2023_VGT Cliëntgericht werken_P3_les 5 sociale relaties

VGT Cliëntgericht werken: leefgebiedenFrances Tuppert/Anne Naus
Periode 3, leerjaar 1, 2023

Week 5: sociale relaties
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Sociaal werkMBOStudiejaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

VGT Cliëntgericht werken: leefgebiedenFrances Tuppert/Anne Naus
Periode 3, leerjaar 1, 2023

Week 5: sociale relaties

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Waarom zijn 'sociale relaties' belangrijk?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat willen we vandaag bereiken?
 • Je kunt benoemen wat de belangrijkste problematiek is op het leefgebied sociale relaties
 • Je kunt voor het leefgebied sociale relaties minimaal 3 instanties benoemen die zich richten op dit leefgebied
 • Je kunt voor het leefgebied sociale relaties benoemen wat de taak van de Sociaal Werker op dit leefgebied kan zijn

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Planning VGT 'Cliëntgericht werken: leefgebieden'
Week 1
Inleiding training ‘Cliëntgericht werken: leefgebieden’
Inleiding theorie 7 leefgebieden Movisie
Week 2
Leefgebied Zingeving
Week 3
Leefgebied Wonen
Week 4
Leefgebied Financiën
Week 5
Leefgebied Sociale Relaties
Week 6
Leefgebied Lichamelijke Gezondheid
Week 7
Leefgebied Psychische Gezondheid
Week 8
Leefgebied Werk & Activiteiten 
Week 9
Interventies vanuit de 7 leefgebieden 
Week 10
Naar eigen invulling wensen klas 
Week 11
Projectweek

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

         Planning vandaag
 • Wat houdt het leefgebied 'sociale relaties' in en wat doet een sociaal werker op dit gebied
 • Hoe pak je het versterken van het sociale netwerk van een cliënt aan? 
 • Het sociale netwerk van elkaar in kaart brengen
 • Terugblikken en afsluiten


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat we in deze les bespreken is relevant voor een specifiek beroepsgericht examen!
Natuurlijk krijg je verder in de opleiding nog lessen hierover om je goed op het examen te kunnen voorbereiden, maar om jullie alvast een idee te geven....

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Examen: versterkt het sociale netwerk (leerjaar 3)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Leefgebied sociale relaties
 • Gezin 
 • Familie
 • Relaties en vrienden
 • Buurtgenoten
 • Professionele contacten
 • Sociale vaardigheden
 • Social media Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Een sociaal werker:
Versterkt sociale relaties, uitgaande
van wat haalbaar is

Ondersteunt bij spanningen en tegenstellingen in gezin, netwerk, wijk of
buurt of organisatie 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

PRAKTIJKVOORBEELD: WELKE STAPPEN MOET STEFANIE UITVOEREN OM HET SOCIALE NETWERK VAN RONALD TE VERSTERKEN? WEES ZO CONCREET MOGELIJK!
Stefanie werkt in de psychiatrie. Vandaag heeft zij een gesprek met Ronald (16 jaar) over zijn terugkeer naar de maatschappij. Ronald was een jaar opgenomen in de instelling waar Stefanie werkt, vanwege ernstige psychische klachten. Het gaat nu goed met hem. Zijn ouders zijn blij dat hij weer thuis komt wonen, maar maken zich ook zorgen over hoe hij zijn leven weer oppakt. Stefanie wil graag meer weten over het sociaal netwerk van Ronald en het netwerk van Ronald verder versterken.

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Sociaal netwerk cliënt versterken
Als SW'er kun je stappen nemen om gericht te werken aan de netwerkontwikkeling:

 • maken van een tekening van het netwerk
 • bedenken van mogelijkheden om het netwerk te versterken en uit te breiden
 • maken van een actieplan
 • uitvoeren van het actieplan
 • evalueren van het plan en de werkwijze

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Noem zoveel mogelijk organisaties/instellingen die zich richten op het leefgebied 'sociale relaties'

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

Sociaal netwerk versterken 

Ecogram: een veelgebruikte manier om het sociale netwerk van een cliënt in kaart te brengen is een ecogram

Sociaal netwerk in kaart brengen met cliënt

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Opdracht: in duo's het sociale netwerk van elkaar in kaart brengen met een ecogram
Wat: je gaat van elkaar het sociale netwerk in kaart brengen met een ecogram. Dit doe je op papier. Eerst lees je zorgvuldig de instructie door die de docent aan je geeft. 
Hoe: in duo's. Docent geeft een papieren instructie die je opvolgt en een leeg blad om de ecogram op te maken.
Tijd: 20-30 minuten
Uitkomst: je kan een ecogram maken.
Waarom? Het maken van een ecogram kun je inzetten om het sociale netwerk van een cliënt in kaart te brengen


Link naar digitale versie instructie ecogram maken: zie volgende slide

timer
25:00

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Link

This item has no instructions

Hoe was het om deze opdracht te doen?

Slide 17 - Slide

Nabespreken opdracht: geef een aantal studenten de beurt om antwoord te geven op bovenstaande vragen. 

Gebruik de kaarten in plaats van de spinner bij een offline les
Volgende les
 Leefgebied lichamelijke gezondheid

Slide 18 - Slide

This item has no instructions