eenheid en verscheidenheid

Hoe is de aarde
ontstaan?
1 / 38
next
Slide 1: Mind map
WereldoriëntatieHoger onderwijs

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Hoe is de aarde
ontstaan?

Slide 1 - Mind map

Slide 2 - Slide

Evolutie van de dieren

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Drag question

Slide 6 - Video

Slide 7 - Slide

Evolutie van de planten
 • verloopt niet gelijk met de evolutie van de dieren
 • op het land meer licht, meer kans op fotosynthese vandaar ontwikkeling van de meercellige planten.
 • 450 miljoen jaar geleden: mossen
 • 425 miljoen jaar geleden: vaatplanten

Slide 8 - Slide

mossen

Slide 9 - Slide

varens: sporenplanten

Slide 10 - Slide

zaadplanten: bedektzaadigen: bloeiende planten
 • ontstaan van insecten. 
 • plant en dier beïnvloed-en elkaar

Slide 11 - Slide

evolutie van de mens
 • homo sapiens
 • verschillende mensensoorten
       homo  hablis
       homo erectus

Slide 12 - Slide

evolutie
Wat hebben we met elkaar te maken??

Slide 13 - Slide

Evolutietheorie van Darwin
 • trekt scheppingsverhaal in twijfel.
 • is de natuurwetenschappelijke verklaring van de evolutie van het leven op aarde.
 • beschrijft het proces van verandering van erfelijke eigenschappen.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Slide

Eenheid in de natuur
 • niet levend
 • levend = iets dat ademt, voedsel opneemt, beweegt, groeit, afvalstoffen afscheidt, reageert op de omgeving, zich voortplant = een organisme
organismen en niet levende natuur beïnvloeden elkaar= een ecosysteem of biotoop.


Slide 17 - Slide

Biotoop = de woonplaats van een levensgemeenschap.
voorbeelden: het bos, de weide, de sloot, de tuin, de zee,....

Slide 18 - Slide

een biotoop is in natuurlijk evenwicht zolang er geen enkele soort zo talrijk wordt dat de ene soort de andere uitroeit.

Slide 19 - Slide

Een voedselketen beschrijft de voedselrelaties tussen soorten in een levensgemeenschap. Zij toont de overdracht van voedingsstoffen en energie aan van de ene soort naar een andere binnen een ecosysteem.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Drag question

Slide 22 - Video

Voedselkringloop

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

voedselketens met elkaar verweven

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Volgens Whittaker

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

dieren: bij cursusdeel ongewervelde en gewervelde dieren
planten: cursusdeel plantenrijk

Slide 38 - Slide