H2.2 Hoofdzaken, bijzaken, kernzinnen

LEZEN HOOFDSTUK 2.2
HOOFDZAKEN en BIJZAKEN
SAMENVATTEN
1 / 21
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2,3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

LEZEN HOOFDSTUK 2.2
HOOFDZAKEN en BIJZAKEN
SAMENVATTEN

Slide 1 - Slide

Doel
Aan het einde van de les weet je wat hoofd-, bijzaken en kernzinnen zijn, en heb hiermee geoefend.

Slide 2 - Slide

Hoofdzaken
Bijzaken

Slide 3 - Mind map

Wat vind je nog lastig met begrijpend lezen?

Slide 4 - Open question

Wat vertel je als je kort wilt vertellen waar een tekst over gaat?
A
Hoofdzaken
B
Bijzaken

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Video

Hoofdzaken lees je in de
A
inleiding en de kernzin
B
kernzin
C
inleiding, slot en kernzin

Slide 7 - Quiz

Waar vind je hoofdzaken in de tekst
A
de titel
B
de inleiding
C
inleiding, het slot en in de kernzinnen
D
de slotconclusie

Slide 8 - Quiz

Wat zijn hoofdzaken?
A
de hoofdgedachte en de kernzin samen
B
Wat in een tekst belangrijk is
C
de inleiding
D
de alinea's

Slide 9 - Quiz

De hoofdgedachte is...
A
de kernzin
B
de hoofdzaken
C
het belangrijkste van een tekst in één zin.
D
de samenvatting

Slide 10 - Quiz

Kernzinnen zijn niet belangrijk.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

SAMENVATTEN
- een samenvatting is een zelfgemaakte, korte weergave van de belangrijkste dingen (de hoofdzaken) uit een tekst

- verwerk hoofdzaken in de samenvatting, laat bijzaken weg
- formuleer de samenvatting in je eigen woorden

Slide 12 - Slide

SAMENVATTEN
- je gebruikt je eigen woorden in een samenvatting om jezelf te dwingen de leerstof te lezen, te verwerken en te begrijpen. Je legt zo verbanden met kennis die je al hebt.

- het is minder nuttig om teksten letterlijk over te nemen.

Slide 13 - Slide

Bekijk de afbeelding

Geeft de afbeelding voldoende informatie als je mee wilt doen?
Antwoord
Nee. Je weet niet hoe laat het evenement begint en waar je dan moet zijn.

Slide 14 - Slide

Lees de tekst
Opdracht: Lees de tekst.

Slide 15 - Slide

Wat is de kernzin van alinea 1?
Antwoord
Op 5 juli zal Wild in the Streets gehouden worden.

Slide 16 - Slide

Wat is de kernzin van alinea 2?
Antwoord
Schoenenfabrikant Emerica vraagt dit jaar speciaal aandacht voor Skatepark Amsterdam.

Slide 17 - Slide

Waarom vraagt Emerica speciaal aandacht voor Skatepark Amsterdam?
Antwoord
Gemeente Amsterdam wil het enige indoorskatepark in Amsterdam sluiten.

Slide 18 - Slide

Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
Antwoord

Hoofdgedachte: Het evenement Wild in the Streets wordt op 5 juli gehouden.

Slide 19 - Slide

GELEERD?

KERNZINNEN, HOOFDZAKEN EN HOOFDGEDACHTE

IN EEN TEKST 

- je kunt kernzinnen herkennen

- je kunt hoofdzaken herkennen

- je kunt de hoofdgedachte herkennen

Slide 20 - Slide

Aan de slag
 maak opdracht 9 t/m 11 en 13 en 14
op blz. 50 en 51

Vanmiddag werk je hier zelfstandig aan; de opdrachten dienen af te zijn aan het einde van de les.

Slide 21 - Slide