, waarin de beoordelaar op gestructureerde wijze onderzoekt of de examendeelnemer niet alleen het vereiste niveau beheerst, maar ook begrijpt wat en waarom hij iets doet. Je verzamelt in leerjaar 2 & 3 zelf bewijzen > uitleg hierover volgt nog

Slide 13 - Slide

Hoeveel uur per dag dien je maximaal op stage te zijn?
A
maximaal 8 uur inclusief pauzes
B
7 uur
C
tot je stagebegeleider je weg laat gaan
D
maximaal 8 uur exclusief pauzes

Slide 14 - Quiz

Maar als stage vraagt om iets langer te blijven, zeg je natuurlijk geen nee

Slide 15 - Slide

Wanneer vindt er een tussentijds -gesprek plaats tussen student
praktijkbegeleider en mentor HC?
A
eind periode 5
B
rond Sinterklaas
C
in de laatste weken van periode 6
D
in de laatste weken van periode 8

Slide 16 - Quiz

Wat moet er klaar/ingevuld zijn
VOOR het tussentijdsgesprek
plaats kan vinden?
A
tussentijdsverslag, beroepshoudingsaspectenlijst, interactievaardighedenlijst en BPV-rapportageformulier
B
tussentijdsverslag, beroepshoudingsaspectenlijst en interactievaardighedenlijst
C
tussentijdsverslag en BPV-rapportageformulier
D
tussentijdsverslag

Slide 17 - Quiz

Bij ziekte en/of geoorloofd verzuim dien je ... in te lichten.
A
mentor
B
mentor en stageschool
C
stageschool en OSB
D
de mentor, stageschool en OSB

Slide 18 - Quiz

... maar bij Pedagogisch Werk  is er afgesproken dat jij jouw mentor ook te allen tijde inlicht via app of chat.

Slide 19 - Slide

Wat verwacht jij van
jouw stage?

Slide 20 - Mind map

Wat mag de stageschool
van jou verwachten?

Slide 21 - Mind map

Verwachtingen persoonlijk
- begeleiding
- communicatie
- taken & werkzaamheden
- leerlingen, ouders  & team
- leerdoelen
- opdrachten & examens
- tijd voor contactmomenten
- beoordelingen


Verwachtingen stage
- beroepshouding
- voorbeeldfunctie
- communicatie
- taken & werkzaamheden
- initiatief nemen
- leerdoelen
- opdrachten & examens
- planningSlide 22 - Slide

Opdracht & huiswerk
- Schrijf voor jezelf uit welke verwachtingen jij hebt ten aanzien van jouw stage, taken/werkzaamheden en begeleiding door jouw praktijkbegeleider. Denk hierbij ook aan mogelijke probleemsituaties die je tegen zou kunnen komen.
- Vervolgens ga je in gesprek met jouw praktijkbegeleider over de verwachtingen die hij/zij m.b.t. jouw functioneren heeft.
- Maak aantekeningen van het gesprek voor eindverslag!

Slide 23 - Slide

Volgende week & huiswerk
- Huiswerk: samenvatting van de les voor het eindverslag & het plannen/ uitvoeren 'verwachtingsgesprek' > neem dit ook mee voor eindverslag

- Les 5.5: Incidentmethode

Slide 24 - Slide