Communicatie VAI

Communicatie, VAI
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Communicatie, VAI

Slide 1 - Slide

Lesdoelen

  • Student kan in eigen woorden beschrijven wat VAI inhoudt

Slide 2 - Slide

Wat is volgens jou VAI?

Slide 3 - Mind map

Vai

Vai staat voor:
Voorlichting
Advies 
Instructie

Slide 4 - Slide

Voorlichting
Voorlichting is weloverwogen informatie geven.
Het belang van de zorgvrager staat hierbij centraal, de voorlichting helpt de zorgvrager bij het nemen van een besluit

Voorlichting is vrijblijvend, niemand hoeft er iets mee te doen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Advies
Deskundige suggesties in de vorm van raad en tips, het gebeurd vanuit professionele kennis.
Advies is meer sturend dan voorlichten maar het is ook vrijblijvend, niemand hoeft er iets mee te doen.

Slide 7 - Slide

Kenmerken goed advies
  • uitvoerbaar
  • eenduidig geformuleerd
  • door de zorgvrager te begrijpen
  • afgestemd op de omstandigheden van de zorgvrager 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Instructie
Instructie hoort bij een handeling, het is gerichte informatie over hoe, wanneer of op welke manier iets moet gebeuren. 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Doel van VAI
Doel van voorlichting advies en instructie is verandering in gedrag

Slide 12 - Slide

Preventie
Preventie in samenhang met gezondheid gaat over het voorkomen van ziekte. Invalshoeken:
  • Gezondheid in stand houden
  • Gezondheidsbevordering; ervoor zorgen dat gezondheid goed blijft of verbetert
  • Ziektepreventie; ziekte en problemen in vroeg stadium te signaleren, verminderen of uitroeien.

Slide 13 - Slide

Aan de slag opdr dhr de Wit

Slide 14 - Slide