Lesson 4 reading and much.many/little/ lots of


Good to see you again!

1 / 40
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 1,2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson


Good to see you again!

Slide 1 - Slide

Any good holiday stories?

Zorg ervoor dat je inlogt bij de LessonUp. Gebruik het handje om aan te geven dat je iets wilt zeggen. Wanneer ik je naam noem mag je de microfoon open zetten. 

Slide 2 - Slide

Any New Year's resolutions?
Gebruik het handje om aan te geven dat je iets wilt zeggen. Wanneer ik je naam noem mag je de microfoon open zetten. 

Slide 3 - Slide

Afspraken bij de les Engels
 • Vragen: in de chat of gebruik het handje (houdt microfoon op mute!)
 • Live les of werkles
 • Tijdens de live les: uitleg. We werken vooral via LessonUp waarbij ik het scherm deel.  Tijdens quizvragen is het handig om  je telefoon bij de hand te hebben. 
 • Tijdens  de werkles: werken aan opdrachten en eventuele vragen stellen
 •  Je werk  online  maken , dus niet in het boek ( bij inlogproblemen even een berichtje sturen via teams)
 • Lees de feedback die ik geef bij de gemaakte opdrachten !!

Slide 4 - Slide

Contact via Teams

 • Je kunt van via Teams vragen stellen als er iets niet lukt.
 • Ik probeer zo snel mogelijk te reageren op berichten.
 • Maak voor inhoudelijke vragen gebruik van het kanaal  Engels in je klas.
 • Alle andere vragen kun je sturen via een persoonlijk bericht.

Slide 5 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les  ken je de regels voor het gebruik van hoeveelheden in het Engels  en kun je deze  toepassen bij tenminste 10 zinnen.

Slide 6 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?

 • Uitleg over much /  many / little in het Engels ( hoeveelheden) 
 • Oefenen met leesvaardigheid
 • Woordjes: Clothes and shopping 
 • Les 3.4  Opgave 1 tm 6

Slide 7 - Slide

Many kisses and much love.

Slide 8 - Slide

MUCH money
MANY coins and MANY banknotes

Slide 9 - Slide

Many kisses and much love
Much and many betekenen allebei 'veel' 
1. kun je het wel tellen?  - MANY
bijvoorbeeld  many kisses, tables, cookies

2. kun je het niet tellen - MUCH
bijvoorbeeld time, money, water 
                                                                     

Slide 10 - Slide

A lot of
Je gebruikt a lot of bij bevestigende zinnen

 • We have a lot of friends.
 • a lot of cars cars use the highway.
 • a lot of people are inside the building.

Slide 11 - Slide

many /lots of / a lot of umbrellas

Slide 12 - Slide

MUCH   &    MANY    &    A LOT OF 

Twijfel je? Gebruik dan: a lot of

I have a lot of time to check the tests this week.

There are a lot of hours in a day.

Slide 13 - Slide

MUCH , MANY , A LOT OF  = VEEL  
              
Much > niet telbaar, geen meervoud van maken
           
Many > telbaar, je kunt er meervoud van maken

Lots of/ a lot of = telbaar en niet telbaar.
                              alleen bevestigende zinnen 

Slide 14 - Slide

On your own
Exercises  3 till 7
timer
1:00

Slide 15 - Slide

Much/many 
much and many betekenen allebei 'veel' 
1. kun je het wel tellen?  - MANY
bijvoorbeeld kisses, tables, cookies

2. kun je het niet tellen - MUCH
bijvoorbeeld time, money, water 
many kisses much love

Slide 16 - Slide

A lot of / lots of 
Je gebruikt a lot of / lots of bij bevestigende zinnen

 • We have a lot of friends.
 • a lot of cars cars use the highway.
 • a lot of people are inside the building.
 • We have a lot of homework today.

Slide 17 - Slide

Much & Many 
Na woorden als  so, too, how  moet je, ook in bevestigende zinnen, much / many gebruiken 

It's a diploma which can open so many doors 

Slide 18 - Slide

MUCH   &    MANY    &    A LOT OF 

Twijfel je? Gebruik dan: a lot of

I have a lot of time to check the tests this week.

There are a lot of hours in a day.

Slide 19 - Slide

MUCH , MANY , A LOT OF  = VEEL  
Much > niet telbaar, geen meervoud van maken
           
Many > telbaar, je kunt er meervoud van maken

Lots of/ a lot of = telbaar en niet telbaar.
                              alleen bevestigende zinnen 
Uitzonderingen: na so, too en how  gebruik je ook  in  bevestigende zinnen much of many

Slide 20 - Slide

Wanneer gebruik je de present simple?

Slide 21 - Open question

Slide 22 - Slide

SHIT regel

Bij de meeste werkwoorden simpel een S toevoegen bij het hele werkwoord:

- She lives in Eindhoven

Let op: soms komt er es bij, leer uit je hoofd dat bij de werkwoorden GO (gaan) en DO ( doen) er es  achter komt bij SHE/HE/IT:

He goes to school.                  He does the dishes

Slide 23 - Slide

How about...
My mother
my mother = she

Dus daarom:

"My mother drinks coffee in the morning."

Slide 24 - Slide

Wat is de shit-regel? Leg uit

Slide 25 - Open question

My brother
A
She
B
He
C
We
D
It

Slide 26 - Quiz

My brother drinks coffee.
He drinks coffee.

Slide 27 - Slide

My sister and I
A
She
B
I
C
You
D
We

Slide 28 - Quiz

My sister and I drink coffee.
We drink coffee.

Slide 29 - Slide

Nu jullie: vervoeg het werkwoord tussen haakjes zodat het past in de zin:

Slide 30 - Open question

Nu jullie
Vervoeg het werkwoord  tussen haakjes zodat het past in de zin

Slide 31 - Slide


The lesson always ( to start) on time
A
start
B
starts

Slide 32 - Quiz


I never ....... (to wear) this dress to school.
A
wear
B
wears

Slide 33 - Quiz


TOur frineds ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 34 - Quiz

Ik snap de Present Simple
A
Ja.
B
Nee.
C
Met een beetje meer hulp.

Slide 35 - Quiz

Huiswerk: opdracht 1 tm 6 van les 3.4
 • Wanneer je het snapt ga je opdracht 1 tm 6 zelfstandig maken na het lezen van de volgende slide.
 • Ik zal de link naar deze LessonnUp in teams zetten dan kun je de info  terugkijken 
 • Bekijk de filmpjes  in deze les zelfstandig en doe de  extra oefening in de laatste slide
 • Wanneer je extra uitleg nodig hebt blijf je in teams en doen we de opdrachten samen.

Slide 36 - Slide

Reading Strategy

- Je hoeft niet ieder woord te begrijpen, zoek de rode draad van het verhaal

- 1e keer lezen: globaal, zoek GEEN woorden op

- 2e keer lezen: indien nodig, zoek op. Probeer iedere alinea voor jezelf samen te vatten

- 3e keer lezen: kijk naar de vragen en ga die gericht beantwoorden

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Slide 39 - Video

Slide 40 - Link