Hoofdstuk 2: Financiële Feiten

Financiële feiten en boekingsdocumenten
1 / 36
next
Slide 1: Slide
EconomieTertiary Education

This lesson contains 36 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Financiële feiten en boekingsdocumenten

Slide 1 - Slide

Inhoud
  • Herhaling Vorige Les
  • 2.1 Financiële Feiten
  • Voorbeeld 1 t/m 6

Slide 2 - Slide

Verkorte Inventarislijst

Slide 3 - Slide

Hoofdstuk 1: Balans

Slide 4 - Slide

Eigen Vermogen
Bezittingen - Vreemd Vermogen (Langlopende schulden +Kortlopende schulden) = Eigen Vermogen

Slide 5 - Slide

2.1 Financiële Feiten
  • Gebeurtenissen die leiden tot veranderingen in de samenstelling van de balans ( bezittingen, schulden en eigenvermogen).

Slide 6 - Slide

0

Slide 7 - Video

Inkoop op rekening
Factuur: Rekening of nota dat wordt opgemaakt bij koop en verkoop van goederen en diensten (IF). 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Voorbeeld 1 (pag 30/31)

Slide 10 - Slide

Voorbeeld 1 (pag 30/31)

Slide 11 - Slide

Betaling per kas
  • Kwitantie: bewijs van contante betaling -> Een kasstuk


Slide 12 - Slide

Voorbeeld 2 (pag. 31/32 en 33)

Slide 13 - Slide

Voorbeeld 2 (pag. 31/32)

Slide 14 - Slide

Voorbeeld 2 (pag. 31/32)

Slide 15 - Slide

Betaling per Bank
  • Dagafschrift: Overzicht van de bank waarop staat aangegeven welke bedragen zijn ontvangen of betaald
  • Tevens vermeldt het dagschrift het oude en de nieuwe tegoed of de schuld bij de bank

Slide 16 - Slide

Voorbeeld 3 (pag. 34/35)

Slide 17 - Slide

Voorbeeld 3 (pag. 34/35)

Slide 18 - Slide

Creditnota retour gezonden goederen
Creditnota: Een rekening waarop een correctie wordt gemaakt op een eerder ontvangen of verzonden rekening (CIF). 

Slide 19 - Slide

 Voorbeeld 4 (pag. 36/37)

Slide 20 - Slide

 Voorbeeld 4 (pag. 36/37)

Slide 21 - Slide

Verkoop op rekening

Slide 22 - Slide

Voorbeeld 5 (pag. 38/39)

Slide 23 - Slide

Voorbeeld 5 (pag. 38/39)

Slide 24 - Slide

Voorbeeld 5 (pag. 38/39)

Slide 25 - Slide

Contante Verkopen

Slide 26 - Slide

Voorbeeld 6 (pag. 40/41)

Slide 27 - Slide

Voorbeeld 6 (pag.40/41)

Slide 28 - Slide

Financiële feiten zijn
A
Gebeurtenissen waarbij geld wordt uitgegeven
B
feiten waarbij er iets gebeurt met de financiën
C
Gebeurtenissen die leiden tot veranderingen in de samenstelling van de balans

Slide 29 - Quiz

Opgaven
2,4 en 5

Slide 30 - Slide

Opgave 2 (blz. 46)

Slide 31 - Slide

Opgave 4 (blz. 47)

Slide 32 - Slide

Opgave 5 (blz.51)

Slide 33 - Slide

Zijn er nog vragen?

Slide 34 - Slide

Huiswerk
Volgende les:
H2: opg. 2,4 en 5Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide