Communicatie MGV les 2

Communicatie
Periode 7
Motiverende 
Gespreksvoering
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Communicatie
Periode 7
Motiverende 
Gespreksvoering

Slide 1 - Slide

Les 2 Motiverende gespreksvoering
Herhaling les 1 Wat is MVG?

In deze les starten we met oefenen van motiverende gesprektechniek.

We beginnen met open vragen stellen en reflectief luisteren.


Slide 2 - Slide

Korte herhaling: 
Motiverende Gespreksvoering wordt door de grondleggers
Miller en Rollnick, gedefinieerd als een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt (2014, Miller/Rollnick). 

Slide 3 - Slide

8

Slide 4 - Video

oefening 2 tallen
Kies je rol van coach of client
Kies een gewoonte die je wilt veranderen
De Coach gebruikt de Reparatiereflex=verbeterreflex

Slide 5 - Slide

Oefening in 2 tallen
Voer hetzelfde gesprek. 

Dezelfde rolverdeling alleen stelt de Coach  zich NU Nieuwsgierig op t.a.v. client.

Slide 6 - Slide

Verandertaal
Is alles wat uit de mond komt van een client.
Hoe hij iets ziet, wil, wat de noodzaak is etc.

Slide 7 - Slide

05:22
Wat is autonome motivatie
Het is niet per se leuk / makkelijk, maar je doet het omdat je het belangrijk vind

Slide 8 - Slide

08:10
Wat is MVG
persoonsgericht
samenwerking
ontlokken
autonome motivatie

Slide 9 - Slide

12:42
Wat is ambivalentie
Een gevoel van Twijfel, een (dubbel)gevoel hebben. 
Aan de ene kant bevalt je de gewoonte prima en aan de ander kant weet je dat het niet werkt, ongezond is, je omgeving er last van heeft etc..

Slide 10 - Slide

13:08
Dilemma voorkomt verandering
Men is niet Besluitvaardig en Daadkrachtig genoeg, 
dit zijn juist elementen die nodig zijn om te veranderen

Slide 11 - Slide

16:04
welke gewoonte wil jij veranderen?

Slide 12 - Slide

19:13
Reparatiereflex
Verbeter-reflex 

Slide 13 - Slide

36:45
Samenvattend 
Ieder mens ambivalent
reparatiereflex werkt averechts
verandertaal is de heilige graal


Slide 14 - Slide

36:45
Verandertaal hoe doe je dat?

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Intrinsiek versus extrinsiek

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Open vragen stellen
Met welke woorden begint een open vraag zin?

Slide 19 - Slide

reflectief luisteren
Reflectief luisteren is beredeneerd gissen naar wat iemand bedoelt, en dit als een soort samenvatting op een stellende manier terug geven. Een voorbeeld.

Coachee: "Het wordt voor mij steeds moeilijker. M'n werk verandert, m'n collega's veranderen, ik krijg een andere baas, en ik moet naar een ander kantoor. Ik hou dat gewoon niet vol!"

Reflectie: "De veranderingen gaan in zo'n hoog tempo dat het voor jou niet meer bij te houden is." Of: "Je verlangt naar rust, naar stabiliteit."


Slide 20 - Slide

De kenmerken van een Reflecterend luisteren zijn:

1. Een selectief soort samenvatting
2. Stellend (geen vraag)
3. Kort (to the point)
4. Neutraal (jouw mening doet er nu niet toe)Slide 21 - Slide

Een reflectie begint NIET met de volgende zinnen.
Het zijn zinnen die weinig toevoegen, die een onnatuurlijke pseudotherapeutische indruk wekken, en die in het slechtste geval bedoeld zijn om de ander het gevoel te geven "ik pak je met je eigen woorden".
 

"Ik hoor je zeggen dat..."
"Als ik je goed begrijp..."

Slide 22 - Slide

De laatste 2 filmpjes zijn bonus
De eerste filmpje gaat over 7 tips om beter te luisteren
en het 2e filmpje duurt 30 minuten, maar is  wel een aanrader omdat in dit filmpje duidelijk wordt wat je juist niet moet doen in een gesprek.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video