Unit 4 lesson 1 and 2

Welcome !!
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Welcome !!

Slide 1 - Slide

Planning
Start unit 4

The Caribbean 
Lesson 1 +2    

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Who discovered The Caribbean?
A
Julius Ceazar
B
Agustus
C
Columbus

Slide 4 - Quiz

Which of these is NOT in the Caribbean
A
Aruba
B
Puerto Rico
C
Barbados
D
Sint Maarten

Slide 5 - Quiz

Which is NOT an official language in the Caribbean?
A
French
B
English
C
Spanish
D
Portuguese

Slide 6 - Quiz

Were there slaves in The Caribbean?
A
Yes
B
No

Slide 7 - Quiz

In what year were the slaves freed in the Caribbean?
A
1834
B
1840
C
1935
D
1961

Slide 8 - Quiz

Homework
Unit 4 lesson 1
So unit 4 woensdag 30 maart

Slide 9 - Slide

The past Simple - verleden tijd
Past simple gebruiken we om aan te geven dat iets is het verleden is gebeurd en is geëindigd. 

Regelmatige werkwoorden krijgen +ed 
work = worked       want = wanted      dance = danced 

Onregelmatige werkwoorden herken je. Daarvan pak je het 2e rijtje. 
buy = bought         go = went          hear = heard    Slide 10 - Slide

vragen en ontkenning
Als je een vraag maakt in de verleden tijd. Gebruik je did. Did komt dan vooraan de zin te staan.
+ ) I worked at home yesterday. 
?)  Did I work at home yesterday?  
(zodra je did gebruikt, mag het werkwoord niet meer in de verleden tijd staan!)

Als je een ontkenning wilt maken gebruik je didn't. Didn't komt voor het werkwoord te staan. 
+ ) I worked at home yesterday. 
-) I didn't work at home yesterday. 
(zodra je didn't gebruikt, mag het werkwoord niet meer in de verleden tijd staan!)

Slide 11 - Slide

NA DID EN DIDN'T KOMT DUS ALTIJD HET HELE WERKWOORD!!

NIET: I DIDN'T LIKED THE GIRL
WEL: I DIDN'T LIKE THE GIRL

NIET: DID THE BOYS HAD A FIGHT?
WEL: DID THE BOYS HAVE A FIGHT? 

Slide 12 - Slide

(we - to hear) the storm coming from miles away.
A
we heared
B
we heard

Slide 13 - Quiz

(you - to know) that tsunamis can destroy whole villages?
A
Did you know
B
Did you knew
C
Did you knowed

Slide 14 - Quiz

(I - to take) an awesome photo of the lightning yesterday.
A
I taked
B
I took

Slide 15 - Quiz

(we - to listen) to the weather forecast on the radio.
A
We didn't listened
B
We did listened
C
We didn't listen
D
We did listen

Slide 16 - Quiz

(the storm - to come) very unexpectedly.
A
The storm comed
B
The storm came
C
The storm come

Slide 17 - Quiz

Homework
Aan de slag met 4.1 en 4.2  opdracht 1 t/m 5

Als je een opdracht  niet snapt, geef het aan! 
Ik wil geen blablabla zien!


Slide 18 - Slide