Communicatie les 4 groepen

Inspeel op groepsontwikkeling                             Communicatie leerjaar 2, periode 1, les 4
1 / 26
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Inspeel op groepsontwikkeling                             Communicatie leerjaar 2, periode 1, les 4

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je inspelen op de groepsontwikkeling en aandacht hebben voor invloed van groepsleden en eigen invloed op groepssfeer.

Slide 2 - Slide

Leg het leerdoel uit en vertel waarom het belangrijk is.
Wat weet je al over het creëren van een goede groepssfeer?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is groepsontwikkeling?
Het is het proces waarbij een groep zich ontwikkelt, vanaf het moment van het samenkomen tot aan de opheffing van de groep.

Slide 4 - Slide

Leg kort en bondig uit wat groepsontwikkeling is.
Fasen van groepsontwikkeling
De vijf fasen zijn: forming, storming, norming, performing en adjourning.

Slide 5 - Slide

Leg de fasen van groepsontwikkeling uit en leg uit wat er gebeurt in elke fase.
Storming
Hier is vaak sprake van conflicten en discussies over de doelen van de groep en de rollen van de individuele leden.

Slide 6 - Slide

Vertel over de storming fase en geef voorbeelden.
Norming
De groep komt tot overeenstemming over de normen en waarden van de groep en de rollen van de leden.

Slide 7 - Slide

Leg uit wat er gebeurt in de norming fase en geef voorbeelden.
Performing
De groep is nu volledig functioneel en werkt aan haar doelen.

Slide 8 - Slide

Leg uit wat er gebeurt in de performing fase en geef voorbeelden.
Adjourning
De groep ontbindt en de leden gaan hun eigen weg.

Slide 9 - Slide

Leg uit wat er gebeurt in de adjourning fase.
Groepssfeer
Het is de emotionele atmosfeer die in een groep heerst.

Slide 10 - Slide

Leg uit wat groepssfeer is en waarom het belangrijk is.

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Gewenste sfeer
Een goede sfeer is essentieel voor een succesvolle groep. Bepaal welke sfeer gewenst is voor de groep.

Slide 12 - Slide

Vraag de studenten om de gewenste sfeer van de groep te bespreken.
Invloed van groepsleden
Groepsleden hebben invloed op de sfeer in de groep.

Slide 13 - Slide

Leg uit hoe groepsleden de sfeer in een groep kunnen beïnvloeden.
Eigen invloed
Een individu kan ook invloed uitoefenen op de groepssfeer.
Wees je bewust van je eigen houding, als jij net enthousiast bent, verwacht het dan ook niet van de groep.

Slide 14 - Slide

Leg uit hoe een individu invloed kan uitoefenen op de groepssfeer en geef voorbeelden.
Conflicten
Conflicten zijn onvermijdelijk in een groep, maar kunnen opgelost worden door middel van communicatie en compromissen.

Slide 15 - Slide

Leg uit hoe conflicten opgelost kunnen worden en geef voorbeelden.
Zijn conflicten erg, waarom wel/niet

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Communicatie
Een belangrijk element in het creëren van een goede groepssfeer is communicatie. Communicatie moet open en respectvol zijn.

Slide 17 - Slide

Leg uit waarom communicatie belangrijk is en geef tips voor open en respectvolle communicatie.
Samenwerking
Samenwerking is essentieel voor een succesvolle groep. Het is belangrijk om taken te verdelen en elkaar te ondersteunen.

Slide 18 - Slide

Leg uit waarom samenwerking belangrijk is en geef tips voor succesvolle samenwerking.
Feedback
Feedback geven en ontvangen is belangrijk voor de groepsdynamiek. Het moet op een respectvolle manier gebeuren.

Slide 19 - Slide

Leg uit waarom feedback belangrijk is en geef tips voor respectvolle feedback.
Diversiteit
Diversiteit in een groep kan zorgen voor creativiteit en innovatie. Het is belangrijk om respectvol om te gaan met verschillen.

Slide 20 - Slide

Leg uit waarom diversiteit belangrijk is en geef tips voor respectvolle omgang met verschillen.
Opdracht
Zoek in een groepje uit hoe kan geur, kleur en geluid invloed hebben op een groep.
Presenteer dit klassikaal.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Reflectie
Wat heb je geleerd en wat zo je nog willen leren over groepsontwikkeling.

Slide 22 - Slide

Stel vragen om de studenten te helpen reflecteren en geef hen de kans hun vragen te stellen.
Einde van de les
Bedank voor je deelname en ga je nieuwe kennis toe passen in de praktijk..

Slide 23 - Slide

Sluit de les af en moedig de studenten aan om hun nieuwe kennis in praktijk te brengen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 24 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 25 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 26 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.