6.3 Hoe kan een land zich ontwikkelen?

Hoofdstuk 5: Nederland Handelsland
Hoofdstuk 4
Paragraaf 1
Hoofdstuk 6: Welvaart Wereldwijd?
Paragraaf 3: Hoe kan een land zich ontwikkelen?
1 / 19
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Hoofdstuk 5: Nederland Handelsland
Hoofdstuk 4
Paragraaf 1
Hoofdstuk 6: Welvaart Wereldwijd?
Paragraaf 3: Hoe kan een land zich ontwikkelen?

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kun je uitleggen:

  • Uitleggen welke maatregelen ontwikkelingslanden vooruithelpen ​
  • Uitleggen waarom afspraken over vrijhandel lastig zijn​
  • Uitleggen wat voor soorten hulp er zijn 
LEERDOELEN

Slide 2 - Slide

Wat weet jij nog van de vorige les?

Wat zijn oorzaken van onderontwikkeling?
Wat betekent infrastructuur?
Wat zijn hulpbronnen?
Wat is een vicieuze cirkel en hoe kan je die doorbreken?
Wat doet de wereldbank?

Slide 3 - Mind map


In de tabel hierboven zie je de verdeling van het nationaal inkomen over de sectoren in procenten aangegeven. Dit zijn de gegevens van land A. 

Waaraan kan je zien dat land A geen ontwikkelingsland meer is?​

Slide 4 - Open question

Via Oxfam Novib kan je een cadeau kopen voor mensen in ontwikkelingslanden. Namelijk je koopt eenmalig een groetentuin cadeau.

Hoe kan een land zich ontwikkelen als mensen een groentetuin (zaden en scholing) cadeau krijgen?

Slide 5 - Open question

Gunstige leningen
  • Arme landen hebben weinig geld om te investeren in onderwijs of infrastructuur.

  • Om investeringen mogelijk te maken kunnen zij bij speciale banken, zoals de wereldbank geld lenen tegen gunstige voorwaarden (lage rente of langere periode van terug betalen) ​

  • Ook worden leningen kwijtgescholden
Slide 6 - Slide

Microkrediet
Een microkrediet is een kleine lening die verstrekt wordt aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die niet kunnen lenen bij traditionele banken. ​

  • kunnen helpen om de economische ontwikkeling van die landen te verbeteren. ​
  • worden verstrekt door hulporganisaties. Maar ook de overheid en banken werken eraan mee. ​
Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Voorstanders van Microkrediet vinden het goed dat er rente betaald moet worden voor het microkrediet. Welk argument kan daarvoor gebruikt worden?
Door de rentebetaling krijg je minder verstrekkers van microkredieten
Door de rentebetaling leren de ontvangers economisch handelen.
Door de rentebetaling maken de ontvangers van microkredieten eerder winst.

Slide 9 - Drag question

Microkredieten worden vaak verstrekt aan een groep ondernemers die dan samen verantwoordelijk zijn voor het terugbetalen ervan. De kans dat wordt terugbetaald is groter bij een lening aan een groep ondernemers dan bij een lening aan één ondernemer. Leg dat uit.

Slide 10 - Open question

WTO
De Wereld Handelsorganisatie WTO (= World Trade Organization) wil de vrijhandel in de wereld bevorderen.


Zonder protectiemaatregelen kunnen ontwikkelingslanden zonder belemmeringen exporteren. Hun exportinkomsten zullen toenemen, zodat hun welvaart kan stijgen.

Slide 11 - Slide

Wat is de belangrijkste taak van de Wereldhandelsorganisatie?
A
Handel stimuleren
B
Regels maken
C
Onderhandelen over invoerrechten
D
Klachten behandelen

Slide 12 - Quiz

Wisselende inkomsten
Veel ontwikkelingslanden zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de export van landbouwproducten en grondstoffen. ​Bij de handel in deze producten kunnen de prijzen op de wereldmarkt sterk schommelen. Daardoor hebben ontwikkelingslanden wisselende exportinkomsten en de importerende landen wisselende kosten. 

Slide 13 - Slide

Grondstoffenovereenkomst
Om grote prijsschommelingen tegen te gaan, kunnen ontwikkelingslanden en de landen die hun producten en grondstoffen exporteren met elkaar grondstoffenovereenkomsten afsluiten. ​


Dat zijn afspraken die bedoeld zijn om de prijzen van bepaalde grondstoffen stabiel te houden. ​

Slide 14 - Slide

Zijn grondstoffenovereenkomsten gunstig voor landen met een monocultuur?
Verklaar je antwoord.

Slide 15 - Open question

Soorten hulp
Structurele hulp - Deze hulp is erop gericht de oorzaken van armoede aan te pakken, zodat de arme landen economisch zelfstandig worden.​Noodhulp - Bij een natuurramp, extreme voedseltekorten of oorlog geven rijke landen dit vaak. Noodhulp is altijd hulp op korte termijn.​

Slide 16 - Slide

Nederlandse waterbouwkundigen richten in Zuid-Sudan een vluchtelingenkamp opnieuw in. Het kamp dreigt in de regentijd te veranderen in een grote modderpoel. Door de inzet van Nederlandse kennis hoeven tienduizenden vluchtelingen straks niet meer tot boven hun enkels door de modder te waden.

Van welk soort hulp is er hier sprake?
A
Structurele hulp
B
Noodhulp

Slide 17 - Quiz

structurele
microkrediet
Ontwikkelingssamenwerking
nood
gunstige

Slide 18 - Drag question

Aan de slag
Wat: Maken 6.3
Wie: Individueel
Hoe: Stilte (mits je een vraag hebt)
Vraag?: Stel hem eerst aan je buurman/buurvrouw
Tijd: 30 minuten


Klaar: Vraag mij voor de volgende opdracht

Slide 19 - Slide