BS 4 Natuurbeheer

Doel van de les
Je kunt manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu.
Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren.
1 / 21
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Doel van de les
Je kunt manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu.
Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Biodiversiteit
Wereldwijd neemt het aantal verschillende ecosystemen af. Het gevolg is dat de variatie in de natuur afneemt. De variatie aan soorten in de natuur noem je de biodiversiteit. Door de invloed van de mens neemt de biodiversiteit dus af.

Slide 3 - Slide

Herintroductie=het terugbrengen van een dier- of plantensoort in een land

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Natuurbeheer=maatregelen om natuur te behouden, beschermen en herstellen
Meer bloemen-> meer insecten->meer vogels

Slide 8 - Slide

flora= plantenwereld
fauna = dierenwereld

Slide 9 - Slide

Welk soort beheer?
zaaien van bloemen langs akkers, zodat daar insecten kunnen leven
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 10 - Quiz

Welk soort beheer?
verbreden van rivieren om de kans op
overstroming te verkleinen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 11 - Quiz

Welk soort beheer?
afschot van wilde zwijnen om schade aan landbouwgewassen te voorkomen (als dat op een andere manier niet lukt).
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 12 - Quiz

Welk soort beheer?
sluizen op een kier zetten waardoor een
natuurlijk overgangsgebied van zeewater en
rivierwater ontstaat.
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 13 - Quiz

Welk soort beheer?
kappen van bomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 14 - Quiz

Welk soort beheer?
kappen van bomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 15 - Quiz

Welk soort beheer?
poelen graven waarin amfibieën kunnen leven.
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 16 - Quiz

Welk soort beheer?
afschot van zieke herten om lijden te
voorkomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 17 - Quiz

Welk soort beheer?
oevers minder steil maken zodat water- en oeverplanten beter kunnen groeien
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 18 - Quiz

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video