Les 4

Hoofdstuk 2: Liquiditeit en solvabiliteit (vervolg)
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Kostprijs-4Tertiary Education

This lesson contains 16 slides, with text slides.

Items in this lesson

Hoofdstuk 2: Liquiditeit en solvabiliteit (vervolg)

Slide 1 - Slide

Inhoud
§ 2.5 Solvabiliteit
§ 2.5  Solvabiltieitskengetallen
 

Slide 2 - Slide

§ 2.5 Solvabiliteit
Is de onderneming in staat om al zijn schulden bij opheffing te betalen.

Liquiditeitsbalans----> liquiditeitswaarde = de opbrengst bij verkoop van de bezittingen.


De onderneming wordt omgezet in geld

Slide 3 - Slide

Bepalen van de solvabiliteit
Als de totale schulden < de bezittingen = onderneming is solvabel

Bekijk voorbeeld 13 op blz 228

Slide 4 - Slide

Voorbeeld 13

Slide 5 - Slide

§ 2.5 Solvabiltieitskengetallen

Formule kengetal Solvabilteit: Solvabiliteit = Totale activa
                                                                                                 Schulden

Solvabiliteit geef aan of een onderneming in staat is alle schulden bij opheffing (het beëindigen of afschaffen (van iets)) te betalen

Als de solvabiliteit > 2 dan is de onderneming Solvabel

Slide 6 - Slide

Schuldpercentage
Schuldpercentage = Schulden       x 100%
                         Totale activa 

Schuldpercentage of debt ratio geeft aan welk gedeelte van het vermogen schuld is.

Bekijk voorbeeld 14 op blz. 230
 Maken sommen 21, 22 en 23 (blz 250-252)

Slide 7 - Slide

Voorbeeld 14

Slide 8 - Slide

§2.5/2.6 Opgaven 21 t/m 23

Slide 9 - Slide

Opgave 21
Opgave 21 (Vervolg)

Slide 10 - Slide

Antwoord 21
Antwoord 21 (vervolg)

Slide 11 - Slide

Opgave 22
Antwoord 22

Slide 12 - Slide

Opgave 23
Antwoord 23

Slide 13 - Slide

Vervolg Antwoord 23
Opgave 23

Slide 14 - Slide

Vragen

Slide 15 - Slide

The end!

Slide 16 - Slide