4KB Thema 2 Ecologie

Thema 2: Ecologie
1 / 47
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 47 slides, with text slides.

Items in this lesson

Thema 2: Ecologie

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken

Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn

Je kunt uitleggen waar deze organismen zich bevinden in een voedselketen of voedselweb

Slide 2 - Slide

Basisstof 1: Eten of gegeten wordenVoedselketen

Slide 3 - Slide


Voedselweb

Slide 4 - Slide

Producenten
Alle planten en andere organismen die bladgroenkorrels hebben

Zij maken hun eigen organische stoffen

Ze zijn altijd de eerste schakel in een voedselketen

Slide 5 - Slide

Consumenten
Alle organismen die moeten eten om aan organische stoffen te komen

Vormen de tweede en alle volgende schakels

2e schakel: Planteneter/alleseter
3e schakel enz.: Vleeseter/alleseter

Slide 6 - Slide

Reducenten
Alle organismen die dode resten opruimen en afbreken

Zij maken van organische stoffen weer anorganische stoffen

Slide 7 - Slide

Opdrachten maken

Slide 8 - Slide

Opdracht poster
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Slide 9 - Slide

Leerdoelen
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken

Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn

Je kunt uitleggen waar deze organismen zich bevinden in een voedselketen of voedselweb

Slide 10 - Slide

Basisstof 2: Piramiden

Slide 11 - Slide

Piramiden van aantallen

Slide 12 - Slide

Piramiden van biomassa

Slide 13 - Slide

Energie in de voedselketen

Slide 14 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 15 - Slide

Basisstof 3: Kringlopen

Slide 16 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een kringloop is

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 17 - Slide

Kringloop

Slide 18 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 19 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 20 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een kringloop is

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 21 - Slide

Basisstof 4: Populaties

Slide 22 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat abiotische en biotische factoren zijn
Je kunt vertellen wat individu, populatie, levensgemeenschap, biotoop en ecosysteem zijn
Je kunt uitleggen hoe het biologisch evenwicht werkt
Je kunt uitleggen wat een optimumkromme is

Slide 23 - Slide

Biotisch en abiotisch

Slide 24 - Slide

Individu
Populatie
Levensgemeenschap
Biotoop
Ecosysteem

Slide 25 - Slide

Biologisch evenwicht

Slide 26 - Slide

Optimum
kromme


Billy guppie

Slide 27 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 28 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat abiotische en biotische factoren zijn
Je kunt vertellen wat individu, populatie, levensgemeenschap, biotoop en ecosysteem zijn
Je kunt uitleggen hoe het biologisch evenwicht werkt
Je kunt uitleggen wat een optimumkromme is

Slide 29 - Slide

Basisstof 5: Aanpassingen bij dieren

Slide 30 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen vogels hebben

Slide 31 - Slide

Aangepast aan water

Slide 32 - Slide

Aangepast aan land

Slide 33 - Slide

Vogels

Slide 34 - Slide

Vogels

Slide 35 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 36 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen vogels hebben

Slide 37 - Slide

Basisstof 6: Aanpassingen bij planten

Slide 38 - Slide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 39 - Slide

Droge omgeving

Slide 40 - Slide

Cactus

Slide 41 - Slide

Vochtige omgeving

Slide 42 - Slide

Licht

Slide 43 - Slide

Klimplanten

Slide 44 - Slide

Rozetvormende planten 

Slide 45 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 46 - Slide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 47 - Slide