P3, leefgebieden les 8, sociale relaties

1 / 26
next
Slide 1: Slide
Sociaal werkMBOStudiejaar 4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

SLEEPOPDRACHT COMPETENTIES PBMZ OP DE LEEFGEBIEDEN
ZINGEVING
WONEN
FINANCIËN
SOCIALE 
RELATIES
LICHAMELIJKE 
GEZONDHEID

PSYCHISCHE GEZONDHEID
WERK EN ACTIVITEITEN
De PBMZ begeleidt mensen bij betekenis geven aan hun leven en zet mensen aan tot eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun leven
De PBMZ ondersteund mensen hun eigen woon- en leefomgeving aan te pakken
De PBMZ ondersteund bij  financiële zelfredzaamheid
De PBMZ versterkt sociale relaties, uitgaande van wat haalbaar is en ondersteunt bij spanningen  in gezin, netwerk, wijk of buurt of organisatie 
 
De PBMZ ondersteunt bij lichamelijk herstel en ondersteunt in het omgaan van lichamelijke gezondheid
De PBMZ motiveert en ondersteunt bij gedragsverandering, ondersteunt bij herstel en rehabilitatie, handelt in crisissituaties.
De PBMZ ondersteunt bij het (opnieuw) deelnemen aan de samenleving en biedt een stimulerende omgeving waarin de client zich kan ontwikkelen 

Slide 2 - Drag question

This item has no instructions

wanneer kan jij als PBMZ te maken krijgen met 'Zingeving'

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wanneer krijg je te maken met ‘zingeving’?
Palliatieve zorg ( kanker )
Relatie die eindigt
Afscheid van geliefde/naaste
Verlies van werk
Eenzaamheid

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Zingeving's taak als PBMZ
 • Denk aan ondersteuning geven bij het nemen van belangrijke beslissingen
 • Begeleidt mensen bij betekenisgeving
 • Denk aan het bieden van nieuwe perspectieve
 • Ondersteunt mensen bij het omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen
 • Ondersteunt mensen bij het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van hun krachten en talenten

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Leefgebied sociale relaties

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat willen we vandaag bereiken?
 • Je kunt benoemen waarom een sociaal netwerk belangrijk is
 • Je kunt voor het leefgebied sociale relaties een sociaal netwerk in kaart brengen (ecogram).
 • Je kunt benoemen waarom het handig is om met een ecogram te werken

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

wie zijn jou sociale relaties

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Waarom zijn
'sociale relaties' belangrijk?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Sociale relaties
 • Gezin 
 • Familie
 • Relaties en vrienden
 • Buurtgenoten
 • Professionele contacten
 • Sociale vaardigheden
 • Social media Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Sociale relaties
Een sociaal netwerk is belangrijk voor de vervulling van iemands basisbehoeften.
uit onderzoeken blijkt dat sociale relaties :
 • helpen bij stress
 • preventief tegen depressie,
 • Vergroot maatschappelijke kansen van mensen
 • belangrijk bij het verwerken van ernstige of traumatische gebeurtenissen.
 • Het stelt mensen in staat anderen te helpen en daardoor voor zichzelf en anderen iets te betekenen.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat we in deze les bespreken is relevant voor een specifiek beroepsgericht examen!
Natuurlijk krijg je verder in de opleiding nog lessen hierover om je goed op het examen te kunnen voorbereiden, maar om jullie alvast een idee te geven....

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Examen: ondersteunt de client bij het sociale netwerk 
(leerjaar 3)

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Sociaal netwerk versterken 

Ecogram: een veelgebruikte manier om het sociale netwerk van een cliënt in kaart te brengen is een ecogram

Sociaal netwerk in kaart brengen met cliënt

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Het doel van een ecogram
Uit een ecogram kan duidelijk worden:

Welke hulpbronnen de cliënt heeft in zijn omgeving om zijn behoeften te vervullen en waar dit nog versterkt moet worden.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Ecogram
 • Familie
 • Andere relaties (vrienden, medebewoners, oude kennissen en collega's, geestelijk raadslieden
 • Zakelijke contacten (arts, fysiotherapeut, huishoudelijke of verzorgende medewerker of activiteitenbegeleidster

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Ecogram maken
Meestal gaat het om een aantal vaste gegevens;
 • Gezin van herkomst (G)
 • Overige familieleden (F)
 •  Vrienden (V)
 • Oude buren, collega’s en kennissen (K)  
 • Buren (B)
 • Medebewoners (M)
 • Raadslieden (R)
 • Zorgverleners (Z)

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Ecogram maken
De cirkels worden via een lijn verbonden met het hart

Er zijn drie soorten lijnen:
Elke lijn is ook met een pijn gericht:
 • Van de zorgvrager naar de ander
 • Van de ander naar de zorgvrager
 • En wederzijds (twee pijlen)

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Ecogram vragen
Voorbeeldvragen bij het maken van een ecogram:
• Met wie praat u als u het moeilijk hebt?
• Welke rol speelt deze persoon in uw leven?
• Met wie gaat u (weleens) naar buiten?
• Hoe is het contact met familieleden?
• Bij wie gaat u wel eens op bezoek?
• Gaat u wel eens uit logeren en bij wie?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Lesopdracht: in duo's het sociale netwerk van elkaar in kaart brengen met een ecogram
Wat: je gaat van elkaar het sociale netwerk in kaart brengen met een ecogram. Dit doe je op papier. Eerst lees je zorgvuldig de instructie door die de docent aan je geeft. 
Hoe: in duo's. Docent geeft een papieren instructie die je opvolgt en een leeg blad om de ecogram op te maken.
Tijd: 20-30 minuten
Uitkomst: je kan een ecogram maken.
Waarom? Het maken van een ecogram kun je inzetten om het sociale netwerk van een cliënt in kaart te brengen


Link naar digitale versie instructie ecogram maken: zie volgende slide

timer
25:00

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Link

This item has no instructions

PRAKTIJKVOORBEELD: WELKE STAPPEN MOET STEFANIE UITVOEREN OM HET SOCIALE NETWERK VAN RONALD TE VERSTERKEN? WEES ZO CONCREET MOGELIJK!
Stefanie werkt in de psychiatrie. Vandaag heeft zij een gesprek met Ronald (16 jaar) over zijn terugkeer naar de maatschappij. Ronald was een jaar opgenomen in de instelling waar Stefanie werkt, vanwege ernstige psychische klachten. Het gaat nu goed met hem. Zijn ouders zijn blij dat hij weer thuis komt wonen, maar maken zich ook zorgen over hoe hij zijn leven weer oppakt. Stefanie wil graag meer weten over het sociaal netwerk van Ronald en het netwerk van Ronald verder versterken.

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Sociaal netwerk cliënt versterken
Als PBMZ kun je stappen nemen om gericht te werken aan de netwerkontwikkeling:

 • maken van een tekening van het netwerk
 • bedenken van mogelijkheden om het netwerk te versterken en uit te breiden
 • maken van een actieplan
 • uitvoeren van het actieplan
 • evalueren van het plan en de werkwijze

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Noem zoveel mogelijk organisaties/instellingen die zich richten op het leefgebied 'sociale relaties'

Slide 24 - Mind map

This item has no instructions

Hoe was het om een ecogram temaken? 

Slide 25 - Slide

Nabespreken opdracht: geef een aantal studenten de beurt om antwoord te geven op bovenstaande vragen. 

Gebruik de kaarten in plaats van de spinner bij een offline les
Volgende les
 Leefgebied lichamelijke gezondheid

Slide 26 - Slide

This item has no instructions