Par. 2.5 en 2.6 verweringsmateriaal in beweging en opbouw laagland

WELKOM!

Nodig: 
 • Chromebook 
 • Boek
 • Schrift + pen voor aantekeningen.
1 / 40
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

WELKOM!

Nodig: 
 • Chromebook 
 • Boek
 • Schrift + pen voor aantekeningen.

Slide 1 - Slide

Planning
 • Kort herhalen 2.4
 • Nakijken examentrainer (na 2.3) en opgaven 2.4
 • Start par. 2.5

Slide 2 - Slide

Herhaling
De volgende 5 slides bevatten herhalingsvragen over 2.4

Beantwoord de vragen zonder hulp van aantekenschrift/boek.

Slide 3 - Slide

Wat is het verschil tussen mechanische en chemische verwering?

Slide 4 - Open question

Wat hoort waar?

Sterke chemische verwering
Sterke Mechanische verwering
Weinig verwering

Slide 5 - Drag question

In de woestijnen zoals op het Arabisch Schiereiland en de Sahara worden gesteenten vooral afgebroken door fysische verwering. Beschrijf in twee stappen deze vorm van fysische verwering.

Slide 6 - Open question

Geef aan op welke wijze:
1. mechanische verwering bijdraagt aan de afbraak van het gesteente;
2. chemische verwering bijdraagt aan de afbraak van het gesteente.

Slide 7 - Open question

Dikste verweringslaag
Sterke fysische verwering (2x)
De sterkste chemische verwering
Zowel chemische als fysische verwering
Sterke fysische verwering (2x)

Slide 8 - Drag question

Nu jullie - Nakijken Huiswerk
 • Nakijkboekje.
 • zelfstandig (opdracht 5 samen).
 • examentraining en 2.4.
timer
9:00
Klaar? Lees 2.5 en 2.6 in stilte. 

Slide 9 - Slide

Leerdoelen 2.5
 • Je kent de verschillende manieren waarop verweringsmateriaal in beweging komt.
 • Je begrijpt hoe exogene processen bijdragen aan het ontstaan van aardverschuivingen, puinhellingen en puinwaaiers.
 • Je kunt uitleggen waarom in de bovenloop vooral transport van (zware) sedimenten plaats kan vinden.
 • Je kunt uitleggen hoe V en U-dalen kunnen ontstaan in de bovenloop.

Slide 10 - Slide

Wat gebeurt er met het verweringsmateriaal?
Wanneer verwering in bergen plaatsvindt, kan het verweringsmateriaal naar beneden vallen (zwaartekracht, massabeweging)
Wanneer het verweringsmateriaal naar beneden valt, en er een opstapeling van materiaal tegen de helling is, noemen we dat een puinhelling. Kenmerkend: steile helling.

Slide 11 - Slide

Puinlawine/bergstorting
Verweringsmateriaal valt letterlijk van de berg/rots

Slide 12 - Slide

Modderstromen 
Modderstroom
Modderstromen ontstaan door het oververzadigd raken van de (kleihoudende) bodem door regen of smeltwater. Onder bepaalde omstandigheden gaan deze vloeien. Lang niet alle modderstromen worden veroorzaakt door zware regen. Zie het als een modderrivier: vloeibaar, hoge snelheid, stroomt over de bodem.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

--> Modderstromen
Aardverschuiving
Een aardverschuiving ontstaat door het onder invloed van de zwaartekracht afglijden van de verweringslaag. Regen is dé trigger van veel aardverschuivingen: de verweringslaag raakt verzadigd met water en glijdt letterlijk naar beneden. De snelheid is niet hoog, de massa heeft een grote dichtheid.

Slide 15 - Slide

Hieronder worden vier uitspraken gedaan over de foto hiernaast:

1. Hier vindt vooral erosie plaats.
2. Deze foto is gemaakt in de middenloop van de rivier.
3. Op de foto zie je een puinhelling.
4. Hier vindt vooral verwering plaats.

A
1. onjuist, 2. onjuist, 3. juist, 4. juist
B
1. juist, 2. onjuist, 3. juist, 4. juist
C
1. onjuist, 2. juist, 3. juist, 4. juist
D
1. juist, 2. onjuist, 3. onjuist, 4. onjuist

Slide 16 - Quiz

Wat is het verschil tussen een modderstroom en een aardverschuiving?

Slide 17 - Open question

In welk seizoen is de kans op modderstromen/ aardverschuivingen in Lhasa (China) het grootst?
A
Winter
B
Zomer
C
Herfst
D
Lente

Slide 18 - Quiz

Invloed mens? (aantekening)

Slide 19 - Slide

Puinwaaier
Een rivier vol met verweringsmateriaal stroomt vanuit de bergen een vlakte in.


De stroomsnelheid neemt af waardoor de rivier zich splitst.
Er treedt sedimentatie op en er vormt zich een puinwaaier.

Slide 20 - Slide

Vier soorten van erosie
Schurende werking van met puin (verweringsmateriaal) beladen wind, water en ijs:
1) Zee: Mariene erosie
2) Rivierwater: Fluviale erosie
3) Wind: Eolische erosie
4) IJs: Glaciale erosie
Erosie/verwering
Verwering gebeurt op de plek zelf, erosie is een beweging!

Slide 21 - Slide

Dal uitgesleten (erosie door gletsjer (U-dal))
Dal uitgesleten (erosie door rivier (V-dal))
In bergen is de stroomsnelheid van een rivier groot (door groot verhang). Hoge stroomsnelheid zorgt voor het transport van zware sedimenten (stenen, keien). Rivier beladen met puin heeft een schurende werking langs de oevers en de bodem

Slide 22 - Slide

Morene
Verweringsmateriaal kan op een gletsjer vallen een meegevoerd worden. 
Een gletsjer schuurt langs de dalwanden en bodem en neemt zo gesteente mee. 
Als gevolg van verwering, erosie en sedimentatie ontstaan morenen (gletsjerpuin).

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

CVB-vragen
 1. Op welke manieren zorgt de mens voor  een vergrote kans op modderstromen?
 2. Wat is een puinwaaier?
 3. Wat is het verschil tussen een puinwaaier en een puinhelling?
 4. Hoe ontstaat een U-dal?
 5. Hoe ontstaat een V-dal?
 6. Wat zijn morenen?

Slide 25 - Slide

Leerdoelen 2.6
 • Je kunt uitleggen op welke manier de stroomsnelheid invloed heeft op de sedimentatie van materiaal met verschillende korrelgrootte.
 • Je kunt uitleggen hoe exogene processen bijdragen aan het ontstaan van delta’s.
 • Je kunt uitleggen welke exogene processen in welke deel van het breedteprofiel van een rivier plaatsvinden (en waarom).
 • Je kunt uitleggen hoe duinen kunnen ontstaan.

Slide 26 - Slide

Bovenloop
Bovenloop: hoge stroomsnelheid, groot verschil in reliëf (groot verhang), veel erosie (door hoge stroomsnelheid), vervoer van grove sedimenten zoals stenen en keien. Voorkomen van V-dalen (verticale erosie).
Middenloop
Middenloop: minder reliëf, afnemende stroomsnelheid, evenwicht tussen erosie en sedimentatie, grove sedimenten sedimenteren eerst. Nog wel vervoer grof zand, zand en klei. Steeds meer erosie in breedte ipv diepte - ontstaan meanders
Benedenloop
Benedenloop: weinig reliëf, vooral sedimentatie (van fijn materiaal), erosie in de breedte (oevers van de rivier), fijn zand en klei, lage stroomsnelheid. Voorkomen van verlaten meanders (hoefijzermeer). Grootste debiet.
Delta
Doordat rivierwater 'botst' met zeewater daalt de stroomheid tot zo goed als 0. Hierdoor sedimenteert al het materiaal. Wanneer het sediment boven water komt, noemen we dat een delta.

Slide 27 - Slide

1.Reliëf

2. Stroomsnelheid

3. Processen

4. Sediment

Bovenloop
Middenloop
Benedenloop
Veel

Weinig
Overgang hoog naar laag


Laag
Sedimentatie
Fijn zand, klei
Hoog
verticale 
erosie
stenen
hoog/laag
Erosie/sedimentatie in evenwicht
Grof zand, grind

Slide 28 - Drag question

In welk deel van een rivier kan een delta ontstaan?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop
D
Niet

Slide 29 - Quiz

Wat is het verband tussen de stroomsnelheid en de korrelgrootte van het sediment?

Slide 30 - Open question

De rivier gaat meanderen in de
A
bovenloop
B
benedenloop
C
middenloop
D
monding

Slide 31 - QuizHoe ontstaan deze meanders?

Slide 32 - Slide

Hoefijzermeer
Sedimentatie
Lage stroomsnelheid
Erosie
Buitenbocht
Binnenbocht
Hoge stroomsnelheid

Slide 33 - Drag question

Noteer de letters van deze vier hoefijzervormige meren van jong naar oud.

Slide 34 - Open question

Duinvorming en afbraak (erosie)

Slide 35 - Slide

Aan de slag!

Maak van 2.5 en 2.6:
Opdracht 1 t/m 6 (beide paragrafen).

Noteer je antwoorden in hele zinnen. 
Slide 36 - Slide


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof

Slide 37 - Poll

Welk cijfer geef je jouw werkhouding tijdens deze les?
010

Slide 38 - Poll

Welk cijfer geef je de uitleg van de docent (tot nu toe)?
010

Slide 39 - Poll

Heb je nog tips voor de docent? Zo ja, welke?

Slide 40 - Open question