10.4 elektrochemische cellen

redoxreactie opstellen
 1. - alle beginstoffen noteren (let op signaalwoorden aangezuurd (H+), oplossing (H2O), basisiche omgeving (OH-)
 2. zoek in tabel 48 de sterkste reductor en de sterkste oxidator
 3. schrijf de halfreacties op
 4. maak de elektronen aan elkaar gelijk
 5. tel de reacties op en streep weg wat aan beide kanten van de pijl staat.
1 / 17
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

redoxreactie opstellen
 1. - alle beginstoffen noteren (let op signaalwoorden aangezuurd (H+), oplossing (H2O), basisiche omgeving (OH-)
 2. zoek in tabel 48 de sterkste reductor en de sterkste oxidator
 3. schrijf de halfreacties op
 4. maak de elektronen aan elkaar gelijk
 5. tel de reacties op en streep weg wat aan beide kanten van de pijl staat.

Slide 1 - Slide

Als ik een draadje koper in een oplossing van zilvernitraat leg ontstaan er zilverkristallen op de draad en koper(II)ionen in de oplossing
geef de reactie:

Slide 2 - Open question

uitwerking
 1. beginstoffen zijn: Cu (s), Ag+(aq) , NO3-(aq) en H2O(l), want in oplossing
 2.  Binas 48 geeft als sterkste reductor (eerste van onder)

en als sterkste oxidator (eerste van boven)

* NO3- staat hier wel boven, maar er is geen H+ aanwezig

Slide 3 - Slide

totaalreactie opstellen
3. Cu (s) --> Cu2+(aq) + 2 e-  
Ag+ (aq) + e- --> Ag (s)
4. om bij beide reacties 2 e- te krijgen moet je de 2e reactie 2 x nemen. dus:  2Ag+ + 2e- --> 2Ag (s)
5. optellen en wegstrepen geeft:
Cu(s) + 2Ag+(aq) --> Cu 2+ (aq) + 2Ag (s)

Slide 4 - Slide

leerdoelen
 • Je leert de werking van een elektrochemische cel.
 • Je leert wat er op microniveau in batterijen gebeurt.
 • Je leert wat een brandstofcel is.
 • Je leert hoe elektrolyse wordt gebruikt om batterijen op te laden.

Slide 5 - Slide

elektrochemische cel
toepassing van electrochemie: electrochemische cellen, batterijen, accu's brandstofcellen
redox = electronenoverdracht
als je deze electronen door een draadje laat lopen, dan heb je stroom !
een elektrochemische cel bestaat uit 2 halfcellen, die verbonden zijn met een draad en een zoutbrug (stroomkring gesloten)

Slide 6 - Slide

bouw van een electrochemische cel

* onthoud de reductor bevind zich aan de negatieve electrode, de oxidator aan de positieve (electronen lopen tegen de stroomrichting in!)

Slide 7 - Slide

voorbeeld: danielcel
negatieve electrode:
Zn(s) --> Zn2+ + 2e

positieve electrode:
Cu2+ + 2 e-  --> Cu (s)

totaalreactie:
Zn(s) + Cu2+(aq) --> Zn2+(aq) + Cu (s)

Slide 8 - Slide

oplaadbare batterijen
Na verloop van tijd is de batterij 'leeg' er zijn geen deeltje meer die electronen kunnen afstaan of opnemen.

oplossing oplaadbare baterijen!

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Als een batterij stroom levert bevindt de oxidator zich aan de ...
A
plus-pool
B
min-pool

Slide 11 - Quiz

Als een batterij stroom oplaadt bevindt de oxidator zich aan de ...
A
plus-pool
B
min-pool

Slide 12 - Quiz

opladen
Bij opladen wordt stroom gebruikt om de beginstoffen weer terug te krijgen (electrolyse).
Hierbij loopt de electronenstroom dus de 'andere' kant op, de electronen gaan als het ware weer terug
- reactie is dus andersom!
Let bij een vraag op woorden als: opladen, stroom leveren, de batterij wordt aan een lader/stroom geplaatst etc

Slide 13 - Slide

Bij stroom leveren vindt de volgende half-reactie plaats (neg pool): Pb (s) + SO4⁠2− → PbSO4 (s) + 2 e−
geef de reactie bij de negatieve pool als de batterij wordt opgeladen.

Slide 14 - Open question

brandstofcel
Een brandstofcel is kleiner en minder zwaar dan een 'traditionale batterij'
Een brandstofcel is een elektrochemische cel waarbij in de ene halfcel continu zuurstof, de oxidator, wordt geleid. In de andere halfcel reageert een brandstof, dit is de reductor.

Slide 15 - Slide

methanolbrandstofcel
Positieve elektrode:
O2 (g) + 4 H+ + 4 e → 2 H2O (l)
Negatieve elektrode:
CH3OH + H2O (l) → CO2 (g) + 6 H+ + 6 e
totaal:
2 CH3OH (aq) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 4 H2O (l)

Slide 16 - Slide

je kunt nu
uitleggen wat een elektrochemische cel is en in de cel de reductor, oxidator, positieve elektrode, negatieve elektrode en de richting van de elektronenstroom aangeven;  (opgave 24)
 uitleggen wat de functie van het elektrolyt in een elektrochemische cel is; 
uitleggen op microniveau welk proces in batterijen plaatsvindt;
 uitleggen op microniveau wat het verschil is tussen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen; (opgave 26)
uitleggen welk proces verloopt bij het opladen van batterijen; (opgave 31)
uitleggen wat een brandstofcel is. (opgave 36)

Slide 17 - Slide