Risicosignalering + multimorbiditeit 98VA

Keuzedeel wijkgericht werken
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Keuzedeel wijkgericht werken

Slide 1 - Slide

Programma
Stukje theorie: 
- problemen in de wijk
- risicosignalering
-kwetsbaarheid
- Multi morbiditeit

Werken aan eindopdracht

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Je benoemt, legt uit en beargumenteert:

- welke problematieken veel voorkomen in de wijk 

- welke risico's voorkomen bij oudere zorgvragers in de wijk

- op welke wijze je als verpleegkundige in de wijk deze risico's vroegtijdig kunt signaleren en welke acties je hierop onderneemt

Slide 3 - Slide

Welke problemen komen veel voor in de wijk?

Slide 4 - Mind map

Problematieken
 • verslaving
 • eenzaamheid
 • armoede
 • onveiligheid 
 • psychiatrische problemen
 • verstandelijk gehandicapt
 • dementie
 • werkloosheid 
 • overspannen mantelzorg 
 • schuldenproblematiek 
 • familie omstandigheden
 • etc.

Slide 5 - Slide

Welke risico's zijn er in de thuissituatie?

Slide 6 - Mind map

Risicosignalering
IGZ inspecteert op volgende thema's;
 • huidletsel
 • ondervoeding / overgewicht
 • vallen
 • problemen medicatiegebruik
 • depressie 
 • incontinentie
Wat maakt risicosignalering in de wijk anders dan intramuraal? 

Slide 7 - Slide

Wat betekent dat voor jou als verpleegkundige?

Slide 8 - Open question

Vroegsignalering
Risicosignalering vindt plaats bij mensen die in zorg zijn. Dit in tegenstelling tot vroegsignalering of vroegopsporing (al of niet in signaleringshuisbezoeken). Vroegsignalering richt zich op het opsporen van kwetsbare ouderen met complexe problematiek die (nog) niet goed in beeld zijn bij de huisartsenpraktijk of andere zorginstantie. 

Slide 9 - Slide

Kwetsbaarheid
Verlies van lichamelijke, psychische en sociale functies
Kwetsbaarheid bij ouderen wordt vooral bepaald door:
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Sociaaleconomische status (SES)
 • Opleidingsniveau
 • Aantal aandoeningen
Fysieke kwestbaarheid
Psychische kwestbaarheid
Sociale kwetsbaarheid

Slide 10 - Slide

Aantal aandoeningen
Multimorbiditeit is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) aandoening in één individu tijdens een bepaalde periode.

Verschillende vormen van multimorbiditeit
 • één oorzaak
 • complicatie van
 • onbekende samenhang
 • niet verklaard, toeval 

Slide 11 - Slide

Multimorbiditeit
Gevolgen: 
 • grotere kans op behandelingen, opname in ziekenhuis, complicaties en vroegtijdig overlijden. 
 • grote invloed op kwaliteit van leven 
 • vermindering van de mogelijkheid om eigen regie te blijven voeren
 • meerdere behandelaren, grotere kans op fouten, miscommunicatie en coördinatie. 
 • polyfarmacie

Slide 12 - Slide

Voorbeeld
Mevrouw heeft diabetes type II en is insulineafhankelijk, ook gebruikt zij een acenocoumarol in verband met hartritme stoornissen. In verband met een jichtaanval schrijft de huisarts prednisolon voor. 

Slide 13 - Slide

Wat heb je geleerd deze les?

Slide 14 - Mind map

Werken aan eindopdracht

Slide 15 - Slide