Hoofdstuk 12 - Gezondheid

Hoofdstuk 12 - Gezondheid
1 / 30
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 30 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 12 - Gezondheid

Slide 1 - Slide

12.1
- Je omschrijft wat gezondheid is en noemt factoren die de gezondheid beïnvloeden.
- Je herkent de onderdelen van de huid en het onderhuidse bindweefsel en benoemt functies van de huid.
- Je herkent afweermechanismen bij planten.
- Je herkent en benoemt de eigenschappen van biologische landbouw.


Slide 2 - Slide

Huid
 • Hoornlaag beschermt tegen beschadiging, uitdroging, infectie
 • Kiemlaag levende cellen die pigmentkorrels aanmaken ter bescherming tegen uv-licht
 • Lederhuid met zweetklieren om je lichaamstemperatuur te reguleren
 • Onderhuids bindweefsel met vetcellen

Slide 3 - Slide

Bescherming
 • Mechanisch: haren, stekels, doorns
 • Chemisch: stoffen die niet lekker of dodelijk zijn
 • Indirect: signaalstof die natuurlijke vijand aantrekt
 • Extra celwand

Slide 4 - Slide

12.2
- Je beschrijft hoe het lichaam ziekteverwekkers via aangeboren afweer bestrijdt.
- Je beschrijft de werking van antibiotica en de gevolgen van overmatig gebruik.

Slide 5 - Slide

Niet-specifieke afweer
 • Fagocyten: witte bloedcellen
 • Herkennen ziekteverwekkers aan antigenen
 • Nemen ziekteverwekkers op via fagocytose, ziekteverwekker wordt met enzymen afgebroken

Slide 6 - Slide

12.3
- Je beschrijft hoe in je lichaam de verworven, specifieke afweer ontstaat.
- Je beschrijft de rol van de verschillende typen lymfocyten.
- Je herkent de verschillende vormen van vaccinatie.
- Je legt uit hoe immuniteit tot stand komt.


Slide 7 - Slide

Verworven afweer
 • Uit stamcellen in rode beenmerg ontstaan T- en B-lymfocyten
 • Lymfocyten binden aan antigeen één type ziekteverwekker 
 • B-cellen: rijping in rode beenmerg, maken antistoffen
 • T-cellen:  rijping in thymus, T-helpercellen en cytotoxische T-cellen

Slide 8 - Slide

Antigenen indringer binden aan MHC-II receptoren     --> Antigeen Presenterende Cel (APC)

Slide 9 - Slide

APC bindt aan T-lymfocyt, deze deelt en vormt T-helpercellen en cytotoxische T-cellen

Slide 10 - Slide

T-helpercellen activeren B-lymfocyten en cytotoxische T-cellen

Slide 11 - Slide

Th-cellen activeren B-lymfocyten, deze vormen B-plasmacellen en B-geheugencellen

Slide 12 - Slide

Antistoffen maken indringer onschadelijk

Slide 13 - Slide

Cytotoxische T-cellen ruimen geïnfecteerde cellen op en vormen geheugencellen

Slide 14 - Slide

Immuniteit
 • Geheugencellen blijven achter in lymfeknopen
 • Bij tweede infectie starten deze vorming van juiste B- en T-cellen 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

12.4
- Je legt uit waardoor de bloedgroepen van het AB0-systeem tot stand komen.
- Je bepaalt welke bloedtransfusies bij mensen mogelijk zijn en welke niet.
- Je legt uit wat de resusfactor is.

Slide 17 - Slide

ABO-systeem
 • Bloedgroepen vernoemd naar antigenen
 • Antigeen A, B, beide of geen antigenen
 • Celmembranen rode bloedcellen

Slide 18 - Slide

Antistoffen in bloedplasma

Slide 19 - Slide

Bloedtransfusie rode bloedcellen

Slide 20 - Slide

Resusfactor
 • Resusantigeen op celmembraan
 • Rh- kan antistof resusantigeen maken na contact Rh+ bloed
 • Eerste contact weinig antiresus
 • Tweede contact grote hoeveelheid antiresus

Slide 21 - Slide

Resuskindje

Slide 22 - Slide

12.5
- Je beschrijft het verschil tussen een tumor en kanker en beschrijft manieren van behandelen van kanker.

- Je beschrijft de bouw en werking van virussen.
- Je legt uit hoe een allergische reacties ontstaat.
- Je legt uit wat auto-immuunziekten zijn.


Slide 23 - Slide

Kanker

Slide 24 - Slide

Regelgenen
 • Surpressorgenen: voorkomen dat een cel zich deelt voordat DNA-reparatie is afgerond. Mutatie op suppressorgen verwijdert rem op celcyclus
 • Proto-oncogen stimuleert celgroei, door mutatie kan dit op hol slaan

Slide 25 - Slide

Epigenetica
 • DNA moet despiraliseren om afgelezen te worden
 • DNA-methylering zorgt dat DNA strak opgerold blijft, DNA-acetylering zorgt dat DNA despiraliseert
 • Omgevingsfactoren beïinvloeden dit

Slide 26 - Slide

Virussen
 • Eiwitmantel met DNA/RNA
 • Hecht aan receptor gastheercel
 • DNA/RNA in cytoplasma wordt afgelezen en virussen vermenigvuldigen
 • Cel dood of beschadigd

Slide 27 - Slide

Allergie
 • B-cellen maken antistoffen die aan antigenen hechten, fagocyten ruimen het op
 • Antistof hecht ook aan mestcellen, bij contact met antigenen barst deze open en komt histamine vrij, dat voor een ontstekingsreactie zorgt

Slide 28 - Slide

Auto-immuun
 • Lymfocyt ziet antigenen van eigen lichaamscellen als lichaamsvreemd en afweerreactie wordt ingezet
 • Bij transplantatie moeten HLA-antigenen op elkaar lijken

Slide 29 - Slide

 • Bescherming door huid
 • Bescherming bij planten
 • Niet-specifieke afweer, fagocyten
 • Verworven (speciefieke) afweer, T- en B-lymfocyten
 • Immuniteit, antistoffen, geheugencellen
 • ABO-systeem bloedgroepen, rhesusfactor
 • Kanker, epigenetica, virussen
 • Allergie, auto-immuunziekte, transplantatie 

Slide 30 - Slide