GAM1 unit 3 lesson 2.2

First 10 min.
- Telephone in "hotel"
- On your desk: book/ notebook/ pencil case / agenda

- Read in your English book
- Study words unit 3
1 / 16
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 16 slides, with text slides.

Items in this lesson

First 10 min.
- Telephone in "hotel"
- On your desk: book/ notebook/ pencil case / agenda

- Read in your English book
- Study words unit 3

Slide 1 - Slide

Today!
Welcome
Reading 10 min
Check homework 5 min
Grammar  20 min 
Assignments 10 min 
Homework 5 min


Slide 2 - Slide

learning goals
After this lesson you: 
- You know how to use comparisons (big/bigger/ biggest) 
- You know more words about traffic

Slide 3 - Slide

Comparisons

Slide 4 - Slide

Comparisons 
In het Nederlands noemen we ze trappen van vergelijkingen.
Gebruik: Om mensen of dingen te beschrijven
Je vergelijkt ze met elkaar. 
Comparative: Vergrotende trap
  Superlative: Overtreffende trap. 
C
B
A
Box A is small.
Box B is smaller than box A.
Box C is the smallest of all.

Slide 5 - Slide

Comparisons 
Woorden van 1 lettergreep/syllable:
- Comparative: -er
- Superlative: -est
old
older
the oldest

Slide 6 - Slide

Comparatives & superlatives 
Voor woorden van één lettergreep en  woorden van twee lettergrepen die eindigen op medeklinker + y gebruiken we -er en the ...... -est
My cat is lazy, yours is lazier, my friend's cat is the laziest. 
Norway is cold, Russia is colder, Antarctica is the coldest. 

Voor woorden van twee of meer lettergrepen (behalve die hierboven op y) gebruiken we more & the ...... most. 
This phone is expensive, that one is more expensive, the newest iPhone is the most expensive 

Slide 7 - Slide

Comparisons 
Woorden van 3 lettergrepen of meer:
- Comparative: more 
- Superlative: most
expensive
more expensive
the most expensive

Slide 8 - Slide

Wanneer het woord eindigt op:
-e? → alleen -r of -st
 close-closer-closest
korte klinker? → verdubbelt medeklinker
 big-bigger-biggest
medeklinker + -y? → -ier of -iest
 dry-drier-driest

Slide 9 - Slide

Comparatives and superlatives

  • Sommige woorden zijn uitzonderingen en hebben onregelmatige vormen:

  • good - better - best
  • bad - worse - worst

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

LET OP: 
Bij vergelijken schrijf je than met een a! (then met een e gaat over tijd) 

Als je met more / most werkt verandert het bijvoeglijk naamwoord niet. 
Dus: hot / hotter 
Maar NIET more expensiver / the most expensivest 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Slide 14 - Link

Assignments
page 98/99
exercises 6 and 10

Let's check after 10 min. 
finished: read in your Englisch reading book or study words page 127

Slide 15 - Slide

Homework


 
Study words page 127

Study grammar comparisons page 128

Slide 16 - Slide