H5.1 Bewegingen vastleggen

Hoofdstuk 5: Bewegen
5.1 Beweging vastleggen
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Mens & NatuurMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 5: Bewegen
5.1 Beweging vastleggen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
5.1.1 Je kunt uitleggen op welke manieren je een beweging vast kunt leggen.
5.1.2 Je kunt uitleggen hoe je een stroboscopische foto maakt.
5.1.3 Je kunt een afstand-tijdtabel maken van een beweging van een voorwerp.
5.1.4 Je kunt een afstand-tijddiagram tekenen van een afstand-tijdtabel.
5.1.5 Je kunt een afstand-tijddiagram aflezen.
5.1.6 Je kunt uitleggen hoe je een video-opname van een beweging kunt analyseren. 

Slide 2 - Slide

Planning
5.1 Beweging vastleggen:
Wat is een stroboscopische foto?
5.1 Beweging vastleggen:
Grafieken en tabellen

Slide 3 - Slide

Wat is beweging?



Een beweging is een verandering van plaats in de tijd

Slide 4 - Slide

Bewegingen vastleggen: Filmen (30 foto's per seconde)
Filmen (30 fotos per seconde)
Stroboscopische foto

Slide 5 - Slide

Beweging vastleggen: Stroposcopische foto
Verschillende momentopnames komen samen in één foto. Elke keer dat de lamp een flits geeft wordt de beweging vastgelegd. Alle beelden komen op verschillende plaatsen in dezelfde foto terecht. 

Slide 6 - Slide

Wat heb je nodig?
1. Een donkere kamer
2. Een stroboscooplamp
3. Een stroboscoop (een speciale camera waarbij de sluiter open blijft staan tijdens de beweging).

Slide 7 - Slide

Vraag:
Hoeveel flitsen heeft de stroboscooplamp gemaakt voor deze foto?

5 flitsen

Slide 8 - Slide

Vraag:
Als er tussen twee flitsen 0,20 seconden zit, hoe lang duurt deze beweging dan?

5 flitsen

Slide 9 - Slide

Een ei wordt op tijdstip 0 s
losgelaten. De stroboscooplamp
flitst om de 0,10 seconde.

Op welke tijdstip valt het ei kapot op de grond?

Slide 10 - Open question

Vraag:
Op welke plek heeft het balletje de hoogste snelheid?
Tussen 81 en 100 want daar legt het balletje de meeste afstand af

Slide 11 - Slide

Op welke plek heeft het balletje
de grootste snelheid?
A
A
B
B
C
C

Slide 12 - Quiz

Op welke plek gaat het balletje
het langzaamst?
A
A
B
B
C
C

Slide 13 - Quiz

Planning
5.1 Beweging vastleggen:
Wat is een stroboscopische foto?
5.1 Beweging vastleggen:
Grafieken en tabellen

Slide 14 - Slide

Grafieken en tabellen
Om een beweging beter te bekijken moeten we het volgende maken:
afstand, tijd - tabel
afstand, tijd -grafiek

Slide 15 - Slide

Grafieken en tabellen
Om een afstand, tijd - tabel
te maken moet je eerst weten hoeveel tijd er tussen de lichtflitsen zit en hoe groot de afstanden op de foto werkelijk zijn. Daarvoor staat de meetlat op de foto. 

Slide 16 - Slide

Grafieken en tabellen
In deze afbeelding is de tijdsduur tussen twee lichtflitsen 0,5 seconde. De beweging begint bij A. We vullen de tabel in:
tijd (s)
afstand (cm)
A
0
0
B
C
D
E
F
G
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

3,0
3
10
21,5
37
56,5
80

Slide 17 - Slide

Grafieken en tabellen
Van een afstand-tijd tabel kun je een afstand-tijddiagram (of grafiek) maken. 
• Teken een assenstelsel, met de tijd langs de horizontale as (van links naar rechts) en de afstand langs de verticale as (van beneden naar boven).
• Teken de gegevens uit de tabel als punten in het assenstelsel.
• Teken een lijn die zo goed mogelijk aansluit bij de meetpunten. Dat kan een rechte of een kromme lijn zijn.

Slide 18 - Slide

Begrippen
Stroboscopische foto: Foto die wordt gemaakt in een verduisterde ruimte, met als enige verlichting een stroboscooplamp.
Stroboscooplamp: Apparaat dat met regelmatige tussenpozen een lichtflits geeft.
Afstand-tijddiagram: Diagram waarbij de horizontale as de tijd-as is en de verticale as de afstand-as. In dit diagram kun je dan een grafiek van een beweging tekenen.

Slide 19 - Slide

Aan het werk!
Wat? 5.1 Bewegingen vastleggen - opdrachten 1 t/m 12
 Waar? In Magister.me in de studiewijzer TruA mens en natuur. 
Opdracht 3 (vraag 4) en opdracht 12 (vraag 2) maak je in je mapje.
Hoe? Als het bord op rood staat werk je alleen en in stilte.
Als het bord op groen staat mag je fluisterend overleggen met je buurman. 
Heb je vragen? Steek je hand op en ik kom bij je. 
Klaar? Kijk het dan na!
Tijd over? Maak de plus opdrachten. 

timer
1:00

Slide 20 - Slide

Afstand
Tijd
Snelheid
Je ziet hier een grafiek die nog niet af is. 
Er moet nog een lijn door de punten heen en de assen moeten nog een naam krijgen.

Wat moet er op de horizontale
as en wat moet er op de verticale as komen te staan

Slide 21 - Drag question