H1-Repetitio, enumeratio, opsomming in drieën, drieslag, climax en omgekeerde climax (TNA)

H1 - Stijlfiguren: Repetitio en enumeratio
1 / 15
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

H1 - Stijlfiguren: Repetitio en enumeratio

Slide 1 - Slide

Vandaag
 Start woordenschat H1Slide 2 - Slide

Woordenschat H1
Stijlfiguren: herhaling, tegenstelling en opsomming

- Je leert wat er wordt bedoeld met 'stijlfiguren'.

- Je kan de stijlfiguren repetitio en enumeratio herkennen en begrijpen. 

Slide 3 - Slide

Stijlfiguren
- Stijlfiguren gebruik je om indruk te maken op een luisteraar of lezer.

- Het zijn middelen om dat wat je wilt zeggen, treffender of sterker uit te drukken. Je gebruikt het dus om iets te benadrukken.
Bijvoorbeeld: Plus geeft meer, veel meer.

Slide 4 - Slide

Stijlfiguren
Vandaag bespreken we 2 stijlfiguren die je moet kennen.

1) Repetitio (herhaling)
2) Enumeratio (opsomming)

Slide 5 - Slide

1) Repetitio (herhaling)
Stijlfiguur herhaling --> Je gebruikt twee keer hetzelfde woord om er de aandacht op te vestigen.

Geld, geld is het enige wat hem bezighoudt. 

Slide 6 - Slide

Altijd november, altijd regen.
Wat is hier de herhaling?
A
november
B
regen
C
altijd

Slide 7 - Quiz

2) Opsomming (enumeratie)
Een enumeratie (opsomming) gebruik je om iets te benadrukken. Meestal zit er in de opsomming een climax (een in kracht toenemende rij) of een anticlimax (een in kracht afnemende rij). 

Twee, zes, twintig, honderd mensen kwamen naar het feest toe!

Slide 8 - Slide

Bijzondere opsommingen (enumeratio)

- Opsomming in drieën: Een opsomming van drie woorden, zinsdelen of zinnen.
- Drieslag: Een vaste combinatie van een opsomming in drieën (bloed, zweet en tranen).
- Climax: Een steeds sterker wordende reeks (goed, beter, best).
- Anticlimax (omgekeerde climax): Een steeds zwakker wordende reeks. 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Welk stijlfiguur?
Zij was eerst Miss Almelo, toen Miss Nederland en toen Miss World
A
herhaling
B
opsomming

Slide 11 - Quiz

Welk stijlfiguur?
Nooit, nooit ga ik daar nog eens naar toe!
A
herhaling
B
opsomming

Slide 12 - Quiz

Nog drie begrippen die je moet kennen: 
- Personificatie: Een vorm van beeldspraak waarbij je menselijke eigenschappen toekent aan dingen (aan niet mensen).

- Vergelijking: Een vorm van beeldspraak die een overeenkomst noemt tussen het onderwerp en iets anders (Jij bent zo rood als een kreeft). 

- Metafoor: Een vorm van figuurlijk taalgebruik op basis van een vergelijking (Hij is de wandelende encyclopedie van de klas).

Slide 13 - Slide

De leesboeken
Elke les heb je nu een leesboek mee. Aan het begin van de les, lezen we 15 minuten uit het leesboek. 

Voor deze periode maak je van leesboek 1 en leesboek 2 een vergelijking. Opdracht volgt nog.

Slide 14 - Slide

Aan de slag
blz. 26/27
Opdracht 1, 2, 4, 5 & 6

Slide 15 - Slide