Psychiatrie VPK les 3

Les 3 module psychiatrie

Opleiding verpleegkunde

Zorgbalans, Haarlem
 
Thema: ziektebeelden/wetgeving
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Les 3 module psychiatrie

Opleiding verpleegkunde

Zorgbalans, Haarlem
 
Thema: ziektebeelden/wetgeving

Slide 1 - Slide

Waarom ben je hier?

Slide 2 - Slide

Programma (overleg ivm 5 presentaties)
Mogelijkheden:
- Overzicht psychiatrische ziektebeelden
- Wetgeving
- Omgaan met
- Differentiëren 
- opdrachten Zorgpad
16.30u start evalueren !!

Slide 3 - Slide

Wat heb je tot nu toe geleerd?
In gesprek tijdens een wandelingetje met de buurvrouw/buurman

Slide 4 - Slide

Mogelijkheden tot overzicht
- DSM-V
- Boeken
- Zorgpad
- J.S. Reedijk

Slide 5 - Slide

Overzicht volgens J.S. Reedijk
 • Stoornissen in vroege jeugd en adolescentie (eetproblemen)
 • Neurotische problemen (verhaal Gerda)
 • Angst-  en paniekstoornissen (Obsessief-compulsief, PTTS)
 • Somatoforme stoornissen (hypochondrie)
 • dissociatieve stoornis (verhaal Ria)
 • Psycho-somatische problemen (astma, migraine)
 • persoonlijkheidsstoornissen (narcisme)

Slide 6 - Slide

- vervolg -
 • Schizofrenie
 • Paranoïde stoornissen (achtervolgingswaan)
 • Stemmingsstoornissen (bipolair, depressie)
 • organische stoornissen (delier)
 • Ouderenpsychiatrie
 • verslavingsproblemen
 • psycuoseksuele stoornissen (identiteit)

Slide 7 - Slide

Wetgeving
Wet BOPZ
= Bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis
Doel: gevaar afwenden
Geldt voor: 
- gedwongen opname in psychiatrie
- zorg voor mensen met verstandelijke beperking
- psychogeriatrie

Slide 8 - Slide

per 1 januari 2020
wet verplichte GGZ (psychiatrie)
en
wet zorg en dwang (verstandelijke beperking en psychogeriatrie)

Slide 9 - Slide

verschil?

Uitgangspunt!

- Nu ook zorgvrager met verstandelijke beperking en ouderen
- Ook ambulant (thuis)
- zorgvrager centraal
- zorgvrager volgend (onvrijwillig als écht niet anders kan)
Geschiedenis: verschuiving van separatie naar intergratie.

Slide 10 - Slide

Kennis IBS vs RM?

Slide 11 - Slide

RM
IBS
6 maanden
3 weken
ip geen ontslag mogelijk
gesloten afdeling
burgemeester
rechter
Vermoeden psy stoornis
Vastgestelde psy stoornis
spoed

Slide 12 - Drag question

Hoe zit het - RM?

gedwongen opname
gedwongen behandeling
6 maanden + verlenging 6 maanden
Alleen ontslag via rechter
ip gesloten afdeling

Slide 13 - Slide

Hoe zit het - IBS?
Noodsituatie - 3 dagen
Burgemeester
Gevaar voor zelf, anderen en stoornis in "geestesvermogen"
Gedwongen opname
Rechter - verlenging 3 weken
RM procedure starten
zowel binnen als buiten zkhs

Slide 14 - Slide

Hoe zit het - M en M
- alleen in noodsituatie ( niet in behandelplan)
- ingrijpen absoluut nodig om gevaar af te wenden
- zo kort mogelijk ( < 7 dagen)
- tijdelijk wilsonbekwaam
- arts bepaalt
- speciaal formulier 
- alleen in instelling

Slide 15 - Slide

Taak verpleegkundige
Toepassen (observeren, rapporteren, overleg)
Medicatie, voeding en vocht
Fixeren
Separeren
1-persoonskamer
speciale formulieren
(kritische noot?!)

Slide 16 - Slide

Dilemma: 
Gedwongen opname vs psychiatrische stoornis

Slide 17 - Slide

Omgaan met .....

Slide 18 - Slide

Naar de markt
Voorbereiden: 30 minuten
 

Slide 19 - Slide

Evaluatie met sneeuwballen
 1. Wat heb je vandaag geleerd?
 2. Zijn je leervragen beantwoord?
 3. Hoe ga je het geleerde toepassen?
 4. Tip over de inhoud van de lessen?
 5. Tips voor de docent?

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide