6.3 Hoe kan een land zicht ontwikkelen?

1 / 13
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

§ 6.3 Hoe kan een land zich ontwikkelen?
Je leert in deze paragraaf:
  • Welke maatregelen ontwikkelingslanden vooruithelpen
  • Waarom afspraken over vrijhandel lastig zijn
  • Wat voor soorten hulp er zijn

Slide 2 - Slide

§ 6.3 Hoe kan een land zich ontwikkelen?
Kleine ondernemers in ontwikkelingslanden kunnen meestal niet bij gewone banken lenen. De banken zijn er niet zeker van of ze de lening kunnen terugbetalen. 

Daarom verstrekken hulporganisaties vaak een microkrediet.

Een microkrediet is een kleine lening die verstrekt wordt aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die niet kunnen lenen bij gewone banken. 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Voorstanders van Microkrediet vinden het goed dat er rente betaald moet worden voor het microkrediet. Welk argument kan daarvoor gebruikt worden?
Door de rentebetaling krijg je minder verstrekkers van microkredieten
Door de rentebetaling leren de ontvangers economisch handelen.
Door de rentebetaling maken de ontvangers van microkredieten eerder winst.

Slide 5 - Drag question

§ 6.3 Hoe kan een land zich ontwikkelen?
Microkredieten:
  • kunnen helpen om de economische ontwikkeling van die landen te verbeteren en de vicieuze cirkel te doorbreken. 
  • worden verstrekt door hulporganisaties. Maar ook de overheid en banken werken eraan mee. 


Slide 6 - Slide

§ 6.3 Hoe kan een land zich ontwikkelen?
De Wereld Handelsorganisatie WTO (= World Trade Organization) wil de vrijhandel in de wereld bevorderen. 

Zonder protectiemaatregelen kunnen ontwikkelingslanden zonder belemmeringen exporteren. Hun exportinkomsten zullen toenemen, zodat hun welvaart kan stijgen.

Het WTO zorgt ervoor dat:
  • Landen te laten onderhandelen over het verlagen van invoertarieven
  • Het afschaffen van regels die de hoeveelheid handel beperken
  • Het laten gelden van gelijke regels voor alle landen.

Slide 7 - Slide

Wat is de belangrijkste taak van de Wereldhandelsorganisatie?
A
Handel stimuleren
B
Regels maken
C
Onderhandelen over invoerrechten
D
Klachten behandelen

Slide 8 - Quiz

§ 6.3 Hoe kan een land zich ontwikkelen?
Veel ontwikkelingslanden zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de export van landbouwproducten en grondstoffen. 
Bij de handel in deze producten kunnen 
de prijzen op de wereldmarkt sterk schommelen. 

Daardoor hebben ontwikkelingslanden 
wisselende exportinkomsten.
Dan levert een dalende prijs problemen op.

Slide 9 - Slide

§ 6.3 Hoe kan een land zich ontwikkelen?
Met ontwikkelingssamenwerking werken rijke landen en ontwikkelingslanden wereldwijd samen om de welvaart in landen met een economische achterstand te vergroten. 

Soorten hulp:
  • Structurele hulp: Deze hulp is erop gericht de oorzaken van armoede aan te pakken, zodat de arme landen economisch zelfstandig worden.
  • Noodhulp: Bij een natuurramp, extreme voedseltekorten of oorlog geven rijke landen dit vaak. Noodhulp is altijd hulp op korte termijn.

Slide 10 - Slide

Nederlandse waterbouwkundigen richten in Zuid-Sudan een vluchtelingenkamp opnieuw in. Het kamp dreigt in de regentijd te veranderen in een grote modderpoel. Door de inzet van Nederlandse kennis hoeven tienduizenden vluchtelingen straks niet meer tot boven hun enkels door de modder te waden.

Van welk soort hulp is er hier sprake?
A
Structurele hulp
B
Noodhulp

Slide 11 - Quiz

structurele
microkrediet
Ontwikkelingssamenwerking
nood
gunstige

Slide 12 - Drag question

§ 6.3 Hoe kan een land zich ontwikkelen?

Aan de slag!
Maken van de opdrachten van § 6.3
Opdracht 24 t/m 34

Slide 13 - Slide