Kleinschalig wonen les 1

Cursus Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen
Kleinschalig wonen blz. 8
Lesonderdelen
 • Theorie 
 • Opdrachten 
 • Beroepsproduct

Doel van de les: De student heeft kennis van het ontstaan en de verschillende vormen van begeleid wonen.
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Cursus Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen
Kleinschalig wonen blz. 8
Lesonderdelen
 • Theorie 
 • Opdrachten 
 • Beroepsproduct

Doel van de les: De student heeft kennis van het ontstaan en de verschillende vormen van begeleid wonen.

Slide 1 - Slide

Verzorgingstehuis
Kleinschalig wonen

Slide 2 - Slide

Gezamenlijke woonkamer

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

De zorg in kleinschalige woonvormen is gericht op deelname van mensen met een beperking aan de maatschappij.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

Waarom waar?
Hiermee verbetert de kwaliteit van de zorg, omdat mensen vaak beter functioneren in hun eigen omgeving.

Slide 7 - Slide

Gevolgen van de verschuiving in de organisatie van de zorg
A
Gemeenten en woningbouwcorporaties moeten afspraken maken hoe ze mensen buiten de instelling opvangen en in netwerken samenwerken
B
De cliënt is meer regisseur van zijn eigen zorgproces
C
Door toegenomen kennis over syndromen, meer behandelmogelijkheden en de groeiende mondigheid van burgers, verandert de rol van de cliënt
D
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten afspraken maken hoe ze mensen buiten de instelling opvangen en in netwerken samenwerken

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Video

Intramuraal is....

Slide 10 - Mind map

Bij kleinschalig wonen zorgt voor lagere zorgkosten in onze samenleving.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

Bewoners van kleinschalige woningen wonen geheel zelfstandig.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quiz

Kleinschalig wonen
Een kleine groep mensen, vaak 6 á 8 cliënten. Krijgen intensieve zorg en ondersteuning. Gevoel van huiselijkheid en vertrouwdheid is uitganspositie. Familie wordt zo veel mogelijk betrokken. Bewoners hebben een eigen ruimte, er is vaak een gezamenlijke huiskamer en keuken.

Slide 13 - Slide

In welke vorm van kleinschalig wonen de client kan wonen, is afhankelijk van de indicatie, aandoening en beschikbaarheid.
 • 1 persoons appartementen waar men 24 uur per dag kan terugvallen op telefonische achterwacht.
 • 2 tot 4 persoonshuishoudens met eigen kamer en gedeelde badkamer, keuken en woonkamer.
 • Grotere groep met meervoudige verstandelijke beperking verdeeld over kleine wooneenheden van 4 of 5 bewoners.

Deze woonvormen kunnen staan in een woonwijk, instellingsterrein of vlak er bij, in een woonwijk in de stad, platteland of dorp.

Slide 14 - Slide

Een woonvoorziening wordt opgezet door een zorgaanbieder, een woonproject door particulieren (cliënten en/of ouders)
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quiz

Waarom waar?
Ouders/kinderen kunnen bijv. krachten bundelen en huren of kopen gezamelijk woonruimte. Ook de zorg en ondersteuning wordt zelf geregeld. Andere namen voor woonprojecten zijn Kleinschalig wooninitiatief, oudereninitiatief, Thomashuis of cliënteninitiatief.

Slide 16 - Slide

Huidige visies en opvattingen in de GHZ (inclusie)
 • De client kan zelf invulling geven aan het leven 
 • De client kan deelnemen aan de samenleving
 • De client kan zich ontplooien, leren en vaardigheden ontwikkelen
 • De client kan relaties onderhouden met wie hij wil
 • De client wordt gerespecteerd als volwaardig persoon

Inclusie: de persoon moet willen participeren maar de samenleving moet daar ook voor open staan.

Slide 17 - Slide

Kwaliteit van leven
Veiligheid
Ondersteuning bij wonen
Sociale binding en integratie
Zingeving door daginvulling
Zelfstandigheid en privacy

Clienten voelen zich veilig als zij zich thuis voelen in hun woning en bij mensen die zij om zich heen hebben.

Slide 18 - Slide

Opdrachten
Opdracht 3: Bekend, benieuwd, bewaren. Blz. 8.
Opdracht 4: Van instelling naar Kleinschalig wonen.
Opdracht 6: Visies en opvattingen over kleinschalig wonen. 
Opdracht 7: Kleinschalig wonen kan bijdragen aan de kwaliteit van leven en wonen. Artikel staat in teams bij lesmateriaal. C + D niet!Slide 19 - Slide

Beroepsproduct 1. blz. 5.
Maak individueel personen een eigen woonvoorziening.

Ontwikkel je eigen visie (opdracht 4) en bedenk hoe je dit kan toepassen in jouw eigen woonvorm die je gaat maken. Beschrijf hoe jij de kwaliteit gaat waarborgen in jouw woonvorm. Er wonen minimaal 6 bewoners in jouw woonvoorziening.

www.floorplanner.com

Slide 20 - Slide

Ontwerp
Stap 1: Lezen theoriebron Kleinschalig wonen blz. 34
Stap 2: Nadenken over ontwerp en uit tekenen. Leer het programma floorplanner langzaam kennen.
Stap 3: Nadenken over behoefte doelgroep, zorg, privacy, aantal ruimtes, inrichting, kleur, materiaal, etc.

Slide 21 - Slide