Werken met plannen - MTB

Werken met plannen
MTB 
Leerjaar 2 periode 2
Sociaal werk
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Methodisch werkenMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Werken met plannen
MTB 
Leerjaar 2 periode 2
Sociaal werk

Slide 1 - Slide

Methodisch handelen is
A
het opstellen van doelen
B
intuïtief handelen
C
een systematische aanpak
D
samenwerken met naasten

Slide 2 - Quiz

Methodisch werken:
Ordelijk, volgens regels of volgens een bepaalde wijze te werk gaan om een doel te bereiken. Ook wel: methodisch handelen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Wat is de juiste volgorde?
A
PCDA
B
PDCA
C
DCAP
D
PDAC

Slide 6 - Quiz

PDCA-cyclus

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Fasen in methodisch werken
  1. Beginsituatie vaststellen (P)
  2. Ondersteuningsvraag beschrijven (P)
  3. Doelen formulieren (P)
  4. Plannen maken (P) en uitvoeren (D)
  5. Uitvoering evalueren (C) en doelen bijstellen (A)

Slide 9 - Slide

Soorten plannen?

Slide 10 - Mind map

Casus schrijven: Aan de slag! in tweetallen
Voorbereiding voor les 3:
- Lezen thema 1 basisboek sociaal werk
- Welke plannen worden gebruikt op jouw stage? Plan meenemen
- Volgende keer casus af 

Slide 11 - SlideBeginsituatie vaststellen 
Ondersteuningsvraag beschrijven

Slide 12 - Slide

Beginsituatie vaststellen
Hoe doe je dat?

Slide 13 - Mind map

Probleem, behoefte of ondersteuningsvraag
Geef een voorbeeld van een ondersteuningsvraag?

Slide 14 - Open question

Make it SMART!!!!

Slide 15 - Slide

Stel zelf een doel op!

Slide 16 - Open questionDoelen opstellen? Stel prioriteiten 

Slide 17 - Slide

Huiswerk 
Plannen bekijken

Huiswerk volgende keer:
- Lezen thema 2&3 basisboek sociaal werk

Slide 18 - Slide

Plannen maken, uitvoeren, evalueren & bijstellen.

Slide 19 - Slide

Plannen maken: Hoe?

Slide 20 - Open question

Waarmee = welke middelen & begeleiding zet je in? 

Slide 21 - Slide

ValkuilDoelen met acties verwarren en doel vergeten bij de uitvoering

Slide 22 - Slide

Evalueren: hoe? en waar let je op?

Slide 23 - Mind map

Huiswerk
Plannen bekijken

Casus afmaken
Lezen thema 3

Slide 24 - Slide