les 8 W5

Onvoorziene/crisis situaties
                      W5
Les 8
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Onvoorziene/crisis situaties
                      W5
Les 8

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Terug blik vorige les
 • Theorieles  persoonlijkheidsstoornissen
 • Zelfstandig werken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les weet je wat een persoonlijkheidsstoornis is
 • Aan het einde van de les weet je hoe persoonlijkheidsstoornissen ontstaan
 • Aan het einde van de les weet je welke persoonlijkheidsstoornissen er allemaal zijn

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Waar heeft intimiteit mee te maken?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Voor de meeste mensen is intimiteit belangrijk maar voor kinderen is intimiteit een ........

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Naar wie kan je toegaan als je collega's ongewenste intimiteiten uitvoeren?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Welke 2 mogelijke oorzaken kunnen daders die huiselijk geweld plegen zijn

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Wat verplicht de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Theorie les
Pak je aantekeningen/ notities erbij!

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

discussie
Een verslaving is een keuze die je zelf maakt.

Ben jij het hiermee eens of oneens?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Theorie 
Een persoonlijkheidsstoornis is een psychische aandoening die gekenmerkt wordt door een star en duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en gedragingen.


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Ontstaan van een persoonlijkheidsstoornis:
 1. Erfelijke factoren en individuele kwetsbaarheid


 2. Psychologische factoren


 3. Omgevingsfactoren en sociale factoren

Sommige mensen hebben vanaf de geboorte aanleg voor bepaalde psychische 
aandoeningen, bijvoorbeeld depressie of verslaving
Sociaal-culturele omstandigheden die kunnen meespelen, zijn onder andere de positie van het gezin in de omgeving, de levensstandaard, gevolgen van emigratie of het leven in een oorlogssituatie.
De levensgebeurtenissen en ervaringen in het leven spelen daarbij een belangrijke rol. Soms is er sprake van een trauma

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

x
wat houdt dit plaatje in?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

DSM-5-classificatie
Volgens de richtlijnen van de DSM-5-classificatie heeft iemand een persoonlijkheidsstoornis op het moment dat er sprake is van een duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en impulsbeheersing dat duidelijk afwijkt van wat binnen de sociale omgeving verwacht wordt

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

De DSM-5 ordent persoonlijkheidsstoornissen in drie groepen, ook wel clusters genoemd.
 • cluster A: de paranoïde persoonlijkheidsstoornis;
 • cluster B: de borderline persoonlijkheidsstoornis;
 • cluster C: de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.

Slide 15 - Slide

De symptomen van deze persoonlijkheidsstoornis kennen veel gelijkenissen met schizofrenie. Het verschil is dat mensen met schizofrenie in een psychose verkeren en mensen met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis niet. Schizotypische personen hebben moeite met intieme relaties en om emoties te linken aan een situatie
Groepsopdracht (huiswerk)
in groepjes van 8 studenten ga je een presentatie houden (pp)
over 1 van de clusters van het DSM 5. 
 • leg uit wat de cluster inhoudt
 • welke stoornissen vallen eronder. Elk stoornis uitleg plus voorbeeld
 • 1 kort filmpje (max. 4min) + toelichting van de bijhorende stoornis
 • Tips/advies hoe je als mz begeleid bij een cluster

volgende week presentatie (6 + 7 oktober)

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Link

This item has no instructions

Slide 18 - Link

This item has no instructions

Thieme opdrachten
Boek persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen thema 3.10

Opdrachten:
2, 3, 4, 5

Slide 19 - Slide

This item has no instructions