VPRO1 - HFST 10 - Persoonlijkheidsstoornissen

VPRO1 | Hoofdstuk 10 | Week 3/4
1 / 20
next
Slide 1: Slide
VPRO1MBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

VPRO1 | Hoofdstuk 10 | Week 3/4

Slide 1 - Slide

Planning
 • Tussenstand digitale leeromgeving
 • Twee weken over hoofdstuk 10
 • Volgende week dinsdag geen les ivm studentvrije dag, maak van die dag gebruik om voor de
 • (open boek) toets te leren, hoofdstuk 1 tm 10. 

Slide 2 - Slide

Wat leer je in dit hoofdstuk?
 verschillende persoonlijkheidsstoornissen kunt herkennen
 • weten wat het effect is van een psychiatrische stoornis op het dagelijks functioneren cliënt
 • Clusters DSM-5
 • algemene omschrijving persoonlijkheidsstoornissen;
 • persoonlijkheidsontwikkeling;
 • verschillende persoonlijkheidsstoornissen;
 • rol van de persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen.
Waarom is dit belangrijk?
hoe je kan omgaan met cliënten met een persoonlijkheidsstoornis van essentieel belang als je als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen met deze groep cliënten werk

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Wat is een persoonlijkheidsstoornis (voorbeelden)

Slide 5 - Open question

Persoonlijkheidsstoornissen
 een psychiatrische stoornis
Het begrip persoonlijkheid = karakteristiek of eigenschappen die iemand uniek maken

Patronen als denken, gedrag, voelen, handelen zijn normaal en herkenbaar voor anderen, totdat deze onderdelen last veroorzaken bij andere mensen in hun omgeving. 

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis gedraagt zich afwijkend
Hij/zij is niet in staat om zijn gedrag aan te passen voor een ander. 

Hardnekkige manier van denken, alsof het niet te veranderen is. 

Slide 6 - Slide

Persoonlijkheidsontwikkeling
beïnvloed door aanleg en omgeving

Ieder mens doorloopt de rijpingsfasen = bepaalde patronen in de ontwikkeling die worden doorlopen en zijn voorspelbaar. 

Lees blz 115 over de uitleg van deze rijpingsfasen

Slide 7 - Slide

Ontstaan van een persoonlijkheidsstoornis
Er is niet 1 oorzaak aan te wijzen - samenspel van factoren. 

 1. Erfelijke factoren en individuele kwetsbaarheid - verschil in aanleg temperament
 2. Psychologische factoren - levensgebeurtenissen en ervaringen
 3. Omgevingsfactoren en sociale factoren - positie gezin, levensstandaard

Slide 8 - Slide

Herkennen persoonlijkheidsstoornis
Lopen persoonlijk en/of sociaal vast
daarnaast hebben ze vaak last van psychische problemen; angststoornis, depressiviteit, emotionele instabiliteit en impulsiviteit. 

DSM 5: 'wanneer er sprake is van een duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en impulsbeheersing en afwijkt van de sociale norm, kun je spreken van een persoonlijkheidsstoornis.

De stoornis is niet veroorzaakt door medicatie of drugs

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Vertel! Wat viel je op?
Wat vond je ervan?

Slide 11 - Open question

Effecten op het dagelijks leven
Extreem jaloers, extreem verlegen, extreem perfectionistisch, extreem gevoelig voor kritiek en ervaart daardoor problemen in het dagelijks leven. 

Clienten geven zelf aan hinder te ondervinden in de sociale omgang.
Klachten of symptomen zie blz 117

Slide 12 - Slide

Persoonlijkheidsstoornissen
Onder te verdelen in 3 clusters 
Cluster A: Paranoïde persoonlijkheidsstoornis, chizoïde persoonlijkheidsstoornis, Schizotypische persoonlijkheidsstoornis.

Cluster B: Borderline persoonlijkheidsstoornis, Antisociale persoonlijkheidsstoornis, 
Narcistische persoonlijkheidsstoornis, Histrionische persoonlijkheidsstoornis.

Cluster C: Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis,
Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Opdracht
Er worden drie groepen gemaakt. Iedere groep geeft een korte presentatie over een cluster in de volgende les.

Je werkt iedere stoornis van cluster kort uit en verwerkt dit in een powerpoint. 
Slide 15 - Slide

Behandeling
Je hoeft niet te weten wat de oorzaak is, wel wat de factoren zijn die de problemen in stand houden. 

Behandeling is combinatie van medicatie en psychotherapie
Medicatie -> verlichten van symptomen
Psychotherapie is het meest effectief


Slide 16 - Slide

Dialectische gedragstherapie
Helpt heftige emoties, zoals verdriet, wanhoop, angst, boosheid beter in evenwicht te krijgen
Client leert manier van denken te veranderen. 
Schemagerichte therapie
Hardnekkige angst en stemmingsklachten behandelen. Verwerken van jeugdtrauma's 
Mentalization Based Treatment
Begrijpen van gedrag
Transactionele analyse 
Bewustwording van reageren op anderen
Intensive short dynamic psychotherapie
Groepsbehandeling en individueel. 
Eigen gevoelens beter leren begrijpen door levensgeschiedenis te onderzoeken. 
Je gaat terug in de tijd

Slide 17 - Slide

Rol persoonlijk begeleider
Doel: zoveel mogelijk ondersteuning bieden. 
Je moet je kunnen inleven in de situatie van je cliënt met een persoonlijkheidsstoornis. 
Cliënten ervaren het als een zware strijd. Het is vaker overleven dan leven. 
Je kunt niet zomaar tips of adviezen geven. 
Client moet zich veilig en vertrouwd voelen bij jou. 
Ziektebeeld kennen en herkennen. Waarom reageert de client zo? Zoeken naar balans. 

Slide 18 - Slide

Aan de slag in de digitale leeromgeving

Slide 19 - Slide

Wat heb je geleerd in deze les?

Slide 20 - Open question